Optiska signalanordningar

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Till vänster den optiska telegrafen på Telegrafberget i centrala Göteborg. I mitten syns Skansen Kronan. Litografi från 1859

Symbol fyr.jpg Kompassros ritad.jpg Fotogenlamp ritad.jpg

Helsingborg issignal 1923. Foto Lotsverket
Helsingborg vindsignalering. Foto Esbjörn Hillberg
Brämö fyr med signalställning och maskinhus. Hissat klot angav att lots fanns att få. Foto Lotsverket
Spjälballongen hissad anger att Fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten ligger på sin position. Foto Gellerstad

optiska signalanordningar, anordningar för att visuellt överföra information.

Vanligen gav de information om vindens styrka och riktning, om ström, om fyrskepp låg på sina stationer och om lots fanns att tillgå eller om rätt tid ( tidkula ).

Optisk telegraf

Optisk telegraf har i Sverige använts under 1800-talet i tre linjer:

Se: optisk telegraf

Den utkonkurrerades av den elektriska telegrafen. Se telegraf och telefon

Fyrskepp

1866 uppfördes på Understens fyrplats en signalställning för att informera om fyrskeppen Finngrunden respektive Grundkallen låg på sina stationer.

1868 uppfördes på Vinga en signalställning för att informera om de danska fyrskeppen Läsö Trindel, Kobbergrund, Anholt Knob, Skagens Rev resp den svenska Svinbådan låg på sina positioner.

  • Den gav även information om isförhållandena i Flintrännan.

Att ett fyrskepp låg på sin fyrskeppsstation markerades med hissad spjälballong.

Väder

1875 uppfördes i Helsingborg på norra hamnarmen en järnställning, som informerade om vindens riktning och styrka i Kattegatt i jämnhöjd med Varberg.

1882 uppfördes på Vinga en semafor som informerade om vindens riktning och styrka samt strömmens riktning i Flintrännan, Öresund, Kattegatt resp Skagerack.

1882 uppfördes på Vinga båk en signaltavla som informerade om ishinder i farleden till Göteborg, inloppet till Öresund, vid Varberg, i Kungsbackafjorden resp vid Marstrand.

Falsterbo fyrplats fanns en signalställning, som informerade om isförhållandena i Flintrännan, Drogden, i inloppet till Stora Bält resp öster och väster om Ven.

  • På fyren fanns en signalställning för att informera om fyrskeppen Flintrännan resp Drogden låg på sina stationer.
  • Denna information gavs även av två röda lyktor på fyrbyggnaden.

På vissa platser, bl a i Vänern, fanns optiska stormvarningsstationer.

Lots

Lotsstationerna hade signalkula, svart med vitt mittbälte, hissad om lots fanns att tillgå.

Fartyg med lots ombord hissade signalflagga H. Se signalflaggor. H som i Helge, se bokstavering

Karantän

Med signalflagga Q signalerades att fartyget kom från land som kunde ha smitta. Se karantän.

Vissa fall av nödlägen

1928 uppsattes vid 21 fyrplatser optisk signalställning för "vissa fall av nödlägen".

  • Tre olika meddelanden kunde avges:
fartyg observerat i nödläge,
läkarhjälp behövs vid fyrplatsen samt
förbindelse önskas med land.

Dessa uppsattes bland annat på:

Tid

Se tidkula.

Kabel och trådlöst

Under slutet 1800- början 1900-talet ersattes dessa optiska anordningar av telegraf, telefon och radio.


Jfr stormvarning, vindstyrka, VHF, lotssignal, Carlsten, Vinga, Utklippan, tidkula, karantän, signalflaggor, spjälballong