Porkala

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Porkala (Porkkala) / Kallbåda , finsk f.d. bemannad fyrplats på klippan Kallbåda i västra delen av Finska viken. Bemannad 1920-1944

1800 års fyr kallad Porkala hade placerats på ön Rönnskär. Den låg emellertid för långt bort från farleden efter Finlands självständighet år 1917 och ersattes med denna nya på Kallbåda, 6,5 M S om Rönnskär. Denna nya skulle underlätta vintertrafiken på Helsingfors. 
KallbådaKartaRitad.jpg
Porkala (Porkkala) / Kallbåda. Foto Esbjörn Hillberg

FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Fyren på Porkala (Porkkala) / Kallbåda
Fyren på Porkala (Porkkala) / Kallbåda
Fyren på Porkala (Porkkala) / Kallbåda. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Bemannad 1920-1944

WGS-84 Lat 59° 52’,1. Long O 24° 18’,4.

Fyr

1920 stod fyren färdig efter många vedermödor. På den låga klippan hade sjön spolat över många gånger och en gång tagit med sig byggmaterialet, en annan gång lämnat byggarbetarna strandsatta i mer än en vecka.

Det kombinerade fyr- och boningshuset inrymde på första våningen bränsleförråd och maskinrum för mistsignalering.

Andra våningen inrymde bostadsutrymmen. Fyren målades röd.

Krig

1939-1944 var fyren bemannad trots att det rådde krig.

1944 kom fyren att ligga i det område som "arrenderades" till ryssarna.

Återlämnad

1956 återbördades området och fyrplatsen till Finland.

Fyren var då i sådant skick att det inte längre gick att bo där.

Fyren sköttes då från det relativt närbelägna Rönnskär.

1968 var fyrplatsen utrustad med cirkulär radiofyr

Automatiserad

Senare elektrifierades och automatiserades fyren. Den drivs idag med vindgenerator och batteri.


Jfr Finska viken, finskt fyrväsende, radiofyr