Norrköpings lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Norrköpings lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Stockholms lotsfördelning till Kalmar lotsfördelning.

Lotsar och fyrfolk hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.

Storkläppen karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby

(Arbete pågår. Hav tålamod)


Lotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Norrköpings lotsfördelning. Kontoret låg i Norrköping.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Carl Fredrik Asker, f. 1857
  • Öfverlots av 1:a grad: Frans Wilhelm Pettersson, f. 1853
  • Skrifiträde: Anna Cecilia Lilliecrona, f. 1862
  • Vaktmästare: Axel Henrik Åberg, f. 1877

Chefsångaren "Norrköping"

1894 arbetade här:

  • Maskinist: Johan Erik Janze, f. 1855
  • Besättningskarl: Carl August Krögerström, f.

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Lots- / fyrplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Säfösund 1 1 3 - 5
Nyköping - 1 - - 1
Oxelösund 1 1 8 4 14
Norrköping 1 2 2 - 5
Arkö 1 3 6 3 13
Mem 1 1 - 1 3
Håskö 1 - 1 1 3
Häradskär 1 1 2 1 5
Bokö 1 2 - 2 5
Torrö - - - 1 1
Stedsholmen 1 3 - 3 7
Idösund 1 7 1 5 14
Strupö 1 2 1 4 8
Kråkelund 1 3 - 2 6
Figeholm 1 - 1 - 2
Summa summarum 13 27 25 27 92

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrmän
Stenskär - 1 - 1
Svarta Hällen alias Svarthäll - 1 - 1
Bokö - 1 - 1
Lysberget - 1 - 1
Bockholmen - 1 - 1
Törnskär - 1 - 1
Jutskär - 1 - 1
Sävösund - 1 - 1
Bergö - 1 - 1
Stendörren alias Västra Stendörren - 1 - 1
Skepna - 1 - 1
Espskärsklubb - 1 - 1
Örnklubb - 1 - 1
Vålarö - 1 - 1
Stora Kampåsen - 1 - 1
Ledskär - 1 - 1
Oxelösund - 1 - 1
Hävringe - 1 1 2
Femörehuvud - 1 - 1
Kungshamn - 1 - 1
Kopparbo - 1 - 1
Stora Juten - 1 - 1
Djupgående grundet - 1 - 1
Alen - 1 - 1
Logen - 1 - 1
Måsskär - 1 - 1
Lunda - 1 - 1
Svartviksberget - 1 - 1
Kopparholmen - 1 - 1
Ettersundet alias Ettersundet Västra - 1 - 1
Stegeborg - 1 - 1
Häradskär 1 1 1 3
Barösund - 1 - 1
Storkläppen 1 1 - 2
Spårö 1 1 - 2
Stickskär - 1 - 1
Idö - 1 - 1
Idö Stångskär - 1 - 1
Bussan alias Bussgrund - 1 - 1
Ekö - 1 - 1
Soen - 1 - 1
Fjuk (i Vättern) - 1 - 1
Summa summarum 3 42 2 47

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Laddar karta ...


TRÄGÅRDSSKÄR . Stenkummel, orappadt, 10 fot högt, försedt med en 17 fot hög stång med triangel på toppen. Märket, som står på 13 fots hög grund, är uppfördt på det ostligaste af Trädgårdsskären, till rättelse för seglingen från Landsort till Sävösund och bör då alltid lemnas nordvart om fartyget eller om styrbord. Lat. N. 58°45'. Long. 17°35' ost om Gr. Pl. X.

ENSKÄR . Känningsbåk af trä, rödfärgad. Lat. N. 58°40'47”. Long. O. om Ferrö 35°37'20”. Long. O. om Greenwichs meridian 17°27'45”.

Båken, bestående af en fyrkantig byggnad med hög och spetsig takresning, har 30 fots höjd. Från takets spets uppgår en hjertspira med hvitmålad tunna på toppen, hvars höjd öfver grunden är 64 fot. Båken står på 40 fots hög grund och är synlig på 2 à 2 ½ mils afstånd. Tjenar till rättelse för inlöpande till Hartzö och Nyköpings farvatten. Pl X.

HÄFRINGE . Känningsbåk af trä, dels röd-, dels hvitfärgad. Lat. N. 58°35'55”. Long. O. om Ferrö 35°28'15”. Long. O. om Greenwichs meridian 17°18'30”.

Byggnaden är uppförd i åttkantig form, försedd med ett 11 fot bredt hvitmåladt bälte å dess öfvre del och är 64 fot hög. Grunden, hvarpå båken står, är 37 fot hög. Denna båk synes i klart väder på 3 ½ mils afstånd. Lotsplats, hvarifrån lotsas till Norrköping eller Nyköping m. fl. hamnar. Pl. X.

ARKÖ. Känningsbåk af trä, hvitfärgad. Lat. N. 58°29'5”. Long. O. om Ferrö 35°8'30”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°58'45”.

Båken är uppförd i trekantig form till 38 fots höjd, är hvitfärgad endast å östra eller sjösidan, men rödfärgad å de 2:ne öfrige. Denna båk, som står på det 52 fot höga Österängsberget, synes på 2 à 2 1/2 mils afstånd och tjenar till ledning för fartyg , som inlöpa från sjön och erna sig till Mem eller Söderköping, äfvensom till Norrköping med flera hamnar. Pl. X.

STÅNGSKÄR. Stångmärke, 54 fot högt, med tunna på toppen, hörer under Arkö lotsplats. Märket är ofärgadt och grunden, hvarå det står, har 15 fots höjd öfver vattenytan. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Arkösund. Lat. N. 58°28'. Long. 17° ost om Gr. Pl. X.

