Pite-Rönnskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Pite-Rönnskär, svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats på ön Rönnskär i havsbandet mellan Piteå och Skellefteå. Bottenviken. Bemannad 1880-1969

Pite-leden. Leden till Piteå. Fyren stod ursprungligen på fyrplatsen Sandhammaren men flyttades hit 1905 och försågs med en nytillverkad underdel. Ensfyrarna som leder till hamnen kallas Rönnskärs Båthamn. 
PiteRönnskär karta ritad.jpg
Fl(3) 15s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Pite-Rönnskär lotsstuga med den första fyren. Foto Leif Elsby 2010.
Pite-Rönnskär. Foto Esbjörn Hillberg.
Barbier tillverkningsskylt fyrapparat Pite-Rönnskär. Foto U Hillberg.
Pite-Rönnskär sedd från hamnen. Foto Leif Elsby 2010.
Pite-Rönnskär fyrplatsen c:a 1920. Arkiv Minnesalbum 1914-1924.
Pite-Rönnskär lotsarna c:a 1920. Arkiv Minnesalbum 1914-1924.
Pite-Rönnskär fyrplats och hamn 1905. Foto Lotsverket.
Pite-Rönnskär fyrplats 1923. Foto Lotsverket.
Pite-Rönnskär stångmärke och båk med till vänster SMHI automatstation. Foto Leif Elsby 2010.
Pite-Rönnskär. Foto DT.
Rönnskärs Båthamn nedre och övre, placerad på Pite-Rönnskär. Foto Lars-Jonny Landström 2019.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
100005686 finns ej N 65 02, O 21 34 Fl(3) W 15s 17 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1880 1905 1959 1969 37 39


Förhistoria

1832 uppsattes en 16 m hög spirbåk på Pite-Rönnskär.

Enligt Underrättelser 1852: RÖNNSKÄR . Stångmärke med kors på toppen. Skäret, hvarest märket står, är 13 fot högt, sjelfva märket 55 fot. Omkring 100 alnar derifrån står ett hvitfärgadt fiskarekapell. Här erhållas lotsar för insegling till Piteå och derutmed liggande hamnar och ankarsättningar. Närmare skäret synas flera fiskarestugor och lotshus wester om kapellet. Lat. N. 65 3'. Long. 21°34' ost om Gr. Pl. VII

1880 uppfördes en fyrlykta på husväggen av det samma år byggda lotsuppassningshuset. Lyktan var försedd med sideralsken.

1892 utbyttes lyktan mot fotogenlampa med lins av 6:e ordningen (300 mm Ø) med 2 fack à 90°.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Anton Westerberg, f. 1833
 • Mästerlots: Johan August Strandberg, f. 1846
 • Lots: Johan Erik Sjöberg, f. 1851
 • Lots: Johan Magnus Bergstedt, f. 1869
 • Lots: Johan Emil Strandberg, f. 1870
 • Lots: Elis Anton Hellgren, f. 1874
 • Lots: Ernst Johan Wilhelm Lindqvist, f. 1871
 • Lotslärling: Carl August Hellgren, f. 1878

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Ute på Rönnskär håller Lotsverket för lotsarnas räkning ett lotsuppassningshus om ett rum och kök. Lotsarna ha emellertid uppfört egna stugor för seglationssäsongen. Deras vinterbostadsort är sedan gammalt Piteå stad. Åren 1904-1905 uppfördes fyrtornet, 37 meter högt. År 1907 anlades telefon till platsen.

År 1906 kompletterades och ersattes av lotsarna själva de dittills använda segel- och roddbåtarna med en motorkutter, som ehuru tre gånger utsatt för haveri beroende på avsaknad av båthamn, ännu nästan uteslutande begagnas som tjänstebåt vid lotsplatsen, särskilt vid mörker och hårt väder. Båt och motor är levererade av Skandiaverken i Lysekil.

En länge närd önskan, en båthamn, torde snart förverkligas då riksdagen för ändamålet år 1925 beviljade ett belopp av 25,000 kr."

Lotsbarnskola

Sjöstedt Anna Alida.jpg

1914 januari-april undervisades barnen av lotsbarnskolelärarinnan Anna Sjöstedt. I övrigt gick lotsbarnen i sockenskolan.

Fyrplatsen

1904-1905 anlades fyrplatsen. Fyrtornet av järn var cirka 37 m högt och utgjordes av ett "öppet pelartorn i järn", dvs den högsta "Heidenstammaren", försett med lanternin och fyrapparat med Lux-ljus och lins.

Lux-ljus

1944 utbyttes Lux-ljuset i huvudfyren mot dalén-ljus. Kronan togs bort. Bifyren erhöll AGA-ljus.

1951 släcktes bifyren.

1958 ersattes fyren av kassunfyren Nygrån, cirka 2 M ost om Rönnskär.

 • Fyren Pite-Rönnskär släcktes.

Elektriskt ljus

1959 sattes kronan tillbaka.

 • Fyren elektrifierades trots att den var släckt.
 • Ett reservkraftverk installerades.

Avbemanning och personal

1959 Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Pite-Rönnskär

Och sedan

1968 var fyrtornet målat rött, 37 m högt. Bifyren placerad i samma fyrtorn som huvudfyren. Lotsstationen drogs in.

