Skag

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skag, svensk f.d stångmärke och f.d bemannad fyrplats och lotsstation på skäret Gråklubben nära Skags udde (se nedan), i havsbandet SO Örnsköldsvik, Bottenhavet. Bemannad 1871-1957

Örnsköldsviksleden. ”Fyren är uppförd på skäret Gråklubben, som i öppningen till Skagshamn ligger strax öster om Skags udde utanför Örnsköldsvik.” Uppgifter om den ursprungliga fyren och hur den var utrustad återfinns under Jävre där Gråklubbens f.d. fyr står återuppförd.

SkagsFyrStrip1872.jpg

Gråklubben ( = Skags Fyr) i mitten med Skagsudde i vänstra kanten, enligt Beskrifning 1872.


GråklubbenRed2017b.jpg

Gråklubben, f.d. Skag fyrplats. Det vita huset inrymde maskineriet för mistsignal. Fyrtornet är flyttat och finns nu i Jävre. Foto Lars-Jonny Landström 2017

SkagGråklubbenMinnes14-24.jpg

Gråklubben, f.d. Skag fyrplats. Ur Minnesalbum 1914-1924.


Lungö karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Heidenstamfyren Skag fyr på Gråklubben. Foto Lotsverket.
Skag fyrplats 1893. Foto Lotsverket.
Skag fyrplats på Gråklubben 1923. Foto Lotsverket.
Skag fyrplats 1942. Foto Lotsverket.
Skag fyrplats 1953. Arkiv fyrmästare Erland Larsson.
Skag Fyrmästarbostaden. Arkiv fyrmästare Erland Larsson.
Skag fyrplats. Vykort.
Skag fyrplats. Vykort.
Gråklubben, f.d. Skag fyrplats. Foto Lars Jonny Landström 2017.
Fd Skag fyr, återuppförd vid rastplats vid Jävre. Foto Esbjörn Hillberg.
Modell av fd Skag fyr, uppförd vid nya fyrplatsen. Foto Tomas Berglund 2019.
Motorn till kompressorn för mistsignalen på Skag. Foto Tomas Berglund 2019.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 65 08, O 21 30 LFl(2) 12 s 14 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1871 1871 - 1957 17,5 21,7


Enligt Underrättelser 1852

SKAG . Lotsplats. Wårdkase, 24 fot hög, stående på ett berg, som är 150 fot högt. Lat. N. 63°12'. Pl. VIII.

Enligt Underrättelser 1852: GRÅKLUBBEN . Vid inloppet till Skagens hamn. Stångmärke, uppfördt 1850, försedt med tunna på toppen samt hvitfärgad beklädnad å stöttorne. Skäret är 24 fot högt och sjelfva märket 54 fot. Tjenar till rättelse för angöringen af Skags udde. Lat. N. 63° 11'. Long. 19° 2' ost om Gr. Pl. VIII.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Skags lotsplats. Första början till anordnande av Skags lotsplats skedde då Ällö byamän den 27 juli 1821 genom kontrakt med Lotsverket för all framtid upplät den så kallade Guldmyran jämte en skogbeväxt svedja, därjämte hustimmer och vedbrand för lotsarna samt boningsplatser för lotsarna i Skagshamn. Detta kontrakt blev fastställt genom Kungl. Kammarkollegii laga kraftvunnet utslag den 26 november 1826.

De första lotsarna hade sina bostäder i Skags hamn och utkik från hamnberget på norra sidan av hamnen intill år 1864 då Lotsverket uppförde lilla uppassningshuset, beläget på Stora Harskäret där lotsarna alltsedan haft och har sin uppassning. Den för Lotsverket behövliga andelen av nämnda skär jämte hamnen därtill har år 1886 genom kontrakt med Ällö byamän för Lotsverket förvärvats."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Erik Engström, f. 1852
 • Lots: Carl Robert Norlin, f. 1852
 • Lots: Anders August Grund, f. 1838
 • Lots: Carl Johan Lindström, f. 1848
 • Lotslärling: August Andersson, f. 1864
 • Lotslärling: Teodor Engström, f. 1870
 • Lotslärling: Erik Viktor Öberg, f. 1869

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyren på Gråklubben tändes

1871 uppfördes fyrplatsen. Fyrtornet av järn var cirka 17,5 m högt och utgjordes av ett "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstamare", försedd med lanternin och spegelfyrapparat. Ritat av G E Höjer. Tornet målades i rutmönster rött och vitt.

