Signalflaggor

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

signalflaggor. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De användes för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och land.

Flagga för lots är blå och vit, se nedan.


SaltskärsKäringExtend.jpg

Kompassros ritad.jpg Historik.jpg

Internationella signalflaggor

Signalflaggor.jpg

Varje bokstav A-Z samt siffra 0-9 har sin flagga. Till detta kommer tre vimplar (likhetstecken) samt en vimpel som kod-och svarsvimpel.

Enställiga signaler, dvs signaler avgivna med endast en internationell signalflagga hissad, har följande innebörd.

De med asterisk markerade kan också avges som ljudsignal, och då som motsvarande morsetecken:

A _____ Jag har dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.

B* ____ Jag transporterar, lastar eller lossar farligt gods.

C* ____ Ja. (jakande, eller Föregående signalgrupp skall tydas i jakande form)

D* ____ Håll undan från mig. Jag manövrerar med svårighet.

E* ____ Jag girar styrbord.

F _____ Jag är havererad. Sätt er i förbindelse med mig.

G* ____ Jag begär lots. (När signalen ges av fiskefartyg som på fiskeplatsen fiskar nära varandra betyder signalen: Jag tar hem redskapen.)

H* ____ Jag har lots ombord.

I* ____ Jag girar babord.

J _____ Håll undan från mig. Jag har brand ombord och för farlig last eller läcker farlig last.

K _____ Jag önskar upprätta förbindelse med er.

L _____ Stoppa farten ögonblickligen.

M _____ Mitt fartyg har stoppat och gör ingen fart genom vattnet.

N _____ Nej (nekande, eller Föregående signalgrupp skall tydas i nekande form)

O _____ Man över bord

P _____ I hamn: Alle man skall bege sig ombord. Fartyget skall avgå.

Till sjöss: som ljudsignal i betydelsen Jag begär lots
Till sjöss av fiskefartyg: Mina redskap har fastnat i något hinder.

Q _____ Mitt fartyg är fritt från smitta. Jag begär rätt till fri samfärdsel med land (jämför karantän).

S* ____ Mina propellrar arbetar för back.

T* ____ Håll undan från mig. Jag arbetar med partrålning.

U _____ Ni stävar mot fara.

V _____ Jag begär hjälp.

W _____ Jag begär läkarhjälp.

X _____ Upphör med det Ni håller på med och ge akt på mina signaler.

Y _____ Jag draggar.

Z* ____ Jag begär en bogserbåt. (När signalen ges av fiskefartyg som på fiskeplatsen fiskar nära varandra betyder signalen: Jag lägger ut redskapen.)

Lots

LotsflaggaBlåVitKant.jpg Lotsflagga.


Jfr morsealfabetet, bokstavering, karantän.