Naven

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Naven, svensk f.d. bemannad fyrplats på holmen med samma namn utanför NV änden på Kållandsö i Vänern. Bemannad ca 1830-1952

Naven är angöringsfyr för västra inloppet till Ekens skärgård, står S om leden. Det vita huset med fyrtorn syns vida omkring över holmar och öppet vatten. Sätteriet, en flitigt anlitad ankringsplats och nödhamn under segelskutornas tid ligger innanför holmen.
Vänern karta ritad.jpg
LFl 10s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg

Naven i vintrig skrud. Foto SBj
Naven. Foto Esbjörn Hillberg
Naven. Foto Esbjörn Hillberg
Lanterninen på Naven. Foto Esbjörn Hillberg
LinsenNaven. Foto Esbjörn Hillberg
Trappan upp till lanterninen på Naven. Foto Esbjörn Hillberg
Ritning till den första fyren på Naven. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Naven omkring 1910. Liknar den på Gunnarsholmen. Arkiv Vänermuseet
Naven från sjön. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Bild från 1906 på fyrvaktare Carl Fredrik Jonssons familj på Naven. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
F.d. fyrvaktarens på Naven Carl Fredrik Jonsson hustru Tilda med de två yngsta barnen. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
940600 C0415-45 N58°42,1 E13°06,6 LFl W 10s 13 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
ca 1830 1856 1952 1952 8 15,1


Området

Se Lurö skärgård

Tavla / Sjömärke

1820 beslöts att bygga om tavlan på Naven. vilket anger att ett sjömärke fanns där

Vipp

1830 fanns en "fyrbåk" på Naven, troligen en vippfyr.

 • Den eldades med kådrika stubbar (töre).

Fyren tändes

1856 uppfördes i trä ett kombinerat fyr- och mindre boningshus med fyrlykta på gaveln.

1879 inköptes holmen av godsägare Axel Andersson på Traneberg

1886 uppfördes på toppen av holmen nära stranden nuvarande fyr- och boningshus på hög murad stenfot och med lanternin på taket. Huset var målat i vitt med grått skiffertak.

 • Fyrapparaten bestod av en oljelampa med omgående förgylld, parabolisk spegel cirka 50 cm Ø, tillverkad av G W Lyth, driven av urverk och lod.
 • Huset innehöll ett rum med järnspis. Den barnrika fyrvaktarfamiljen var mycket trångbodd.

1896 fick fyrplatsen telefon via en linje från telefonstationen i Otterstad

1906 tillbyggdes huset och försågs senare med en veranda. Under huset fanns en källare.

1928 började man att lämna väderleksobservationer till meteorologiska anstalten i Stockholm, senare SMHI

1934 byggdes i timmer en uthuslänga. Den inrymde oljebod, vedbod, fähus och dass.

 • I kanten av skogsdungen inne på holmen odlades potatis och grönsaker.
 • Man hade kor, får och en gris.
 • Fisket var dock grunden i försörjningen.
 • På holmen fanns även svinhus, verkstad och brygghus.

1946 övertogs rapportering om vädret av Lurö fyrplats.

Elektriskt ljus

1950 elektrifierades fyrplatsen.

Avbemanning och personal

1952 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

 • Fyrvaktarfamiljen flyttade till det närbelägna Kållandsö.

Fyrvaktare:

 • 1830-1856 Jon Persson
 • 1856-1872 Johannes Jonsson, son till Jon Persson
 • 1872-1899 Carl Fredrik Jonsson, son till Johannes Jonsson, gift med Tilda. De fick 15 barn.
 • 1899-1900 Tilda Jonsson, änka till Carl Fredrik.
 • 1900-1945 Gustav Jonsson, son till Carl Fredrik och Tilda Jonsson.
 • 1945-1981 Karl Jonsson, son till Gustav Jonsson. Flyttade 1952 till Navensberg på Kållandsö.
 • 1981-???? Rolf och Stig- Olof Jonsson, söner till Karl Jonsson. Fyrvaktare i Lurö farledsdistrikt.

