Rödkallen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rödkallen, svensk ö, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet SSO om Luleå, Bottenviken. Bemannad 1872-1974.

Lule-leden. Ön Rödkallen ligger c:a 17 M SSO Luleå. Den gamla fyren är släckt och ersatt av en ny.

Rödkallen1872Strip.jpg

Rödkallen år 1872. Fyr och fyrplats till vänster, kapellet nära mitten, lotsarna till höger. Ur Beskrifning 1872


Rödkallen karta ritad.jpg
LFl 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Rödkallen, gamla fyren, med Nautofonen till vänster. Foto Esbjörn Hillberg.
Rödkallen. Foto Esbjörn Hillberg.
Linsen till "gamla" fyren på Rödkallen. Foto Esbjörn Hillberg.
Maskaron, vattenutkastare, Rödkallen. Foto Leif Elsby 2010.
Rödkallen fp 1893. Foto Lotsverket.
Rödkallen fp 1922. Foto Lotsverket.
Rödkallen fp 2010. Foto Leif Elsby.
Rödkallen fyrplats 1922. Foto Lotsverket.
Rödkallen från fyren. Foto Leif Elsby 2010.
Rödkallen maskinhus och fyr 1936. Foto Lotsverket.
Lotsutkiken och Rödkallen Södra, nya fyren. Foto Leif Elsby 2010.
Lotsutkiken och Rödkallen Södra. Foto Esbjörn Hillberg.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
(finns ej) (finns ej) N 65 19, O 22 22 (släckt) 15 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1872 1872 1966 1974 21,4 25


Enligt Underrättelser 1852

RÖDKALLEN. Fiskarekapell, rödfärgadt, är 22 fot högt och står på 13 fots hög grund. Emot ena gafveln af denna byggnad, hvilken är synlig på 2 à 2 ½ mils afstånd, är en stång upprest, på hvars topp en svartmålad signalboll visas så längen tillgång på lotsar finnes å skäret. Här tagas lotsar af fartyg gående till Luleå skärgård. Lat. N. 65°19'. Long. 22°23' ost om Gr. Pl. VII

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Gustaf Öqvist, f. 1855
 • Mästerlots: August Forsberg, f. 1841
 • Mästerlots: Nils Johan Öqvist, f.1849
 • Lots: Gustaf Emil Sundgren, f. 1861
 • Lots: Lars Johan Larsson, f. 1842
 • Lots: August Wallin, f. 1855
 • Lotslärling: Gustaf Adolf Öqvist, f. 1866
 • Lotslärling: Konrad Laurentius Öqvist, f. 1875
 • Lotslärling: Karl Emil Lovén, f. 1876

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyren tändes

1871-1872 anlades fyrplatsen. Fyrtornet av järn var cirka 21,5 m högt och utgjordes av ett "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstammare", försedd med lanternin och spegelapparat. Ritat av G E Höjer.

 • Spegelapparaten bestod av sex paraboliska speglar med var sin oljelampa för rovolja, monterade på en liksidig sex-hörning, omgående, driven av urverk och lod, lodvikt 42,5 kg.

Ur Beskrifning 1872: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 65° 19’,4. Long. O. 22° 23’,2.

 • Fyrapparaten: 6 st paraboliska speglar med oljelampor.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 84 fot (25,2 m).
 • Fyrtornet: nedtill öppet pelartorn av järn, rödmålat.
 • Lysvidd: 14 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 21 fot (6,3 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 72 fot (21,6 m).

Fyren är uppförd på skäret Rödkallen, beläget mellan inloppslederna till Piteå och Luleå. Fyrapparaten består av 6 st paraboliska speglar med lampor, fästade på lika avstånd från varandra på den omgående ställning, vars omloppstid är 6 minuter. Fyren visar följaktligen inom varje minut en blänk, som varar omkring 15 sekunder, och skiljas blänkarna med omkring 45 sekunders mörka mellantider. SO-vart om tornet ligger fyrbetjäningens bonings- och lotsarnas uppassningshus, båda brunmålade, samt sydvart om tornet ett rödfärgat fiskarekapell. Lotssignalstång för kula står invid nämnda kapell.”

Fotogen

1884 utbyttes oljelamporna för rovolja mot oljelampor för fotogen med veke.

1892 byggdes ett fotogenförråd.

Linsfyr och mistsignal

1893 utbyttes spegelfyrapparaten mot en linsapparat.

1919 installerades mistsignalering med mistsirén driven av tryckluft från en kompressor i ett nytt maskinhus.

Lux-ljus

1925 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus.

Elektriskt ljus och radiofyr

1936 elektrifierades fyren.

 • Strömförsörjningen skedde från motordriven lokal generator.
 • Cirkulär radiofyr anordnades.
 • Mistsirénen ersattes av tyfon.

1949 utbyttes tyfonen mot Nautofon.

 • Denna placerades väster om fyren på en ställning.
 • Maskinhuset byggdes till.

1966 automatiserades fyren. En tillfällig fyr anordnades på tornet för lotsutkik, Rödkallen södra.

1968 var tornet 21,4 m högt, målat rött. Omgående lins av 1:a ordningen (1 840 mm Ø)

Ny fyr

1972 ersatte en vit fyrkur på lotsutkikstornet den där befintliga, tillfälliga fyren.

Avbemanning och personal

1974 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

 • Kapellet överläts till Nederluleå församling.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Rödkallen

Och sedan

1981 drogs lotsstationen in.

Nuvarande optik: (fyren släckt). 1:a ordningen (1840 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 13 inslipade dioptriska och catadioptriska ringar ovanför och nedanför, 18 fack á 20°, F Barbier & Cie, roterande på stålhjul, urverk med lod (vikt 40 kg). 2x1000W 120V glödlampa. Landkabel, fasadbelysning

Nuvarande karaktär (Rödkallen södra): LFl WRG 10s 9 M. Lyshöjd: 25 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Klass Fyrplats klass: I. Kallortsklass: III. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: D.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 1:a ordningen. Radiofyr, 1 st. 25 hkr. och 1 st. 10 hkr. Bolinder-motorer. Tyfon 1 st. Penta-motor eller 1 st. 8 hkr. el-motor. Rött 21,4 m högt nedtill öppet fyrtorn av järn. Fyrplatsen anlagd år 1872.
Läge och natur Mindre ö i havsbandet SSO Luleå. Största utsträckning c:a 1,5 km. Ön består endast av sand och sten, varför växtligheten är dålig. Inga möjligheter för planteringsland.
Bostäder Fm 3 rum och kök samt hall. Fv 2 rum och kök, det ena rummet vindsrum. Fb 1 rum och kök. För ex.bitr. 1 rum med järnspis. Fv, Fb och ex.bitr. gemensamt bostadshus. Värmeledning i Fm-bostaden. El. ljus i samtliga lägenheter. I övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Hamn väl skyddad, dock besvärlig vid nordliga vindar på grund av det ringa vattendjupet.
Kommunikationer För uppehållandet av förbindelse med land utgår ersättning med för närvarande 150 kr årligen.
Postanstalt Luleå. Väg dit: c:a 35 km.
Skola Olika skolor i Luleå.
Övrigt Å Rödkallen äro lotsar från Luleå lotsplats förlagda under tiden maj-november eller så länge som sjöfart på Luleå pågå. Under denna tid äro postförbindelserna goda. Lönen å platsen utgår efter D-ort, emedan personalen är tvungen att göra alla inköp i Luleå, som är placerad i H-ort.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Alla bostäder är utarrenderade. Lotsutkikstornet får numera tyvärr ej användas som hotell., info www.fyrhotellet.com
Ägare Statens Fastighetsverk äger gamla fyren och lotsutkikstornet. SjöV äger fyren på lotsutkikstornets tak samt inseglingsfyrarna till hamnen.
Kontaktperson Sven Gunnar Hedström 0765-081683 och Lars-Göran Laurud 0705-673452 visar gärna fyrplatsen och kapellet (byggt 1800).
Vägbeskrivning Ön Rödkallen ligger c:a 17 nm SSO Luleå. Turbåt från Luleå under sommaren, information Luleå Turistbyrå 0920-293500. På grund av försämringar av hamnens kondition kan det åtminstone under 2006 uppstå problem för besökande båtar vid insegling och förtöjning i fd lotshamnen. Planering av reparationer i hamnen utreds.
Övrigt Innan första fyren byggdes 1872 fanns ett 12 fot högt stenkummel på ön. År 1884 ersattes rovoljelamporna i fyren av envekiga fotogenlampor för oföränderlig bränsleyta. År 1893 installerades en fyrvekig fotogenlampa (förbrukning 75 cl/tim) för oföränderlig bränsleyta samt nuvarande 1:a ordn.(1840 mm) katadioptriska planlins, roterande. År 1925 installerades luxljus. År 1936 uppfördes ett lokalt elverk på fyr- och lotsplatsen varvid fyrljuset elektrifierades.

År 1972 släcktes den 21,4 m höga 100 år gamla Heidenstamfyren som fortfarande finns kvar och har rustats upp av Domänverket under 1990-talet. Fyrbostäder och alla förrådsbyggnader är väl bibehållna och uthyrda. Kapellet med tomt överläts till Nederluleå församling 1957. Måndagen 22 augusti 2005 provtändes den gamla fyren med sin originallampa under några timmar.

Åren 1966-1972 fanns en temporär fyr på taket av det 18 m höga lotsutkikstornet (byggt 1950, gult nedtill och rött upptill) som är belägen ca 850 m. sydost om Heidenstamfyren. Den temporära fyren släcktes 1972 och på samma plats placerades då en vit fyrkur Rödkallen Södra (nr 035400, int.nr C 5745) utrustad med 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins (LLGA-500) 360°, lampa 2x20W 10,3V, klipp, fotocell, landkabel och batteri. Lotsstationen drogs in 1981.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1993, fyren + 3 byggnader.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...

Lule-leden

Klicka här för att se fyrarna i Lule-leden


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsstyrelsen, spegelfyr, järnfyr, Heidenstam, omgående, fyrlins, Lux-ljus, radiofyr, mistsignal