Skutskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skutskär, ort vid Gävlebukten med f.d. ledfyr, hamnfyrar, sändare för f.d. Decca Navigator samt referensstation för f.d. D-GPS. Bottenhavet.

Gävlebukten, fyrarna V inloppet till Skutskärs hamn. Lystid: 15/7 - 1/6.

SkutskärsHamnfyrStrip1872.jpg

Skutskärs hamnfyr enligt Beskrifning 1872.


Eggegrund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg

Skutskär ledfyr. Foto NN.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Skutskärs ledfyr

1870 anlades fyrplatsen. Veklampa.

1872 Enligt Lotsstyrelsen: ”Hamnfyr med rött fast sken. Lat. N. 60° 39,3. Long. O. 17° 24’,6.

Lysvidd: 4 (distans)minuter. Lysfält: horisonten runt.

På nordvästra udden av ön Malm, eller Maderön, utanför Skutskärs hamn, belägen väster om Dalälvens utlopp i Gävlebukten, är på en öppen träställning en fyr med rött fast sken anbringad. Den tjänar till ledning för sökandet av Skutskärs hamn. Fyren är anbringad och underhålls av Skutskärs sågverksägare och hålles lysande varje natt från den 15 april till den 1 december. Den tändes första gången 1870.”

1917 fick fyren AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WR 3s. Lyshöjd: 3,9 m. Vitt, runt fyrtorn.

Hålles tänd från sjöfartens början till 1 juni och från 17 juli till sjöfartens slut.

1940 flyttades fyren och ersattes av ny. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Int (2) WRG 10s 9M. Lyshöjd: 6 m. Vit fyrkur på pirhuvud.

1964 byggdes fyren om. Fyrkuren ersattes av lykta på stolpe. Elektriskt ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Int (2) WRG 10s 8,4M. Lyshöjd: 10,3 m.

Efter 2000 släcktes fyren och drogs in.

Nuvarande utseende: - .

Nuvarande fyrkaraktär: (släckt)

Skutskärs hamnfyrar

Skutskärs Hamn nr 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Alla anlagda 1918. Modifierade 1927.

  • Nr 1 & 2: Elektriskt ljus: F G 8M. Lyshöjd: 11 resp. 21 m. Fyrlykta på stolpe resp. hustak med gult trekantigt dagmärke. Ens i 210°.
  • Nr 3 & 4: Elektriskt ljus: F W. Lyshöjd: 10 resp. 21,3 m. Lampor på vita, trekantiga dagmärken med svarta kanter. Ens i 169°.
  • Nr 5 & 6: Elektriskt ljus: F W G. Lyshöjd: 9,5 resp. 13,5 m. Lampor på stolpar med svarta, runda dagmärken. Ens i 064°

Decca Navigator

För Bottenvikskedjan med Nr 8C var röd slav placerad i Skutskär.

De svenska kedjorna för Decca Navigator stängdes ner vid millennieskiftet 2000.

D-GPS

I Skutskär fanns en referensstation för D-GPS. Frekvens 299,5 kHz.

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten.


Jfr Bottenhavet, Gävlebukten, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Eggegrund, hamnfyr, sideralsken, Bönan, Limö, Decca Navigator, D-GPS.