Ronehamn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ronehamn, svensk lotsplats och fiskeläge på Gotland med ledfyr och ensfyrar. Mellersta Östersjön

Gotlands ostkust. Hamnen utmärks av ensfyrarna Ronehamn Röda samt ensfyrarna Ronehamn Gröna. Vid inloppet står den bottenfasta fyren Ronehamn
F G.jpg
F R.jpg
F G.jpg
F R.jpg
Östergarn karta ritad.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Lysstänger Ronehamn. Jämför Tomtbod. Foto Allan Pettersson 2019.
Fotogenlampa med spegel, klar att hissas upp i lysstång. Foto Allan Pettersson 2019.
Ledfyren Ronehamn. Foto Allan Pettersson 2020.
Ensfyren Ronehamn Gröna nedre. Foto Leif Elsby 2015.
Ensfyrarna Ronehamn Gröna nedre och övre. Foto Leif Elsby 2015.
Ronehamn Röda övre. Foto Nils Stenberg 2023.
Ronehamn Röda nedre. Foto Nils Stenberg 2023.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Ronehamns lotsplats. Belägen på Gotlands ostkust, södra delen, Raue socken av Gotlands län. Postadress och telegramadress: Ronehamn.

Första kända lotsar voro lotsåldermannen P. P. Spetz och lotsen Mattias Ronvik."

Enligt Underrättelser 1852

ROHNE SJÖMÄRKEN. Dessa utgöras af fem, nemligen.

1:o På Getaskär. Stång, 24 fot hög, med hvitmålad tafla på toppen, är upprest till rättelse för inseglingen, södra farvattnet, Rhonehamn;

2:o På fasta landet. Stångmärke, rödfärgadt, 30 fot högt, med kors och svartmålad tafla på toppen, är uppförd till rättelse vid inseglingen genom rännan öfver Bakrefvet till hamnen;

3:o På inre holmen. Stenkummel, 14 fot högt, i rund form, är hvitkalkadt samt försedt med en 10 fot hög spira med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen. Tjenar till kustens igenkännande utanför Rohne samt till rättelse vid angörandet af södra farvattnet till hamnen; och

4:o På Gröttlingbo udde. Tvenne stänger; den ena, 30 fot hög, med svartmålad tafla på toppen och den andra, 16 fot hög, med på toppen anbragt hvitmåladt kors. Dessa båda märken tjena till rättelse vid angöringen af farvattnet. Lat. N. 57°7'. Long. 18°27' ost om Greenwich. Pl. XIV.

Lysstänger

Liksom vid de närbelägna fiskelägena Tomtbod och Hus finns här lysstänger, dvs stänger där en fotogenlampa med spegel hissas upp i. De visar insegling fritt för Austergrund när de är i ens.

Ledfyren Ronehamn

Vid inloppet till Ronehamn. 

WGS-84 Lat. N 57° 10,4' Long. 18° 32,7'. Sv. Nr. 420500. Int. Nr. C7202.

1955 anlades fyrplatsen. Utrustad med AGA-ljus och lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx(3) WRG 9s 11M. Lyshöjd: 10 m. Upptill vitt, nedtill svart, 11 m högt fyrtorn med grå sockel i vattnet.

1963 modifierades fyren.

Nuvarande utseende: Upptill vitt, nedtill svart, 11 m högt fyrtorn med grå sockel i vattnet. Radarreflektor.

Nuvarande karaktär: Fl(3) WRG 9s 7,6M. Lyshöjd: 10 m.


Ensfyrarna Ronehamn Röda och Ronehamn Gröna

Ronehamn Röda nedre: På hamnplanen. Ronehamn Röda övre: 690 m från föregående. Fyrarna är i ens i 325°. Dagerfyring. 
Ronehamn Gröna nedre: På hamnplanen. Ronehamn Gröna övre: 150 m från föregående. Fyrarna är i ens i 332,5°. Dagerfyring. 

Röda nedre: WGS-84 Lat. N 57° 10,3' Long. 18° 29,4'. Sv. Nr. 420800. Int. Nr. C7202-4

Röda övre: WGS-84 Lat. N 57° 10,6' Long. 18° 29,0'. Sv. Nr. 420801. Int. Nr. C7202-5

Gröna nedre: WGS-84 Lat. N 57° 10,3' Long. 18° 29,5'. Sv. Nr. 421200. Int. Nr. C7202-7

Gröna övre: WGS-84 Lat. N 57° 10,4' Long. 18° 29,4'. Sv. Nr. 421201. Int. Nr. C7202-8

1951 anlades ensfyrarna Ronehamn Röda nedre och övre respektive Ronehamn Gröna nedre och övre. Fyrlyktor på stolpar med vita, trekantiga dagmärken. Fyrarna är i ens i 325°

1996 modifierades fyrarna. Stolparna ersattes av fackverksmaster, några på ny plats.

2000 utseende: Fyrlykta på fackverksmast med vitt trekantigt dagmärke med röd bård.

Nuvarande utseende: Fyrlykta på fackverksmast med rött trekantigt dagmärke respektive grönt trekantigt dagmärke

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Gotlands lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Laurentius Hjalmar Wigsten, f. 1855
  • Mästerlots: Petter Anton Ronsten, f. 1861

Vägbeskrivning

Ronehamn ligger SO Hemse. Bilväg Visby - Hemse - Rone - Ronehamn

Gotland södra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland södra delen.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, ensfyr, öppen kolfyr