Smörhättan

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Smörhättan, svensk f.d. bemannad fyrplats norr om Mariestad i sydöstra Vänern. Bemannad 1855-1946

För insegling till Bromösund från söder 
VänernÖstra karta ritad.jpg
Oc(2) 10s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Smörhättan. Foto Esbjörn Hillberg
Smörhättan boningshus, nu i privat ägo. Foto Esbjörn Hillberg
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
947600 C0415-59 N58°47,9 E13°41,9 Oc(2) WRG 10s 11 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1855 1855 1950 1950 14,2 16,4


Fyren tändes

Angöringsfyren Smörhättans vita torn står på södra udden av Bromö och syns vida omkring. Det står väster om farleden och anlades för att från söder leda inseglingen till Bromösundet.

1855 anlades fyrplatsen.

Original optik: var troligen någon typ av spegelapparat med envekig rovoljelampa. Vitt fast sken

1910 fick fyren en tvåvekig fotogenlampa.

Avbemanning och personal

1950 fick fyren elektriskt ljus. AGA-ljuset användes som reserv

  • Därmed var fyrplatsen automatiserad.
  • Fyrplatsen avbemannades.

Fyrvaktare

  • 1855-1892 Sven Blomquist
  • 1892-1898 Johan Blomquist (?)
  • 1898-1930 Johannes Abrahamsson
  • 1931-1939 NILS Johan Andersson, son till fyrvaktaren Nils Andersson på Trädgårdsholmen
  • 1939-1952 Adolf Sedig, tillsyningsman

För mer info om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Smörhättan

Och sedan

Fyrplatsen såldes till privatperson. Seglationsstyrelsen behöll dock tornet i sin ägo

1993 ersattes AGA-ljus som reserv med batteri som reserv

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins (LLSL-500), 60W glödlampa med 10W reserv. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 10s 11M. Lyshöjd: 16,4 m.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda till Meit och Sven Olof Jonsson Mariestad.
Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyren ligger på ön Brommö strax norr om Mariestad. Kör E22/väg 64 och tag av mot Torsö. Fortsätt stora vägen över Torsö till Brommösund, parkera och tag färjan (5 minuter, 20:-) till Brommö. På Brommö kan man hyra cykel och cykla söderut cirka 2 kilometer till den södra udden där vägen slutar. Det är sedan skyltat till fyren som är belägen längst ut på udden. Mer info www.mariestad.se sök på Brommö.
Övrigt År 1910 förstärktes ljuset när man ersatte rovoljelampan med en tvåvekig fotogenlampa. Fyren automatiserades 1950 när elektricitet och AGA reserv installerades. År 1993 moderniserades eldriften varvid gasreserven utbyttes mot batterireserv.

Smörhättan är en av de tidigaste fyrplatserna i Vänern. Den anlades till hjälp för insegligen i Brommösundet från söder. Fyren är belägen långt ut på udden medan den privatägda fyrvaktarbostaden ligger skyddad längre in på udden omgiven av välanlagda stenmurar och lövhäckar. På fyrplatsen finns fortfarande en jordkällare, en fotogenbod och en uthuslänga med skiffertak.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Inloppen till Otterbäcken, Sjötorp och Mariestad

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Lurö