Norberg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Norberg, Jonas (1711-1783). Kommissarie och direktör vid Modellkammaren i Stockholm.

Korsö fyr år 1768 med lyktorna sedda uppifrån. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg

Carlstens fyr med sex speglar. Figur Leif Elsby
1784 kompletterades Carlstens fyrapparat med ytterligare tre mindre speglar, vardera med sin oljelampa. Genom speglarnas placering fick man 6 starka och 3 svaga ljus "under varje omgång", som var 5 minuter. Figur Leif Elsby

1687 hade Modellkammaren inrättats av Christoffer Polhem.

  • Där samlade och utvecklades tekniska modeller av olika maskiner.
  • Modellkammaren kan sägas vara den första ansatsen till högre teknisk undervisning i landet.

1711 föddes Jonas Norberg

1752 konstruerade engelsmannen William Hutchinson den paraboliska ljusreflektorn.

1757 tändes ny fyr på Korsö, ett cirka 23 m högt stentorn försett med spegelapparat av Jonas Norbergs konstruktion. Se fyrljusreflektor.

  • Två lyktor försedda med speglar hängdes ut på var sida om tornet.
  • Lyktorna vreds av ett urverk runt sina upphängningar.

1768 byttes de två lyktorna på Korsö ut till liknande, fast större.

1769 uppsattes på Örskär en ny spegelapparat, konstruerad av Jonas Norberg.

  • På en horisontell ställning vreds fem spegelförsedda lyktor av urverk runt sina upphängningar.

1781 tändes Carlstens fyr i Marstrand.

  • Fyrapparaten, världens första med runt en vertikal axel omgående lampor med speglar konstruerad av Jonas Norberg.
  • Sex paraboliska speglar av förgylld koppar var monterade på en omgående ställning driven av ett urverk.
  • På ställningen satt tre oljelampor.
  • Speglarna var monterade parvis och i vinkel så att varje par utnyttjade ljuset från en oljelampa placerad i respektive brännpunkt Carlstens fyr blev därigenom blänkfyr.

1783 avled Jonas Norberg


Jfr fyrljusreflektor, Carlsten, Korsö, Örskär, Polhem, Christiansö.