GUBBÖ. Kummel af sten i rund form, 14 fot högt, uppfördt på ett 100 fot högt berg. Är ett mycket gammalt sjömärke. Lat. N. 58°11'. Pl. X.

HÄRADSSKÄR. Känningsbåk af trä, rödfärgad. Lat. N. 58°8'16”. Long. O. om Ferrö 35°8'36”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°58'51”.

Lotsplats. Denna byggnad är uppförd på Stångskäret, som har 37 fots höjd öfver vattnet. Båken, som är 85 fot hög utgör en ypperlig känning på denna kust för fartyg, hvilka erna sig till Norrköping, kan i klart väder synas på 3 à 3 1/2 mils afstånd. Pl. X.

BOKÖ. Stångmärke med kur på toppen, är 50 fot högt och står på 14 fots hög grund. Detta märke är uppfördt på Bussholmen straxt söder om Bokö, hvilket senare ställe är lotsplats och den sista i Norra Lotsdistriktet. Tjenar egentligen till rättelse vid inomskärsseglingen. Lat. N. 58°4'. Long. 16°50' ost om Gr. Pl. XI.

ÖRSKÄR. Kummel af sten i rund form, hvitmenadt, 12 fot högt. Hörer under Bokö lotsplats. Skäret, som är 12 fot högt, är beläget utanför inloppet till Valdemarsvik. Detta, jämte de derutanför och norr om belägna skär, bör vid inseglingen från öppna sjön tagas om styrbord. Lat. N. 58°2'. Long. 16°52' ost om Gr. Pl. XI.

Anm. Detta kummel kommer att uppföras under innevarande år.

WIESKÄR eller WIDESKÄR . Stångmärke med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen, utanför Torrö, under hvilken lotsplats det hörer. Märket är 41 fot högt och skäret 36 fot öfver vattnet. Tjenar till rättelse vid kustseglingen. Lat. N. 58°. Pl. XI.

TÄRNSKÄR eller TÄRNKULLEN . Stångmärke , 40 fot högt, med hvitmåladt kors på toppen. Hörer under Stedsholmens lotsplats och tjenar till rättelse för kustseglingen. Grunden, hvarå märket står, har 39 fots höjd öfver vattnet. Lat. N. 57°52’. Pl. XI.

SLADDÖ ASK. Stångmärke , 34 fot högt, upprest på ett endast 6 fot högt skär. Märket är rödfaärgadt och har en sexkantig tafla på toppen. Tjenar egentligen till rättelse för seglingen inomskärs. Lat. N. 57°47’. Pl. XI.

SPÅRÖ . Känningsbåk af sten, hvitrappad. Lat. N. 57°42'56”. Long. O. om Ferrö 34°52'59”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°43'14”.

Under åren 1776 och 1777 uppfördes denna byggnad i fyrkantig form under rödfärgadt spåntak, från hvars spets till grunden är 85 fot. Det står på ett 130 fot högt berg och tjenar till rättelse för inseglingen från sjön till Västervik, under var lotsplats det hörer. I klart väder synes denna båk på 3 à 4 mils afstånd. Pl XI.

IDÖ . Stångmärke , 52 fot högt, rödfärgadt med tafla nära toppen, äfvensom hvitmålad brädbeklädnad på mitden. Dett märke är upprwest till rättelse för angöringen af Västeviks-inloppet och Spårö båk, söder ifrån. Wid Idö är lotsplats. Märket står på det 24 fot höga så kallade Idö-stångskäret. Lat. N. 57°40’. Pl. XI.

DÄMMAN . Stångmärke af järn med en till hälften hvit och hälften röd tunna på stången samt en på lika sätt målad kula på toppen, är 22 fot högt. Detta märke uppsattes år 1844 på den lilla endast 3 fot höga klippan Dämman, belägen O.S.O. 5/8 mil från Idö, för att utmärka densamma från de så kallade Idö bankar och tjenar äfven till rättelse vid angörandet af Idö sund. Lat. N. 57°41'. Long. 16°49' ost om Gr. Pl. XI.

TÄRNHÄLLEN . Stenkummel , 14 fot högt, fyrkantigt och hvitkalkadt, står på 18 fots hög grund. Är beläget 1/8 mil S.O. från Örö i Västerviks skärgård och N.O. från Kråkelund. Vid angörandet af farvattnet till Örö bringas detta i N.W.t.N. på kompassen. Lat. N. 57°33'. Long. 16°45' ost om Gr. Pl. XI.

ÖSTRA LJUNGSKÄR . Stångmärke, 40 fot högt, rödfärgadt med hvitmålad tafla på toppen. Klippan har 24 fots höjd öfver vattnet. Märket tjänar till ledning för kustseglare. Lat. N. 57°30’. Pl. XI.

WINÖ . Stångmärke med svartmålad, rund tafla på toppen, 41 fot högt, står uppe i skogen på ett högt berg å ön Winö och tjenar endast till rättelse vid seglingen inomskärs. Detta märke uppfördes år 1844 i stället för den så kallade Winö kase. Lat. N. 57°30'. Long. 16°41' ost om Gr. Pl. XI.

HAFSKÄRS UDDE . Känningsbåk af sten, hvitrappad. Lat. N. 57°26'36”. Long. O. om Ferrö 34°52'40”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°42'55”.

Uppförd år 1849 i form af en pyramid, har på toppen en hvitmålad, triangulär tafla af jernplåt, ofvan hvilken en flög är anbragt. Grunden, hvarå båken står, är 18 fot hög och sjelfva båken 41 fot. Hörer under Kråkelunds lotsplats och tjenar i synnerhet till rättelse vid angörandet af inloppet till sistnämnda ställe. Pl. XI.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal