Rataskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rataskär, svensk ö, båk, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats, omedelbart ost om Ratan, Bottenviken. Bemannad 1889-1971.

Skelleftebukten. Fyren är placerad 95 m OSO om båken på ön. 

RataskärNorrsken.jpg

Rataskär fyrplats i norrsken. Foto Martin Brodin 2015.


Ratan karta ritad.jpg
Mo (D) 20s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Rataskär med båk, fyr och lotsutkik. Foto Lotsverket.
Rataskär fyr omkr 1900. Foto Lotsverket.
Rataskär fyr från sidan. Foto Leif Elsby 2010.
Rataskär linsen förevisad av Christer Hollinder. Foto Leif Elsby 2010.
Rataskär linsen. Foto Tommy Öberg 2022.
Rataskär fyr, båk och lotsutkik. Foto Leif Elsby 2010.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
075500 C 5848 N 64 00, O 20 54 Mo (D) WRG 20 s 17 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1874 (Ratan Södra) 1889 1971 1971 8,1 26,2


Förhistoria

Området: Se Ratan

1788 fanns en spirbåk på Rataskär.

1828 ersattes spirbåken av en åttakantig 18,5 m hög båk i trä, nästan jämntjock med spetsigt tak, prytt med spira och tunna. Båken målad i rött och vitt. Båken kom även att användas som lotsutkik.

Enligt Underrättelser 1852

RATASKÄR. Känningsbåk af trä, dels röd-, dels ofärgad. Lat. N. 64°0'10”. Long. O om Ferrö 39°4'50”. Long. O om Greenwichs meridian 20°55'5”.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Nils Axel Seth Landergren, f. 1839
  • Mästerlots: Jonas Gustaf Norlin, f. 1850
  • Mästerlots: Johan Gustaf Norlin, f. 1857
  • Lots: Carl Teodor Edstedt, f. 1869

Känningsbåken användes som lotsutkik fram till dess den nya utkiken byggdes, ett tio-tal meter från båken

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyrplatsen

1889 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och vakthus med på taket lanternin med fotogenlampa och 4:e ordningens lins. Tornets höjd 8 m.

1896 försågs fyren med von Otters klippapparat med urverk och lod.

Dalén-ljus

1922 togs klippapparaten bort. Fotogenlampan med veke utbyttes mot dalén-ljus med färgade sektorer.

1939 (cirka) ändrades namnet på fyrplatsen från "Ratan Norra" till nuvarande "Rataskär".

1946 byggdes en ny lotsutkik, vilken ersatte utkiken i båken.

Elektriskt ljus

1951 elektrifierades fyren.

Radiofyr

1957 installerades cirkulär radiofyr. Frekvens: 303,4 kHz. Räckvidd: 40 M.

1964 drogs lotsplatsen in.

1968 var fyrtornet 8,1 m högt och vitt, ståendes vid gaveln av vit byggnad.

  • Optisk karaktär: Mo ( _ . . ) WRG 20 s 15 M. (6 + 2 + 2 + 2 + 2 + 6). Ljusstyrka: W 14 000 cd, R 3 600 cd, G 1 800 cd.
  • Cirkulär radiofyr: RC 134. Räckvidd: 40 M. ID-signal: RÄ. Frekvens: 303,4 kHz. Ingick i kedjan Stora Fjäderägg, Rataskär.

Avbemanning och personal

1971 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Rataskär

Och sedan

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, inklusive denna på Rataskär.

Nuvarande optik: Originallinsen (utan reflektor) används fortfarande. 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier

Nuvarande karaktär: Mo (D) WRG 20 s 17 M. Lyshöjd: 26,2 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida


RataskärStripTAsplund.jpg

Rataskär. Foto Tommy Asplund - Lamberg 2015.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder F.d. lotsstationsbyggnad till Fortifikationsverket 1964. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger fyren (torn sammanbyggt med hus) samt båken
Kontaktperson Ratans Byalag Lars-Gunnar Englund 0934-31290, www.ratan.se. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000
Vägbeskrivning Bilväg Umeå-Ratan c:a 35 km. Tag av från väg E4 c:a 30 km norr om Umeå och kör mot Ratan. Sundet mellan fastlandet och Båkskäret är c:a 100 m brett. Man kan hyra roddbåtar genom QR-kod och Swish eller kontanter i säkerhetsskåp vid kajen. Det är alltså självbetjäning som gäller.
Övrigt Redan år 1735 fanns ett känningskummel och 1788 fanns en enkel spirbåk. Nuvarande röda, åttakantiga 18,5 m höga känningsbåk i trä är från 1828. I båken finns en stege till ett rum längst upp där lotsarna satt och höll utkik. Båken användes som lotsutkik till år 1947.

De första fyrarna vid Ratan (Ratan Södra) var två ensfyrar från 1874. Den inre bestod av ett litet hus med en fyrlykta på väggen innehållande en sideralskensspegelapparat med fotogenlampa för föränderlig bränsleyta som 1890 ersattes av en 6:e ordn.(300 mm) 90° lins med rotator, mörka skärmar och envekig fotogenlampa för föränderlig bränsleyta. År 1922 installerades en 6:e ordn.(300 mm) 45° lins och AGA ljus.

År 1942 ersattes träfyren av en åttakantig vitmålad fyrkur av järn, trähuset flyttades, men har flyttats tillbaka till sin ursprungliga plats.

Den yttre fyren bestod av en lykta med sideralskensspegelapparat med fotogenlampa för föränderlig bränsleyta upphissad i en träställning. Den fanns tidigare i Sandhamns fyr. Den yttre fyren revs när nuvarande fyr på Rataskär hade tänts 1889.

Nuvarande fyr kallades först Ratan Norra men namnet ändrades sannolikt år 1939 till Rataskär. År 1896 installerades en klippapparat med persienner. År 1922 installerades Dalénljus med klipp och flera färgade sektorer, linsen vändes upp och ner och man tog bort persiennapparat samt reflektor. Fyren elektrifierades år 1951, år 1971 fick ljuset morsekaraktär.

Mistsignallering med klocka fanns till 1922.

Sedan 1700-talet har vattenståndsmätning förekommit. Märken finns inhuggna på 3 ställen. En gammal mareograf för automatisk mätning, byggd 1892, finns i Ratans hamn. Den ersattes 1965 av SMHI:s nuvarande mareograf intill fyren Ratan Södra.

Skydd enligt lag Båken statligt byggnadsminne 1978. Fyr, båk lotsutkik och övriga byggnader föreslagna som statligt byggnadsminne.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Skelleftebukten

Klicka här för att se fyrarna i Skelleftebukten.


Jfr Ratan Södra, Ratan, Bottenviken, svenskt fyrväsende, båk, fyroptik, spegellins, von Otter, klippapparat, dalén-ljus, fyrkaraktär, morsefyr, pegel, radiofyr, Lots, Lotsbarnskola, Luleå lotsfördelning, Vattenstånd