 • Spegelfyrapparaten med 6 paraboliska speglar med var sin oljelampa för rovolja, monterade på en liksidig sex-hörning, omgående, omloppstid 6 minuter, driven med urverk och lod, lodvikt 68 kg.
 • Fyrapparaten hade till året innan i modifierad form (3x3 speglar med lampor) varit uppsatt i Landsorts fyr.
 • Den gamla spirbåken togs ner.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 63° 11’,8. Long. O. 19° 2’,6.

 • Fyrapparaten: 6 st paraboliska speglar med var sin oljelampa.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 73 fot (21,9 m).
 • Fyrtornet: öppet pelartorn av järn, rött och vitt.
 • Lysvidd: 12 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 23 fot (6,9 m).
 • Lysfält: från NO ½ N över O, S till omkring VSV.
 • Tornets höjd från grund: 59 fot (17,7 m).

Förut på skäret befintlig spirbåk nedtogs vid fyrtornets byggnad. Fyrapparaten består av 6 st paraboliska speglar med oljelampor, fästade på en omgående ställning, med 6 minuters omloppstid. Den visar inom varje minut en blänk med omkring 15 sekunders varaktighet, och äger de mörka mellantiderna mellan blänkarna sålunda omkring 45 sekunders längd. Fyrtornet är målat rött och vitt i rutform. Nära intill och norr om densamma ligger på en hög stenfot fyrbetjäningens rödmålade boställshus. Ringklocka för varning under tjocka kommer att anbringas. Skags fyrinrättning och lotsuppassningsstugan på Harskäret utvisar öppningen till Skags hamn, i vars inre västliga del fartyg ligger väl skyddade. Såväl Gråklubben som den inuti viken liggande höga holmen, som skall passeras för att ingå i västra hamnen, är båda på nordöstra sidan djupa nära inpå strand. Signalkula, hissad vid Harskärets lotsstuga, tillkännager att lots finns.”

1873 uppsattes en klockstapel med mistklocka.

1878 byggdes ett nytt lotsuppassningshus.

GraklubbenFotoNN1957.jpg GraklubbenFotoNNfarg.jpg GraklubbenFotoNN20140913.jpg Graklubben Fyren.jpg GraklubbenSkagsGamlaFyrplatsFotoNN.jpg TullbatVidSkagsGamlaFyrplatsNN.jpg

Fotogen

1884 utbyttes oljelamporna för rovolja mot fotogenlampor med veke.

1895 utbyttes klockstapeln mot en annan klockstapel.

1910 drogs mistsignaleringen in. Mistklockan flyttades till fyren Femörehuvud.

1919 installerades mistsignalering med mistsirén driven av tryckluft från en kompressor i ett nytt maskinhus.

Linsfyr med dalén-ljus

1924 utbyttes spegelfyrapparaten mot lins med dalén-ljus.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden
Klass Fyrplats klass: I. Kallortsklass: I. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 4:e ordningen. Mistsirén, 2 st. 9 hkr. Ellwe-motorer. Vitt, 17,5 m. högt nedtill öppet fyrtorn i järn. Fyren anlagd år 1871.
Läge och natur Litet, kalt skär i havsbandet SO om Örnsköldsvik. Ingen växtlighet. Söndersprucket berg, varför landgångar av trä finnas för kommunikationer på skäret.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb 2 rum och kök vardera. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn. Båtslip på NV sidan av skäret.
Kommunikationer Tjänstebåt (roddbåt) till Skagsudde 2 km, buss Örnsköldsvik 26 km.
Postanstalt Skagsudde. Väg dit: 2 km dels öppen dels något skyddad sjöväg.
Handelsbod Örnsköldsvik. Väg dit: 2 km sjöväg och 26 km landsväg.
Skola B-skola i Finna, 2 km. Realskola i Örnsköldsvik, 26 km.
Övrigt Platsen saknar tillgång till dricksvatten. Sommartid samlas regnvatten och under vintern smältes snö och is. Meteorologisk station. 1 km till lotsplats. (Diamantborrad brunn finns men vattnet är odugligt.)


Nytt torn på Skags udde

SkagsFyrStrip1872.jpg

Gråklubben ( = Skags Fyr) i mitten med Skagsudde i vänstra kanten, enligt Beskrifning 1872.


SkagLotshamnMinnes14-24.jpg

Skags lotshamn c:a 1920. Ur Minnesalbum 1914-1924.