1969-1971 var fyren Pite-Rönnskär tillfälligt tänd.

2003 återtändes fyren som occas.

Nuvarande optik: 3:e ordningen (1000 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 6 inslipade ringar ovanför och nedanför, 3 fack á 72° samt catoptrisk spegel 2 fack á 72°, alla linsfack med catadioptrisk krona (11 ringar) och krans (4 ringar), Barbier Benard & Turenne, kvicksilverlagring, urverk med lod. 300W 220V glödlampa. Landkabel

Nuvarande karaktär: Fl(3) W 15s. Lyshöjd: 39 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, ex.-bitr. 1/10-fyrens släckning för vintern. År 1944 ändrad till Dalén-fyr och klass III. Fv-befattningen indragen.
Klass Fyrplats klass: II. Kallortsklass: III. Enslighetsklass: I. Dyrortsgrupp: C.
Fyrinrättningen Huvudfyr: Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen. Bifyr: (avsedd för lotssökande fartyg) fotogenveklampa. Rött 37 m högt nedtill öppet fyrtorn av järn. Fyrplatsen anlagd år 1880.
Läge och natur Barrskogbevuxen ö, 2 km lång, största bredd 800 m, belägen i havsbandet 35 km S Piteå.
Bostäder Fm 2 rum och kök. Fv 1 rum och kök, ex.-bitr. 1 rum. Inga bekvämligheter.
Hamn Goda vid högvatten, dåliga vid lågvatten, emedan hamnen har för litet vattendjup. Slip finnes.
Kommunikationer Personalens båtar, 1-2 ggr. per vecka till Kinnbäck, 4 dist.-min. Bussförbindelse Brännfors 7 km, eller Piteå 30 km, 2 ggr dagligen.
Postanstalt Brännfors . Väg dit: 4 dist.-min. sjöväg + 7 km landsväg. In- och utlämning av post i Kinnbäck.
Handelsbod Kinnbäck. Väg dit: 4 dist.-min. i skärgård. Endast mindre handelsbod. Större inköp i Piteå eller Brännfors.
Skola D-skola i Kinnbäck, B-skola i Brännfors, samrealskola i Piteå.
Övrigt Fast is till Kinnbäck vanligtvis under tiden december-april. Ersättning för personalens båtar 100 kr per år. 3:e klass meteorologisk kuststation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Statens Fastighetsverk. Allt utarrenderat. Inga övernattningsplatser.
Ägare Skellefteå kommun.
Kontaktperson Tord Stenberg 0706-202037, Lars Lundholm 0912-30055, 0705-319888, www.pite-ronnskar.se
Övrig information Första fyren som tändes 1 augusti 1880 satt på lotsstugans östra långsida, 7 m ö.h. År 1892 byttes siderallampan mot en 6:e ordn.(300 mm) lins 2 fack á 90° och envekig fotogenlampa, föränderlig bränsleyta (förbrukning 7 cl/tim). Fyren var tänd vinterhalvåret med fast rött sken mot farleden när lotsen fanns på plats. Den släcktes 1905.

Nuvarande Heidenstamfyr byggdes 1862 som en av två dubbelfyrar (den norra) vid Sandhammaren. När det inte fanns behov av en dubbelfyr demonterades den norra 1904, flyttades (utan lins) och sattes upp på Rönnskär 1905. Den höjdes samtidigt med två sektioner (7,6 m), försågs med nuvarande lins och luxljus (reserv fyrvekig fotogenlampa) 65.000 hefnerljus samt tändes 15 sept. År 1944 togs linskronan bort och Dalénljus installerades (förbrukning 50 l/tim), ljusstyrka 150.000 hefnerljus. År 1959 sattes kronan tillbaks och fyren elektrifierades. Fyren släcktes 1972/73 och samtidigt släcktes bifyren från 1905 som först hade en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins 2 fack á 90° med envekig fotogenlampa 100 hefnerljus. År 1944 hade ett av bifyrens fack tagits bort och AGA ljus installerats (förbrukning pilotlåga 0,5 l/tim + drift 1,5 l/tim), 200 hefnerljus.

Trots att huvudfyren inte släcktes förrän 1972/73 ersattes den i praktiken år 1959 av den 21 m höga kassunfyren Nygrån (nr 047700, int.nr C 5789) c:a 2 nm O Rönnskär. Nygrån var släckt 1969-71 då den förstördes av isen vintern 1969. Heidenstammaren återtänd från 20 augusti 2005 som OCCAS fyr.

Lotsstationen drogs in 1968. Lotsstugan från 1849 är väl bevarad och fungerar som ett litet museum. En sevärd spirbåk (1832, höjd 16 m) och signalmast finns. I gamla fyren finns det ursprungliga fungerande urverket med lod (8 tim. gångtid) samt en uppvevningsbar korg i vilken man hissade upp fotogen till fyrlampan.

Skydd enligt lag Ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...

Pite-leden

Klicka här för att se fyrarna i Pite-leden.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, sideralsken, Heidenstam, järnfyr, Lux-ljus, dalén-ljus, bifyr, radiofyr, Nygrån, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre-Sandholmen, mistsignal, radiofyr, racon,