Nordewall

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Erik Nordewall, kanalbyggaren

SweFlag.jpg KanalSymbol.jpg Maskaron.jpg Historik.jpg

Erik Nordewall, ångbåten
Skylt Motala Verkstad

Nordewall, Erik (1753-1835). Kanalbyggare mm samt ett ångfartygGöta kanal.

Personen

1753 föddes han i Över- Kalix.

 • 1770 blev han student i Uppsala.
 • 1774 var han för sin utbildning inskriven i Bergskollegium.
Han studerade geometri och fortifikation.
Han fick samma år uppdrag att verkställa avvägning för byggandet av Strömsholms kanal.
 • 1775 utsågs han till byggmästare för ombyggnad av Hjälmare kanal, byggd 1629-1639.
 • 1778-1784 var han byggmästare för Strömsholms kanal. Kanalen byggdes 1776-1792.
 • 1784-1799 var han styresman över Eskilstuna fristad.
 • 1790 erhöll han en livstidspension som belöning för sina insatser för bergsbruket i Värmland och Bergslagen.
 • 1794 utsågs han till ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
 • 1795-1800 ledde han byggnadsarbetena för Trollhätte kanal, 1800 års led
 • 1799 utnämndes han till finansdirektör i Eskilstuna.
 • 1801 blev han major-mekanikus.
 • 1803-1819 planerade och ledde han byggandet av Södertälje kanal.
 • 1804 fick han ta emot Vasaorden.
 • 1816 blev han adlad (hette tidigare Nordwall).
 • 1819 utnämndes han till överstelöjtnant vid flottans mekaniska kår.

1835 avled Eric Nordewall.

Trollhätte kanal

1795 kallades han till Trollhättan och förkastade planerna för de 1794 påbörjade byggnadsarbetena för kanalen genom Trollhättan.

Han föreslog en helt ny sträckning genom berg och fick av kanalbolagets direktion i uppdrag att ansvara för det tekniska genomförandet.

1795-1800 ledde han byggnadsarbetena för Trollhätte kanal, 1800 års led, till dess att kanalen kunde öppnas för trafik.

Den färdiga kanalen ansågs av samtiden som världens åttonde underverk.

Ångbåten

1836 sjösattes den ångmaskindrivna hjulångaren Eric Nordewall på Motala verkstad.

 • Hon var 28,6 m lång, 6,5 m bred och tillhörde den första generation fartyg byggda speciellt för Göta kanal.
 • Med dessa fartyg blev det möjligt att åka enligt fast tidtabell mellan Stockholm och Göteborg.

1856 sjönk hjulångaren Eric Nordewall i Vättern på 45 m djup.

1995 bildades föreningen Forsviks varv som bygger en så exakt kopia som möjligt av fartyget.

2009 sjösattes hjulångaren Eric Nordevall II och gjorde sin jungfruresa 2011 till Stockholm där den döptes av Kronprinsessan Victoria.


Jfr kanalbyggare, kanal, Hjälmare kanal, Strömsholms kanal, Trollhätte kanal, Södertälje kanal, Göta kanal, Motala verkstad, flottans mekaniska kår.