Nordvalen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nordvalen, svensk obemannad kassunfyr typ teleskopfyr, Norra Kvarken. Ersatte fyrskeppsstation Östra Kvarken samt de tre lysbojarna Sörgadden, Nordvalen och Gerdas grund.

Västra Kvarken. Placerad 3,5M SSO om Holmögadd.
Holmögadd karta ritad.jpg
Iso 8s.jpg

SweFlag.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol fsk.jpg Livet.jpg

Nordvalen inspektion med tjänsteskoter. Foto fyrmästare Erland Larsson 1970.
Nordvalen. Ersatte Östra Kvarken. Arkiv panoramio.com
Nordvalen klar för tjänst. Foto Gellerstad.
Nordvalen. Teckning Tommy Asplund.
Principen för bygge av teleskopfyr, här Nordvalen. Numrering se text. Figur Robert Gellerstad.
Svinbådan kassunfyr. Systerfyren till Nordvalen. Vykort.
En nybyggd kassunfyr görs klar i Umeå Uthamn, här Sydostbrotten kassunfyr. Umeå Stadsarkiv 1962.
Spaltsektorljus med en rad med ordinarie samt en rad med reservlampor. Figur Leif Elsby.
Spaltsektorljus med sealed-beam-lampor, här på Almagrundet kassunfyr. Foto Rickard Westerberg.
Armatur med sealed-beam-lampor, här på Almagrundet kassunfyr. Foto Ted Rapp.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Prejektering och förberedelser

... "När förslag att bygga bottenfasta fyrar som beredskaparbete kom upp hösten 1957, var vi sålunda väl förberedda. Objekt fanns det många längs kusten, varav ett och annat var förberett genom sjömätningar och detaljundersökningar. Som första etapp valde sjöfartsstyrelsen fyrarna Nordvalen och Svinbådan.

Fyren Nordvalen skall placeras på ett 13,5 m grund mitt i Bottenhavet i höjd med städerna Umeå och Ny Karleby. Fyren kommer att ersätta fyrskeppet Östra Kvarken och bojarna Sörgadden, Nordvalen och Gerdas grund. Bojarna lades ut första gången år 1907, 1907 resp. 1915 medan fyrskeppsstationen anordnades först 1924. Fyrskeppet ifråga är emellertid en gammal trotjänare från år 1884. Man hade nämligen år 1922 fått ett nytt fyrskepp till fyrskeppsstation Grundkallen och kunde därför placera det gamla skeppet i Östra Kvarken.

Fyren Svinbådan skall placeras på cirka 14 m djup vid grundet Svinbådan mellan Viken och Höganäs i norra Öresund och kommer att ersätta fyrskeppet Svinbådan. Denna fyrskeppsstation anordnades redan år 1866 och är den femte i ålder av nuvarande fyrskeppsstationer. Ännu äldre är Falsterborev (1831), Finngrundet (1858), Sydostbrotten (1862) och Grundkallen (1858). Den yngsta är överraskande nog Vinga fyrskeppsstation, som anordnades år 1929. Det finns idag sammanlagt 16 fyrskeppsstationer längs svenska kusten.

Sondering

Under en isexpedition i början på mars månad 1948 undersöktes grundet för Nordvalen och ett näraliggande grund Sörgadden genom noggrann lodning, ortsbestämning och genom dykare. Basen var Holmögadds fyrplats. Hästar och slädar användes för transporterna och tält restes på isen.

Isvägen Holmögadd - Ny Karleby har gamla anor. Före järnvägarnas och de goda landsvägarnas tid var det en flitigt använd vinterväg mellan Sverige och Finland. Gamla stallar på Holmögadd och berättelser om äventyrliga händelser vittnar om detta. År 1954 utfördes dessutom seismografiska undersökningar av Nordvalen och Sörgadden, varför grundförhållandena var tillräckligt väl kända. På Svinbådan har däremot botten undersökts med hjälp av dykare först under innevarande vinter.

Vid Jävre Sandholmen cirka en mil söder om Piteå hade vi redan under början av 1957 byggt en kassun för en bottenfast fyr, fyren Nygrån i Bottenviken, sydost om Piteå. Byggnadsplatsen hade välvilligt ställts till förfogande av Munksunds AB. Den visade sig vara användbar även för de nu planerade mycket större fyrbygget och arbetskraft beräknades bli ledig i trakten. Vi valde därför åter platsen ifråga trots den långa bogseringssträckan ner till Umeå Uthamn, nämligen 120 sjömil.

I södra Sverige beräknades det bli överskott på arbetskraft i bl.a. Bohuslän och särskilt området kring Lysekil. Undersökningar gav vid handen, att en utomordentligt bra arbetsplats för ett kassunbygge kunde ställas i ordning vid Grötökajen i Lysekil. Hamndirektionen där ställde med beredvillighet erforderligt utrymme till sjöfartsstyrelsens förfogande. Bogseringssträckan för kassunen till fyrläget blir här cirka 140 sjömil.

Arbetsplatserna är helt olika varandra. Vid Sandholmen är det en så gott som öde strand några hundra meter från riksväg 13 mellan Skellefteå och Piteå. Det är Norrland med snö, is och kyla. Den bistra naturen är man emellertid van vid och de besvär den åsamkar får tas med gott mod. Ganska snart på nyåret kommer de gnistrande soliga vinterdagarna.

I Lysekil har vi den milda, disiga och ofta blåsiga västkusten och fördelarna av belägenheten i en stad.

Den 22 december 1957 förelåg Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om medel på beredskapsstat till de båda fyrbyggena och på nyåret kom arbetet snabbt igång. "

Bygget

Fyren Nordvalen är så gott som identiskt byggd som sin syster Svinbådan, byggd samtidigt men i Lysekil. De kan därför byggas i stort sett efter samma ritningar.

Nordvalen1960.jpg Svinbådan1960.jpg

Nordvalen 1960, skala 1:200 resp "systern" Svinbådan kassunfyr. Arkiv G Kjellgren.


1958-1959 byggdes fyren Nordvalen som den andra fyren på Jävre-Sandholmen.

Konstruktör: byrådirektör Robert Gellerstad. Arbetschef: ingenjör Björn Tennström, sjöfartsstyrelsens fyrbyggnadsavdelning.

Numreringen hänvisar till figuren.

1) En pålbädd utförs. Vid Sandholmen har pålningen skett med pålkran stående på isen; i Lysekil har flytande pålkran använts.

2) På pålbäddens däck gjuts bottenplattan för själva kassunen. Den får en diameter av 22 m och en tjocklek av 0,7 m. Betongvolym 270 kbm.

3) På bottenplattan för kassunen gjuts bottenplattan för fyrtornet. Den får en diameter av 4,6 m. Betongvolym 8 kbm.

4) Med användande av glidformar gjuts teleskopschaktet till en höjd av 22 m och samtidigt inuti denna själva fyrtornet till en höjd av 24,5 m. Betongvolym 125 kbm.

Samtidigt och efteråt gjuts bjälklag och altaner inklusive landningsplattform för helikopter. Se även figur 5 och 6. Betongvolym 30 kbm.

5) Kassunens yttermantel gjuts med användande av glidform. Betongvolym 100 kbm. Radiella mellanväggar gjuts inom fast form. Betongvolym 40 kbm. Inredningsarbeten påbörjas i fyrtornet.

6) Kassunens koniska tak och cylindriska hals har utförts. Betongvolym 100 kbm. Inredningsarbetena görs färdiga. Montage av dieselgeneratorer, oljeförråd, anläggningen för tryckluft, tyfoner, ventilationsanläggning, elektrisk manöver- och kontrollutrustning, elektriska ledningar m.m. utförs. Kassunaggregatet görs färdigt för sjösättning och väger då cirka 1650 ton.

