Råå

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Råå svensk hamn med lotsplats och obemannad hamnfyr samt hamnfyr för småbåtshamn, Öresund.

Helsingborgsområdet. Hamnfyren: På hamnens NV pirhuvud. Småbåtshamnen: På S delen av friliggaren. 

Råå1872Strip.jpg

Råå enligt Beskrifning 1872.


F R.jpg
Q.jpgÖresund karta ritad.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Råå hamnfyr. Foto Jacek Lesniowski 2009.
Råå hamnfyr. Foto Tore Olsson 1999.
Råå hamnfyr. Foto Tore Olsson 1999.
Råå hamnfyr. Foto Bo Sundholm 2016.
Råå hamnfyr. Foto Esbjörn Hillberg .
Fyr för Råå småbåtshamn. Foto NN.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Råå lotsplats. Belägen i Raus socken av Malmöhus län: betjänar med lotsning Råå hamn och Kopparverkshamnen, belägen mellan Råå och Hälsingborg. Upptogs som lotsplats år 1903 (Kopparverkshamnen år 1918). Postadress och telegramadress: Råå.


Hamnen

Råå hamn är byggd i Råå åns mynning, och utgör dess yttersta, vidgade och fördjupade del. Den hade länge använts som fiskehamn innan den byggdes ut till handelshamn. Redan innan några anordningar och utbyggnader företagits hade ån i sitt ursprungliga naturskick använts till tilläggsplats, varom vittna kvarlämningar av gamla fartyg, funna vid Raus kyrka, belägen cirka 1/4 mil från åns mynning.

I mitten av 1800-talet utbyggdes första delen av hamnen samt försågs med två parallella hamnpirar. År 1857 uppsattes den första fyren. På 1880-talet utbyggdes norra hamnpiren ytterligare. Under de följande tjugo åren genomgick hamnen flera betydande ombyggningar och förbättringar.

Råå hamn används nu liksom förr huvudsakligen som fiskehamn och uppläggningsplats för vinterliggare, vartill den genom sin naturliga daning och sitt skyddade läge är synnerligen lämpad. En del smärre industrier ha dock ännu sin trafik över hamnen. Vidare finns upphalningsslip på fartyg upp till 600 tons jämte ett mycket anlitat skeppsvarv och ett välrekommenderat båtbyggeri. Bunkers och skeppsförnödenheter av alla slag kan erhållas, ävenså brännolja från särskild oljecistern.

Kopparverkshamnen

År 1900 började Helsingborgs Kopparverk lägga sin im- och export över Råå. De följande 18 åren var hamnens glansperiod. Kajerna förbättrades och försågs med moderna lossnings- och lastningsanordningar, och djupet förstorades. År 1918 hade kopparverket byggt sin egen hamn färdig, belägen vid Knähaken, omedelbart invid fabriken. Trafiken flyttades då från Råå till den egna hamnen.

Kopparverkshamnen är byggd av och för Helsingborgs Kopparverks egen räkning. Hamnen som togs i bruk hösten 1918, är belägen vid Knähaken och har 7 meters djup. Trafiken är livlig året runt.

Hamnfyren

WGS-84 Lat. N 55 59,5. Long. E 12 44,5. Sv. Nr. 701800. Int. Nr. C2316

1857 anlades fyrplatsen. En fyr placerades på dåvarande pirhuvud. Veklampa.

1872 Enligt Lotsstyrelsen : ”Fiskefyr med fast, grönt sken. Lat. N. 55° 59’,6. Long. O. 12° 45’,0. Fyren är anbringad i ett mindre torn på ändan av den vid fiskeläget uppförda hamnpiren. Fyren lyser mot sjön med grönt sken. Den hålles tänd under september, oktober och november månader. Fyrlågans höjd över vattnet är omkring 30 fot. Fyren är anbringad och underhålls av kommunen.”

1907 förlängdes piren och fyren flyttades till sin nuvarande placering. Fyren är ett gediget stycke hantverk, utfört i svart kolstål och nitad.

Fyrsken Gräns Gräns
Grönt Från land 0
Vitt 0 45
Rött 45 110
Grönt 110 Mot land

1941 hade fyren AGA-ljus och lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär Bx WRG 4s 10M. Lyshöjd 7 m. Vit fyrkur på vit ställning

1968 fick fyren nuvarande fyrkaraktär

Nuvarande utseende: Vit fyrkur på vit ställning

Nuvarande karaktär: Q WRG 9,0M. Lyshöjd 7,0 m.

Småbåtshamnen

WGS-84 Lat. N 55 59,3. Long. E 12 44,6. Sv. Nr. 701900. Int. Nr. C2316-4

1985 anlades fyrplatsen.

Nuvarande utseende: Fyrlykta på stolpe. På S delen av friliggaren.

Nuvarande karaktär: F R 6,4M. Lyshöjd 4,5 m.

Museum

Samhället Råå har ett utmärkt museum för sjöfart. Bilderna visar en s.k. åtta-dagarslykta med lindbergs rotator och lins. Den gjorde tjänst i hamnfyren åren 1907-1941. Rotatorn snurrade med hjälp av den uppåt strömmande luften från fyrlågan. De två skärmarna ömsom släppte fram ljuset, ömsom täppte för. Den så bildade fyrkaraktären kallades klippsken.

RååMuseum1TO2000.jpg RååMuseum2TO2000.jpg

Foto Tore Olsson 2000.

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund.


Jfr Öresund, fiskefyr, Lotsverket, fyr.