Ratan Södra

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ratan Södra, svensk obemannad samt återuppbyggd f.d. ledfyr i Bottenviken.

Skelleftebukten. Inloppet till Sikeå. Vid södra inloppet till Ratan, V om farleden. Här finns också "nya" mareografen för Ratan. 
Holmögadd karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Ratan hamn med fyren Ratan Södra och mistklockan till höger. Arkiv Västerbottens Museum.
Parti av Ratan hamn. Vykort.
Oskar Röse, fyrvaktare på Ratan Södra 1892 - 1915.
Förtoning av Ratan Södra med övre och nedre.
Samma ritning användes för Ratan Södra och Bredskärssund. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Ratan Södra. Foto Tomas Berglund 2021.
Ratan Södra, yttre fyren från 1878-1889. Foto Tomas Berglund 2021.
Ratan Södra, GPS, "gamla" fyren och den "nya". Den "gamla" är nu färdigmålad. Foto Tomas Berglund 2021.
Nya och gamla Ratan Södra. Gamla under renovering. Buren för fyrlyktan har kommit på plats. Foto Lars-Jonny Landström 2021.
Ratan Södra, "nya fyren", åttakantig fyrkur i järn. Foto Tomas Berglund 2021.
Ratan Södra. Foto Esbjörn Hillberg 2016.
Ratan Södra med ensmärke för insegling i 341 grad. Foto Lars-Jonny Landström 2009.
Ratan Södra. Foto Bertil Ekholtz 1968.
Ratan Södra. Foto Bertil Ekholtz 1968.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Läskäret södra inloppet till Ratan omkring 1900 foto. Fyrvaktare Nils Blomgren.jpg Ratan södra omkring 1900.jpg OSKAR Amandus Röse 1842-1919 fotad 1915.jpg

Ratan Södra vid södra inloppet till Ratan. Mittbilden med fyrvaktare Oskar Röse till vänster och en okänd lots till höger. Foto Lotsverket omkring 1900. Högra bilden fyrvaktare Oskar Röse (f.1842, d.1919) fotograferad 1915.


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 63 59,1. Long. E 20 53,7. Sv. Nr. 075900. Int. Nr. C5852

1874 anlades fyrplatsen, inklusive mistklocka ... "med vilken signaleras, endast då under tjocka fartyg väntas anlöpa Ratans hamn".

1878 anordnades en enslinje med två nybyggda fyrar.

  • Den nedre bestod av en stolpe där en lykta med oljelampa med sideralsken hissades upp.
  • Den övre utgjordes av ett mindre hus i trä med 1 rum och kök plus ett vaktrum. På ytterväggen placerades en lykta med oljelampa med sideralsken.

1889 togs enslinjen bort och ersattes av att den övre fyren försågs med burspråk för fotogenlampa med lins av 6:e ordningen.

1893 flyttades fyrljuset in i huset som försågs med sektorer med rött, ofärgat och grönt glas.

1906 Fyrkaraktär: K WRG 8M. Lins av 6:e ordningen. Lyshöjd: 9,2 m. Rött hus med fyrfönster å vit gavel.

Fyrsken Gräns Gräns
Grönt 333 338,5
Vitt 338,5 341
Rött 341 349
Vitt inåt hamnen
  • Hålles tänd 1 Juli - 10 Juni.

1921 var fyren "Rött hus med fyrfönster å vit gavel". Veklampa med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: K WRG 8M. Reguljärt klippsken. Lyshöjd: 9,2 m.

1922 installerades AGA-ljus.

1942 ersattes fyren av en åttakantig fyrkur av järn.

1944 flyttades boningshuset bort för annan användning.

1970 byggdes den åttakantiga fyrkuren om till nuvarande utseende.

Nuvarande utseende: Vit fyrkur.

Nuvarande karaktär: Fl WRG 3s 9,6M. Lyshöjd: 9,2 m.


RatanSödraLinsSöderTBerglund2021.jpg RatanSödraLinsNorrTBerglund2021.jpg

Linsen till "nya fyren" Ratan Södra från 1942, åttakantig fyrkur i järn, sedd från söder resp norr. Foto Tomas Berglund 2021.

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.

Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ratan Södra

Och sedan

"Boningshuset" flyttades tillbaka till sin forna plats. Christer Hollinder och Ratans Byalag, i samklang med Länsstyrelsen för att få det historiskt korrekt, har lagt ner ett omfattande arbete för att återställa det till ursprungligt skick. Dock har av historiska skäl vissa detaljer lämnats orörda för att det skall framgå hur det såg ut före återsällandet.

RatanSödra5LJLandström2021.jpg RatanSödra3LJLandström2021.jpg RatanSödra6LJLandström2021.jpg

"Gamla fyren" från 1874 och "nya fyren" från 1942. Foto Lars-Jonny Landström 2021.


RatanSödraFyrlyktanTBerglund2021.jpg RatanSödraSideralskenTBerglund2021.jpg Ratan Södra SideralskenetTBerglund2021.jpg SideralskensskåpetTBerglund2021.jpg RatanSödraHistorisktFönsterHåletLinanTillMistklockanTBerglund2021.jpg RatanSödraHandtrycktaNytillvTapeterGolvlistTB2021.jpg Ratan Södra KökTBerglund2021.jpg Ratan Södra med historiskt fönster med hål för repet till Klockstapeln.jpg Ratan Södra utsikt mot Nya.jpg Ratan Södra ytterdörr.jpg

Ratan Södra Schäslong.jpg Ratan Södra Kakelugn.jpg

Burspråket i koppar och med rött glas är nytillverkat efter förlaga. I det satt en oljelampa med sideralsken, här också nytillverkad.

Tapeter och lister är nytillverkade med samma utseende som de ursprungliga. En våd tapet på väggen är orörd för att visa utseendet före renovering. Genom det med en trasa här tilltäppta hålet i väggen gick linan för att klämta i mistklockan.

Foto Tomas Berglund 2021.

2022 gick utmärkelsen Årets VIPP till Ratan Södra Fyr och Föreningen Ratans Historia priset.

Länkar

  • Se artikel: Ratan Södra av Christer Hollinder & Peder Öberg. Blänket Nr 2017:2, sid 38.
  • Se artikel: Ratans Södra inseglingsfyr - Det närmar sig invigning av Christer Hollinder. Blänket Nr 2019:3, sid 15.

Skelleftebukten

Klicka här för att se fyrarna i Skelleftebukten.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, Ratan, Rataskär