Lungö karta ritad.jpg
LFl 20s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Flygfyrlyktorna typ flygfyrSkags udde fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg.
Skags udde fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg.
Skags udde fyrplats. Foto Lars Gardfors 2018.
Skags udde fyrplats. Foto Lars Jonny Landström 2017.
Skags udde fyrplats utan vegetation. Vykort ur Siv Johanssons samling.
Skags udde fyrplats. Foto Gellerstad.
Skags udde fyrplats sedd från landsidan. Foto Tomas Berglund 2019.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
112800 C 5952 N 63 11, O 19 01 LFl W 20 s 21,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd över havet m
1957 1957 1957 1957 26 38,5


Fyrplatsen

1957 uppfördes på Skags udde ett nytt i betong cirka 26 m högt torn försett med två flygfyrar (AGA 105 och AGA 107) som optik.

Avbemanning och personal

1957 Den gamla fyren släcktes. Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Skag

Och sedan

1957 installerades cirkulär radiofyr. Frekvens: 308,0 kHz. Räckvidd: 40 nm.

Den gamla fyren från Gråklubben demonterades och förvarades under 1960-talet i Byske hamn.

1968 var fyrtornet (Nya Skagsudde) 26 m högt, målat vitt med rött bälte, vid vitt lotsuppassningshus.

1970 återmonterades Skags gamla fyr, "öppet pelartorn i järn", i Jävre söder om Piteå.

1971 återinvigdes den gamla fyren på sin 100-årsdag på sin nya plats. Tornet målat vitt med svart övre del.


1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar.

 • Den på Skags udde fick leva vidare i moderniserad form. Frekvensen byttes till 306,0 kHz. ID-signal: SE.

1996 stängdes radiofyren på Skags udde. De i Sverige kvarvarande användes då som referensstationer för D-GPS.

1996 stängdes mistsignaleringen.

Nuvarande optik (Nya Skags udde): Sabik 350 LED-lykta. Landkabel, reservkraft från dieselmotor

Nuvarande karaktär (Nya Skags udde): LFl W 20 s 21,5 M. (2 + 18). Lyshöjd: 38, 5 m.

Länkar

Ur Fyrhandboken för Skagsudde

Fyrplatsbostäder Inga övernattningsplatser finns.
Ägare SjöV äger fyren och lotsplatsens byggnader
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Örnsköldsvik - Skagsudde c:a 25 km. Kör norrut från Örnsköldsvik på väg E4, tag av vid Idbyn och kör därefter via Skagshamn och Skeppsmaln till Skagsudde.
Övrigt Den moderna fyr- och lotsstationen byggdes 1957 och ersatte då Skags fyr som var från 1871. Skags fyr (en 17,5 m hög Heidenstamfyr) var placerad på den lilla ön Gråklubben NO Skagsudde och byggdes som angöringsfyr för inloppet till Örnsköldsvik. Fundamentet på vilket Heidenstamfyren var monterad finns fortfarande kvar på ön Gråklubben. Fyrplatsbostäderna på ön finns också kvar men är sålda till privatpersoner. Fler uppgifter om den ursprungliga fyren och hur den var utrustad finns under ”Jävre (f.d. Skags fyr)”.

Nuvarande fyr- och lotsbyggnad är lotsstation och bemannad av lotsar. Den ersatte den gamla lotsutkiken som fanns på ön Haraskär, NO Skagsudde. Lotsuppassningshuset såväl som de gamla bostadshusen på Haraskär finns fortfarande kvar men är numera privatägda. Man kan lägga till med båt vid Haraskärs gamla lotsbåtsbrygga och vandra upp till lotsutkiken på berget varifrån man har en mycket fin utsikt mot Gråklubben och fyren på Skagsudde.

När man är på Skags udde bör man besöka Surströmmingsmuseet (www.fiskevistet.se) i Skeppsmaln som bl.a.visar utställningar om fyrar och lotsar. I Skeppsmaln finns även ett gammalt fiskekapell från 1700-talet och Högbergshuset. Besök också fiskekapellet från 1600-talet som finns i Skagshamn www.grundsunda.nu

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Örnsköldsviksleden

Klicka här för att se fyrarna i Örnsköldsviksleden.


Jfr Bottenhavet, Örnsköldsviksleden, svenskt fyrväsende, båk, Heidenstam, järnfyr, fyrljusreflektor, fyroptik, mistsignal, radiofyr, GPS, flygfyr, Landsort, Stenkyrkehuk.