Sätersholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sätersholmen, svensk f.d. bemannad fyrplats i norra änden av Värmlandssjön, Vänern

Fyren på Västra Långholmen i ögruppen Sätersholmarna i Hammarö skärgård byggdes för vägledning för sjöfarten via Söökojan till Karlstads nya hamn Skattkärr
Skoghall karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Sätersholmens f.d. fyr, nuvarande utseende. Arkiv Föreningen Fyrstugan
Sätersholmen med lanternin. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Sätersholmens fyr, här utan lanternin men med signalmast. Arkiv Föreningen Fyrstugan
Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 59° 17,9'. Long O 13° 35,8'

Området

Närliggande fyrplatser är Hammarö Skage och Söökojan, båda i Hammarö skärgård. Sätersholmen var en av de fyrplatser som låg centralt vid hamnar och ankringsplatser. I det tidiga 1900-talets livliga sjötrafik hade familjen på Sätersholmen mycket kontakt med fartygen och deras besättningar. Ofta låg fartyg inne i Sätersholmens lilla hamn i skydd för storm och oväder.

Sätersholmens fyrplats är den fjärde att anläggas i Vänern, efter Skoghall, Bastungen och Strandudden (f.d. Vålösunds fyrplats)

Fyrplatsen

1838 anlades Sätersholmens fyr i Hammarö skärgård. Den placerades på Västra Långholmen i ögruppen Sätersholmarna utanför Karlstad. Förutom det kombinerade fyr-och boningshuset ingick en uthuslänga och en oljebod. Veklampa

Därefter har olika ombyggnader skett

1859 skedde antingen en nybyggnad eller en mycket omfattande ombyggnad av fyrhuset. Då lär här ha stått ett litet fyrbostadshus med torn på taket. Detta blev dock rivet och ersatt med nuvarande fyrbostadshus 1876.

1910 ersattes veklampa med den tidens nymodighet, AGA-ljus drivet med acetylen.

  • Fyrplatsen var nu automatiserad men fortsatte att vara bemannad

Avbemanning och personal

1937 togs fyren ur drift

  • Fyrplatsen avbemannades

Fyrvaktare

  • 1838-1844 Anders Pettersson. Född i Bohuslän. Drunknade i tjänsten 26 år gammal
  • 1844-1857 Änkefru Maria Albertina Pettersson, född Lindqvist. Gift med Anders Pettersson. 3 barn
  • 1857-1876 Olof Peter Eliasson. Född i Eskilsäter. Gift med Greta Andersdotter. 5 barn
  • 1876-1910 August Olsson. Född i Eskilsäter. Son till Olof Peter Eliasson. Gift med Anna Kristina Larsdotter. 8 barn.
  • 1912-1929 Gustav Herman Olsson. Född på Hammarö. Son till August Olsson. Omkom i isolycka. 4 barn.
  • 1926-1938 Änkefru Hulda Olivia Olsson, gift med Gustav Olsson.

För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Sätersholmen

Och sedan

Fyrbyggnaderna såldes till Karlstad stad och har den sedan 1950-talet utgjort en föreningslokal för Karlstads Sjöscoutkår.

2007 bildades den ideella Föreningen Fyrstugan.

På Sätersholmen av idag förmedlar de samlade byggnaderna på den glesbevuxna bergudden fortfarande ett gott helhetsintryck av ett fyrvaktarboställe från slutet av 1800- och början av 1900-talet. Öppet på udden ut mot sjön ligger det lilla f.d. fyrbostadshuset som har en huvudsakligen bibehållen exteriör från sent 1800-tal. Fasaden är rödmålad förutom mot sjösidan, men här har dock den tidigare vitmålade locklistpanelen ersatts med vitlackerad fasadplåt. Även interiören är till stor del bibehållen. Huset har flera ursprungliga fönster i enkla bågar och på skiffertaket står det 8-kantiga vitmålade tornet, dock utan lanternin. Den blev nertagen efter att fyren släckts. Från sent 1800-tal eller början av 1900-talet är en rödmålad f.d. oljebod samt uthuslängan. Längan är dels byggd i huggen sten, dels i tegel, dels i trä med rödfärgad panel. Inne på holmen lär enligt uppgift finnas spår av små odlingar.

Sätersholmen är av stort intresse som en av Vänerns bevarade gamla fyrplatser och skärgårdsbosättningar. Holmen ingår i naturreservatet i Hammarö skärgård. (Källa: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/ HAMMARÖ VÄSTRA SÄTTERSHOLMEN 1:1 - husnr 1, SÄTERSHOLMENS F.D. FYR )

Länkar

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Venerns Seglationsstyrelse, Lurö