Otterbäcken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Otterbäcken nedre och övre, svenska obemannade ensfyrar i östra delen av Vänern.

Inloppet till Otterbäcken. Otterbäcken nedre: 350 m från hamnen. Otterbäcken övre: 55 m från föregående. Fyrarna är i ens i 038 grad. Otterbäckens hamn är den enda naturliga djuphamnen i Vänern och med sina över 500.000 ton gods per år en av de största. Den drivs av Vänerhamn AB.
Q R.jpg


VänernÖstra karta ritad.jpg
Iso R 4s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Otterbäcken övre. Foto Esbjörn Hillberg.
Otterbäcken nedre. Arkiv schwedische-leuchtfeuer.de/.
Vippfyren i hamnen Otterbäcken. Arkiv www.husbilen-ellen.blogspot.com.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Området

Otterbäcken och Fårbetesudden är två fyrplatser med två par ensfyrar för Otterbäckens hamn och ligger inom det vidsträckta hamn- och industriområdet. Otterbäckens fyrar står nära Galejhamnen och Fårbetesuddens fyrar i stenig skogsmark ute på udden längre norr därom.

Behovet av fyrplatser för den hårdtrafikerade hamnen var länge aktuellt, men det kom att dröja till år 1896 innan de två fyrplatserna anlades. Fyrarna ägdes då av Norra Bergslags Järnvägs AB, men fyrningen ombesörjdes av Seglationsstyrelsen. Vid Otterbäcken byggdes inte något fyrvaktarboställe utan fyrvaktaren var bosatt på annat håll. Under 1900-talet sköttes fyrarna länge från Fällholmens fyr. Numera ingår fyrarna i Vänerhamn AB:s fyrbestånd.

Fyrarna som byggdes 1896 var vitmålade små kurar. Nybyggnadsritningen som upprättades vid Kungl. Lotsstyrelsen år 1895 visar kurar av trä med panel-fasad.

År 1901 kompletterades fyrarna med två lysbojar. AGA-ljus installerades i fyrarna 1951. Moderniseringar av driften gjordes 1993. Samtliga fyrar har numera el-drift och är försedda med sentida typ av strålkastare.

Nu befintliga, enkla fyrkurar har säkerligen tillkommit senare, ett stycke in på 1900-talet. Alla fyra kurarna är av slät plåt nitad på en stomme av järnfackverk och står på senare pågjutna stensocklar.

  • Kuren vid Fårbetesuddens Nedre vilar på en hög sockel och har brygga av trä.
  • Otterbäckens Övre fyrkur står på en rödmålad fackverksställning och har en hög trappa upp till dörren.

KÄLLA: Väners fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.

Otterbäcken

Nedre: WGS-84 Lat. N 58 57,2. Long. E 14 02,2. Sv. Nr. 950500. Int. Nr. -

Övre: WGS-84 Lat. N 58 57,2. Long. E 14 02,2. Sv. Nr. 950501. Int. Nr. -

1896 anlades fyrplatsen. Veklampa

  • Nedre var ett vitt åttakantigt torn i trä med rött plåttak och var placerad på en liten ö, nu del av hamnens vågbrytare.

1917 ersattes Nedre med ett fyrhus i plåt. Fyrplatsen fick nuvarande utformning.

  • Nedre: Det vita fyrhuset med rött tak står 350 m från hamnen och är tillverkat i stålplåt. Lyktan lyser genom ett fyrkantigt fönster. Veklampa med parabolisk spegel. Fyrkaraktär K R 7M. Lyshöjd: 3,3 m. Vitt fyrhus.
  • Övre: Det vita fyrhuset med rött tak är tillverkat i stålplåt. Det står på en ställning. Lyktan lyser genom ett fyrkantigt fönster. Veklampa med parabolisk spegel. Fyrkaraktär F R 7M. Lyshöjd: 7,4 m. Vitt fyrhus på ställning.

1951 fick fyrarna AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär Nedre: K R 4s 5,0M, Övre: Sx R 60/m 4,6M.

1993 fick fyrarna nuvarande utformning med elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Rostrött fyrhus
  • Övre: Rostrött fyrhus på ställning

Nuvarande karaktär:

Inloppen till Otterbäcken, Sjötorp och Mariestad

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots,