Sälö båk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sälö båk, svensk känningsbåk nära Hållö, syd om Smögen i Bohuslän, Skagerack. Den närbelägna fyren Hållö tillkom senare.

Smögenleden. För angöring av kusten eller insegling till Kongshamns lotsplats eller Lysekil. 
Hållö karta ritad.jpg
Sälö båk år 1730.

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg

Laddar karta ...


Sälö båk

År 1730 uppfördes den första båken på ön Sälö.

År 1824 blåste båken ner.

År 1825 uppfördes en ny, vit fyrkantig båk på ön Sälö som ersättning för den nedblåsta.

År 1836 talas i ett kungligt brev att en fyr skulle ersätta båken.

År 1842 byggdes Hållö fyr.

Sälö båk revs i slutet av 1800-talet.


Laddar karta ...


Ur Underrättelse 1842: SÄLÖ. Under Kongshamns lotsplats. Känningsbåk af träd, fyrkantig, hvitmålad med svart tak, 50 fot hög. Berget, hvaruppå båken står, har 99 fot. Märket är en ypperlig rättelse för fartyg, komne under kusten, äfvensom vid angörandet af Kongshamn och inloppet norr om Båk-landet. N. Lat, 58°20'34". Long. 29°25' ost. Pl. XI


Ur Underrättelser 1852: SÄLÖ. Känningsbåk af trä, hvitmålad. Lat. N. 58°20'34”. Long. O. om Ferrö 29°25'. Long. O. om Greenwichs meridian 11°15'15”. Hörer under Kongshamns lotsplats. Är uppförd af timmer i fyrkantig form samt brädbeklädd och med svartstruket tak. Båken är 55 fot hög och berget, hvarauppå den står, har 99 fots höjd. Detta märke är en ypperlig rättelse för fartyg, komne under kusten, äfvensom vid angörandet av Kongshamn och inloppet norr om Båklandet. Pl. XV.


Båken och Hållö fyr

I ett kungligt brev år 1836 talas om att en fyr skulle ersätta båken.

Hållö fyr byggdes 1842 på ön Hållö, grannö till Sälö, av sten uthuggen på ön Hållö. Lanterninen byggdes från början direkt på stenfyrens tak. Det skulle dock visa sig att en tillbyggnad på höjden behövdes då ljuset bl.a. skymdes av grannön Sälö och båken där. Förhöjningen i form av en 5 m hög järnkon (design Heidenstam) tillkom 1868 och formade därmed om fyrens utseende till nuvarande.

Sälö båk revs i slutet av 1800-talet.

Strömstadsleden

Klicka här för att se fyrarna i Strömstadsleden.


Jfr Skagerack, Strömstadsleden, båk, kummel, Heidenstam, Klövskär, Sotekanalen, Väderöbod, Koster.