Risnäsudde

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Risnäsudde, svensk f.d. bemannad fyrplats i inloppet till Grums, Vänern. Bemannad 1867-1963

Fyren leder till Åsfjorden och Norsälven med verksamheter som i dåtid Borgviks bruk och Liljedals glasbruk och i nutid Gruvöns bruk
Skoghall karta ritad.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Risnäsudde med fyren från 1916. Foto Esbjörn Hillberg
Risnäsudde med "nya" fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Risnäsudde. Arkiv Vänermuseet
Ritning på glödnätsbytare tillverkad av AGA AB
Risnäsudde med "nya" fyren och boningshuset som förut hade lanternin på taket. Foto Esbjörn Hillberg
Risnäsudde med boningshuset, som tidigare varit fyr, och den "nya" fyren. Arkiv Pelle Stavfelt
Risnäsudde, Axel Persson med familj. Huset blev senare om- och tillbyggt. Arkiv Pelle Stavfelt
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
961500 C 6798-5 N59 17,5, E13 09,6 Fl(3) WRG 9s 12,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1867 1916 - 1963 8,8 9,2


Området

Seglationen på Borgvik och Liljedal var två av anledningarna till fyrplatserna Stavik och Risnäsudde

Borgvik bruk i Grumsfjordens inre del ligger cirka 15 kilometer väster om Grums tätort och Slottsbron. Borgvik blev järnbruk på 1600-talet och hade sin storhetstid på 1800-talet. Från 1627 till 1924 producerade man järn, som mest 4 000 ton per år. Från Borgvik levererade en del av järnet till Eiffeltornet i Paris. Borgviks fortsatta utveckling kom att kretsa kring sågverk och träindustri.

I Liljedal fanns en gång Sveriges största glasbruk för buteljer. Liljedal ligger vid en vik av Vänern cirka 10 kilometer söder om Grums, strax norr om Säffle. Liljedals glasbruk var igång mellan år 1781 och 1917. Som mest hade man 150 glasblåsare som producerade över 13 miljoner flaskor per år. År 1898 hade hamnen vid glasbruket angjorts av 128 fartyg, varav 8 gick på England. År 1896 skedde en sammanslagning med Surte glasbruk och när även glasblåsningen 1917 flyttades till Surte, lades Liljedals glasbruk ned. Idag finns nästan inga spår kvar efter glasbruket, bara grundmurar, en minnessten och ett museum.

Gruvöns bruk i Grums är ett av Sveriges stora massa- och pappersbruk. Det ligger vid Vänerns strand, med landsväg och järnväg alldeles intill.

Fyren tändes

1867 anlades fyrplatsen. Fyren bestod av ett rödmålat boningshus med torn på gaveln. Senare blev byggnaden helt vitmålad.

Original optik: (Någon typ av spegelapparat med envekig oljelampa för rovolja)

Ny fyr

1916 uppfördes i betong nuvarande fyr.

1935 byttes fotogendriften till acetylen.

Den apparat för dalén-ljus som suttit i fyren på Skoghall flyttades över hit. Den var försedd med automatisk glödnätsbytare, den var byggd på AGA´s verkstäder i Stockholm och var den första i sitt slag, Tillverkningsnummer 1.

1963 installerades elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

  • Därmed var fyrplatsen automatiserad

Avbemanning och personal

1963 avbemannades fyrplatsen

Fyrvaktare

  • 1867 - 1911 Per Andersson
  • 1911 - 1924 Axel Persson, son till Per Andersson
  • 1924 - 1947 Emil Andersson Bergman, svärson till Per Andersson.
  • 1947 - 1963 Anders HELMER Bergman, son till Emil Andersson Bergman

För mer info om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Risnäsudde

Och sedan

2005 ersattes gasreserv med batterireserv och ny lampväxlare.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins. 300W 240V glödlampa (reserv 2x20W 10,3V). Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Fl(3) WRG 9s 12,5M. Lyshöjd: 9,2 m. "Vitt 8,8 m högt fyrtorn"

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda och i privat ägo.
Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Sjöfartsverket Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyrplatsen är belägen efter kusten mellan Segmon och Slottsbron. Tag av från E18 vid Malöga och kör mot Kållerud och sedan mot Körsvik. Tag sedan av till vänster strax efter Kållerud och kör mot Risnäsudde där vägen tar slut. Fyren är belägen längst ut på udden.
Övrigt Den första fyren som byggdes 1867 utgjordes av ett litet rödmålat fyrbostadshus med ett torn på taket vid ena gaveln. När nuvarande fyr i betong uppfördes 1916 monterades tornet på taket av det gamla fyrbostadshuset ner och huset byggdes om till bostadshus för fyrpersonalen. Fotogendrift användes fram till 1935 när man övergick till gasdrift och bland annat installerade den Dalénapparat (AGA tillverkningsnummer 1) som hade funnits på Skoghall från 1916. År 1966 installerades elektricitet och gasreserv. År 2005 togs gasreserven bort och ersattes av batterireserv samt lampväxlare.
Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Inloppen till Gruvön, Skoghall, Karlstad och Kristinehamn

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, Lurö, Liljedal