7) Sjösättning. Denna går till så, att de sneda stödjande pålarna i pålbäddens yttersida sprängs, varefter domkrafter trycker mellan land och kassunen. Pålbäddens däck med kassunen förflyttas då horisontellt. Efter några decimeter har pålarna blivit så sneda att de inte längre orkar bära kassunen utan bryts av vid sjöbottnen. Kassunen sjunker lugnt framåt och nedåt i vattnet.

8) Efter eventuellt nödvändiga kompletteringsarbeten bogseras kassunen till lämplig plats i närheten av respektive fyrplats.

9) Fyllnadsgjutning utförs så att kassunen får största möjliga djupgående före bogseringen ut till fyrplatsen.

10) På fyrplatsen har sjöbottnen rensats från större stenar och en utjämning med makadam har utförts.

11) Kassunaggregatet har sänkts på sin plats, vilket har skett genom att släppa in vatten i sänkfickor. Därefter har hela kassunen fyllts med singel (Svinbådans kassun eventuellt med sand). Höjningen av fyrtornet pågår, vilket sker dels genom att pumpa in vatten i teleskopschaktet och dels genom att använda ”klättrande domkrafter”. Hela höjningen 15 m beräknas kunna utföras på 10 timmar.

Därefter riktas fyrtornet och gjuts fast. Dieselgeneratorerna i fyrtornet lämnar erforderlig elektrisk ström till de använda byggnadsmaskinerna. Fyrtornet kan vid behov användas som bostad. Fyrarnas höjd över vattenytan blir 26 m och totalhöjd 40 m.

12) Makadambädden under kassunen och singelfyllningen har injekterats med cementbruk. Kabel för strömleverans från land har anslutits. Återstående montage och kompletteringar har gjorts färdiga.

Sjösättning

Några data för Nordvalen

Vikt vid "sjösättning" cirka 1,650 ton. Då är den färdig till 99%. När fyren är på sin rätta plats och den inre kassunen skjutits upp i sitt rätta läge kommer hela fyren att mäta nära fyrtio meter. 26 meter kommer att vara över vattenytan och 16,8 meter under. Den yttre kassunen har en bottendiameter av 22 meter och bottenplattan är 70 centimeter tjock medan väggarna är 30 cm.

Överst på fyren kan en mindre helikopter landa. Under helikopterplattan är själva fyrrummet placerat. Där har de gamla linserna ersatts av 54 tågstrålkastare med lampor om 200 watt och 24 volt, s.k. sealed-beam. I en annan våning på fyren finns tyfoner med luftbehållare, i ett tredje finns två dieselaggregat om vardera 30 hk för reservkraft. Fyren kan själv välja kraftkälla om de ordinarie strömleveranserna från land skulle strejka. Fyren får därmed flera möjligheter att fungera. Reservbränslet räcker i två månader. Där finns även övernattningsmöjligheter för servicepersonal i fyren.

Sjösattes den 15 juli 1959. Bland de många som var närvarande vid sjösättningen märktes landshövdingen i Norrbottens län Manfred Näslund, generaldirektör Gösta Widell och överdirektör Knut Inge Lasson, sjöfartsstyrelsen, chefen för AGA, direktör Gustaf Dalén, byråchef Rudhagen från arbetsmarknadsstyrelsen, chefen för finska sjöfartsstyrelsen, generaldirektör Rahola och hans närmaste män, överingenjör Ingman och konteramiral Sundman m.fl.

Vid sjösättningen fanns också många tusen människor, som tagit ledigt och kantade stränderna.


Dagen efter Nordvalens sjösättning gick åt för komplettering, varpå lotsfartygen Gävle, Kalmar och Vega började den 120 nautiska mil långa bogseringen till Umeå Uthamn för slutlig komplettering. Fyren blev där liggandes över vintern tills islossning skett våren 1960.


Klick i bilden gör den större. Återgå med backpil.