För mer info om de som arbetat här klicka på länken: Fyrpersonal Naven

Fisket var grunden i försörjningen. Men här har, på den mark där det gick, odlats grönsaker och potatis. Man höll får, en ko och en gris.

Och sedan

1968 var byggnaden vit med fyrlanternin på taket.

 • Optisk karaktär: B W 10 s 13 M. (2 + 8).

1993 moderniserades fyrens eldrift.

Sedan 1990-talet har SMHI en automatisk väderstation på platsen

2001 ägs fyrplatsen fortfarande av Seglationsstyrelsen men är uthyrd till privatperson.

 • Det med blå fönsterfoder vitmålade fyr- och boningshuset var i gott skick och i utförande som i seklets början.
 • Den tidigare spegelapparaten fanns på Vänermuseet i Lidköping.
 • Vinduppgift via SMHI automatstation från Naven rapporterades i sjörapporten i radions P1.

Nuvarande karaktär: LFl W 10s 13M. (2 + 8). Lyshöjd: 15,1 m.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Uthyrda. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000 eller Bruno Carlsson 0510-28465, 0703-868465 som hyr fyrbostaden sedan många år.
Vägbeskrivning Bilväg Lidköping - fyren ca 25 km. Kör norrut från Lidköping mot Kållandsö/Läckö Slott. Tag av mot vänster efter ca 15 km vid skylten Traneberg och kör förbi S:t Marie kapell samt Traneberg. Sväng vänster efter ca 5 km vid skylten Naven och kör 2,5 km på grusväg till småbåtshamnen där vägen slutar. Naven ligger på en liten ö c:a 400 m från fastlandet. Under sommarsäsong går båtturer till ön (7 min) från fastlandet precis innanför ön Naven med båten M/S Navaren (ca 70:- t.o.r.), info Stig-Olof Jonsson, 0510-10389, 0705-510389 och hemsida www.naven.se Stig-Olof kör även turer i hela skärgården. Det går också båtturer från Läckö slott och på vissa (tar längre tid) kan man gå i land på Naven, info Läckö Båttrafik 0510-26300, 0705-376385 och hemsida: www.magnusgabriel.com
Övrigt Det har funnits ett sjömärke på platsen före 1820 och man vet att det ca 1830 också fanns en vippfyr där. Nuvarande fyrhus från 1856 har successivt byggts till. Från början hade fyren endast en fyrlykta på bostadshusets vägg. Fyrlyktan innehöll någon typ av spegelapparat med envekig rovoljelampa. Huset blev troligtvis inte helt färdigbyggt förrän 1886 då det försågs med det lilla fyrtornet på västra gavelns tak. Huset tillbyggdes ytterligare 1906 och fick senare även en liten veranda. Fyren elektrifierades 1950. Den försågs samtidigt med AGA-reserv och troligtvis nuvarande trumlins. År 1993 moderniserades den till eldrift med batterireserv.

Fyrbostadshuset ligger mycket öppet på den branta klippan och syns vida omkring över holmar och öppen sjö. Angöringsfyren utgör en välkänd utpost mot Dalbosjön nordväst om Kållandsö. Innanför Naven ligger Sätteriet som var en flitigt använd ankarplats och nödhamn på segelskutornas tid. Taket på fyrbostadshuset är täckt med skiffer liksom taket på den långa uthuslängan. Uthuslängen är byggd 1934.

Den innehåller bland annat ett timrat fähus samt förrådutrymmen och har tidigare inrymt oljebod, vedbod och dass.

Skydd enligt lag Beslutat 7/12 2017 som byggnadsminne: Navens fyrplats, Traneberg 1:2, Lidköpings kommun

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Aspholmsleden och Södra Lurölederna

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, angöringsfyr, vippfyr, spegelfyr, Vänerns Seglationsstyrelse, SMHI, Lurö