Söökojan

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Söökojan, svensk f.d. bemannad fyrplats i norra änden av Värmlandssjön, Vänern. Bemannad 1860-1982

Angöringsfyren på skäret Söökojan öster om Sätersholmen leder fritt till inloppet till Karlstads hamn

SöökojanBeskuren.jpg


Skoghall karta ritad.jpg
LFl(4) 30s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Söökojan. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Söökojans fyr och oljebod i början av förra seklet. Framför huset står fyrvaktaren med familj. Arkiv Hammarö hembygdsförening
Söökojan idag. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Fyrvaktaren Malte Thyrell på Söökojan inspekterar i början av 1980-talet den gasdrivna apparaturen av Dalénmodell. Foto Hammarö Hembygdsförenings bildarkiv
Skylt till Glödnätsbytare Söökojan. Foto L Elsby
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
968000 C 6712-711 N59°18,1 E13°39,7 LFl(4) WRG 30s 11 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1860 1911 1948 1982 15,3 15,3


Området

Söökojan är angöringsfyr för sjöfart till Karlstad hamn. Den ligger på en bergig holme långt ut i skärgården, närmare en halvmil från Hammarö.

Holmen gav nästan ingen möjlighet att odla ens till husbehov. För fyrvaktarfamiljens överlevnad inköpte därför år 1901 Seglationsstyrelsen en del av grannön Östra Söön. Där hade fyrvaktarfamiljen bete för sin ko, där bärgades vinterfoder och där hade man grönsaks- och potatisland. Där tog man även ved till fyrvaktarbostället.

Fyren tändes

1860 anlades fyrplatsen. Fyren satt på taket av ett rödmålat, kombinerat fyr- och boningshus i trä.

Original optik: En parabolisk spegel (diameter 50 cm), omgående, urverk med lod och envekig oljelampa för rovolja

1866 gjordes en större förändring av fyr- och boningshuset. Troligen var det då fyrplatsen fick en sideralskensspegelapparat (diameter 18 tum).

1897 vitmålades husets södra gavel

1901 beslutades att halva Söön skulle köpas in för att fyrvaktaren skulle erhålla betesmark för sina kreatur.

1911 befanns fyr-och boningshus vara i så dåligt skick att de behövde rivas och ersättas med nya.

  • Ett nytt fyr- och boningshus byggdes på samma ställe där det gamla stått. Liksom det förra hade det nya torn på taket.

Lux-ljus och von Otters klipp

1916 infördes en 4:e ordningen dioptrisk trumlins och Lux-ljus. För fyrkaraktär och sektorering användes en von Otters klippapparat (s.k. persiennapparat)

Dalén-ljus

1948 installerades dalén-ljus med glödnätsbytare.

  • Fyren var nu automatiserad.

1950 försågs fyren med elektriskt ljus och dalén-ljuset blev reserv.

Avbemanning och personal

1982 avbemannades den nu automatiserade fyrplatsen

Fyrvaktare

  • 1887-1891 Karl Johan Gustafsson
  • 1891-1900 August Olsson
  • 1900-1940 Anders Petter Johansson
  • 1940-1946 Karl Artur Rudin (från Sätersholmen)
  • 1946-1966 Gunnar Ottersten (från Gunnarsholmen)
  • 1966-1969 Evert Olsson
  • 1969-1982 Bertil Olsson

För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Söökojan


Och sedan

1999 infördes solpaneldrift. Ny lins: se nedan

Nuvarande optik: 6:e ordningen (300 mm) dioptrisk trumlins av akryl (ML-300). Glödlampa med lampväxlare. Landkabel, solpanel

Nuvarande karaktär: LFl(4) WRG 30s 11M. Lyshöjd: 15,3 m. "Vitt fyrtorn på taket av rött bostadshus med vit gavel åt söder."

Länkar

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Uthyrda. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000
Vägbeskrivning Fyren är belägen på en ö ost om halvön Hammarön söder om Karlstad. Inga reguljära båtförbindelser.
Övrigt Den första fyren som byggdes 1860 var ett bostadshus med fyrtorn på taket som dock byggdes om väsentligt redan 1866. I en inventarieförteckning för 1883 står det att det bland annat finns en sideralskensspegelapparat (diameter 18 tum). Denna fyrapparat borde ha varit installerad i fyren någon gång men årtalen är okända. Det ursprungliga bostadshuset revs när man sedan byggde nuvarande fyrbostadshus med torn på taket på samma plats som det tidigare huset. År 1916 inmonterades luxljus samt en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins med en persiennapparat. Gasdrift med Daléns glödnätsväxlare installerades år 1948. Fyren elektrifierades och försågs med AGA-reserv 1950. Solpaneldrift installerades 1999.
Skydd enligt lag Föreslagen som byggnadsminne. Ön är del av naturreservatet i Hammarö skärgård

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Lurö