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N. 63° 33’,2. Long. O. 20° 46’,3. Sv. Nr. 083900. Int. Nr. C5874

Fyren tändes

1960 var den på plats, klar och tänd, höjd 26 m över vattenytan, ståendes på 14 m djup på grundet Nordvalen, ursprungligen utrustad som spaltsektorfyr med sealed-beam, Supertyfon och radiofyr.

  • Den strömförsörjdes med kabel från land (Holmögadd fyrplats) och fjärrmanövrerades via samma kraftkabel, också Holmögadd.

1968 var tornet 26 m högt, målat svart med rött orange, orange lanternin och grå sockel i vattnet. Fyrtornet fasadbelyst. Fyren fjärrmanövrerades från fyrplatsen Holmögadd.

  • Optisk karaktär: K WRG 8s 15 M. Lyshöjd: 24,5 m. Ljusstyrka: W 32 000 cd, R 32 000 cd, G 22 000 cd. På gränsen mellan rött och grönt sken i 139 visar fyren växelvis grönt och rött sken.
  • Akustisk karaktär: Tyfon 1 kort, 1 långt, 1 kort ljud var 60 s. (1,5 + 1,5 +4,5 + 1,5 +1,5 + 49,5). Mistsignalen var tvåtonig, dvs avgavs med två samtidiga toner (cirka 210 Hz och cirka 260 Hz).
  • Cirkulär radiofyr: RC 560. Räckvidd: 10 M. ID-signal: KV. Frekvens: 313,5 kHz.

I mitten av 1970-talet anslöts fjärrmanövern till centralmonitorn i Norrköping.

2000 var tornet svart med orange bälte, orange lanternin och grå sockel i vattnet. Fasadbelyst.

2007 den 3 december kl 06:00 rammades Nordvalen av det 91 meter långa holländska fartyget M/S Forte. Både fyr och fartyg fick skador, bl.a. skadades sektorerna och i UFS 2007-12-12 kunde man läsa att en "ofrivillig ny vit sektor hade uppstått".

Nuvarande karaktär: Iso WRG 8s 17 M. Lyshöjd: 24,5 m. Racon: ( _ _ ) 30 s 15 M.

Klickbar tabell svenska kassunfyrar

Bottenviken: Larsgrundet, Björnklack, Vitfågelrännan, Norströmsgrund kassunfyr, Nygrån, Farstugrunden, Borussiagrund, Renöragrund

Norra Kvarken: Sydostbrotten kassunfyr, Vallinsgrundet, Väktaren, Nordvalen, Gunvorsgrund, Revet

Bottenhavet: Vänta Litets Grund, Hällgrund, Finngrunden kassunfyr, Västra Banken kassunfyr, Grundkallen kassunfyr

Ålands hav: Märketskallen, Södra Kvarken, Engelska Grundet, Remmargrund, Lerskärsgrund, Svenska Björn kassunfyr, Almagrundet kassunfyr, Revengegrundet, Svängen

Norra Östersjön: Landsorts Bredgrund, Gustav Dalén kassunfyr

Mellersta Östersjön: Kungsgrundet, Stötbotten, Dämman kassunfyr, Sillåsen, Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet, Skansgrundet, Omböjningen, Utgrunden kassunfyr, Ölands Södra Grund

Södra Östersjön: Kullagrund, Trelleborg kassunfyr, Blenheim, Falsterborev kassunfyr

Öresund: Flinten, Oskarsgrundet NO resp SV, Kalkgrundet kassunfyr, Pinhättan, Svinbådan kassunfyr

Kattegatt: Tylögrund, Fladen kassunfyr, Lilleland, Trubaduren

Skagerack: Hätteberget, Brandskärsflak, Dynabrott

Vänern: Megrundet kassunfyr, Pålgrunden, Normansgrundet, Åsnegrundet

Länkar

Västra Kvarken

Klicka här för att se fyrarna i Västra Kvarken.


Jfr Norra Kvarken, fyrskepp, kassunfyr, utsjöfyr, spaltsektorfyr, mistsignal, radiofyr, racon, Jävre-Sandholmen, Lysekil, Svinbådan.