Riktad radiofyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

riktad radiofyr, radiofyr av lokal karaktär konstruerad för att markera en kurslinje. I verkligheten bildar den en ledande sektor.

Riktade radiofyrar kan användas av såväl sjöfart som luftfart

Men flertalet radiofyrar var av typen cirkulära, dvs strålade lika i alla riktningar. Se radiofyr.


Axelklaff för telegrafist i handelsflottan

Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg

Sändare och antenn för den riktade radiofyren på Burö.


Navigatörens utrustning

För att använda en riktad radiofyr behövdes ingen specialutrustning.

Mottagaren kunde vara av enkel, typ en vanlig radiomottagare för rundradio med möjlighet att ta emot långvåg

Antennen kunde vara av enkelt slag, typ ett spröt.

 • En riktningskänslig antenn behövdes inte.
 • Lämpligen var pejlantennen inte ansluten.

Om radion var utrustad med automatisk volymkontroll skulle vara urkopplad för att inte kurslinjen skulle bli oskarp.

Fält från två antenner ställda i rät vinkel (arkiv AGA AB)

AJRDfig1.jpg --- AJRDfig2.jpg --- AJRDfig3.jpg

Två antenner matas av en sändare via en kapacitiv fasvändare

AJRDfig4.jpg --- AJRDfig5.jpg

Radiofältens inverkan av kust

AJRDfig6.jpg --- AJRDfig8.jpg --- AJRDfig9.jpg --- AJRDfig10.jpg

Sändare och antenner

AJRDfig11.jpg --- AJRDfig12.jpg --- AJRDfig13.jpg --- AJRDfig14.jpg

Beräkningar

AJRDtxt1.jpg --- AJRDtxt2.jpg

Sändningsschema A

I ledande sektor hördes lika starka signaler - - - - - - - - -

Vid gång mot radiofyren,

 • om man kom om styrbord hördes regelbundet upprepade signaler, två av dessa starkare än den tredje,
 • om man kom om babord hördes regelbundet upprepade signaler, en av dessa starkare än de två därpå följande.

Sändningsschema B

I ledande sektor hördes en konstant ton.

Vid gång mot radiofyren,

 • om man kom om styrbord hördes regelbundet tecknen för morsebokstaven A, (. -), se morsealfabetet
 • om man kom om babord hördes regelbundet tecknen för morsebokstaven N, (- .), se morsealfabetet

ID-signal

Den riktade fyrens igenkänningssignal sändes en gång per minut. Ju större avvikelsen var från kurslinjen desto kraftigare hördes avvikelserna.

AJRDfig7.jpg

Tabell

1938-1956 fanns en riktad radiofyr i Vänern på Grönviksudde strax norr om Vänersborg. Detta för att leda sjöfarten förbi Normansgrundet vid Vänersborg och ända till Lurö skärgård, en sträcka av 30 M.

 • Radiofyren ansågs dock vara till mer skada än nytta då avvikelserna i sidled var alltför stora, vilket ansågs bero på områden med magnetisk störning i området Hindens rev - Lurö skärgård.
 • I Dalbosjöns östra del, i närheten av Lurö skärgård, finns 7 områden där den magnetiska störningen är större än ± 10°.

1947, när den obemannade kassunfyren Utgrunden i Kalmarsund var klar och tänd, var den ävenså försedd med en riktad radiofyr, som sände på 1600 kHz.

 • Genom trafikleden Kalmarsund gav radiofyren en kurslinje för fartygen att styra på.

1965 fanns riktad radiofyr på 6 platser för sjöfart och 1 för flyget (Skälby, 6 km NV Bromma flygplats), se flygfyr.

1959

1959 fanns följande riktade radiofyrar upptagna i det årets fyrlista:

Nr ____ Namn ___________ Schema ___ Frekvens _____ Kurs- __ Räckvidd
RD __________________________________ kHz ________ linje _____ M
140 ___ Fjärdgrund _______ B _______ 1607 ________ 332° _____ 15
186 ___ Djursten _________ A _______ 1611 ________ 152° _____ 20
340 ___ Utgrunden ________ A _______ 1607 ________ 192° _____ 20
350 ___ Karlshamn ________ A _______ 1617 ________ 337° _____ 20
416 ___ Vasskären ________ A _______ 1609 ________ 026° _____ 20
420 ___ Burö _____________ A _______ 1616,5 ______ 094° _____ 10
435 ___ Klövningarna _____ B _______ 1619 ________ 053° _____ 10

1968

1968 fanns följande riktade radiofyrar upptagna i det årets fyrlista:

Nr ____ Namn ___________ Schema ___ Frekvens _____ Kurs- __ Räckvidd
RD __________________________________ kHz ________ linje _____ M
504 ___ Burö _____________ B _______ 1616,5 ______ 094° _____ 10
548 ___ Klövningarna _____ A _______ 1619 ________ 055° _____ 10
556 ___ Krogstadsudde ____ A _______ 1625 ________ 085° _____ 10
580 ___ Skallen __________ A _______ 1630 ________ 082° _____ 10
584 ___ Träslöv __________ A _______ 1630 ________ 069° _____ 10
588 ___ Vasskären ________ B _______ 1609 ________ 026° _____ 20

I utlandet, bl. a.

 • Daugagriva (Ryssland/Lettland)
 • Rödhamn (Åland, Finland)

De sista av Lotsverket underhållna riktade radiofyrarna lades ner i början på 1970-talet.


Jfr fyrskepp, fyr, radiofyr, riktad radiofyr, pejlstation, radiopejl, markvåg, morsealfabetet, bäring, radiofrekvens, TRANSIT, GPS, D-GPS, Glonass, Galileo, LORAN, Decca Navigator, TORAN, Consol, Epos, radar, racon, radionavigering, Grimeton, telegraf, telefon, gsm, navigering, astronomisk navigation.