Morups Tånge

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Morups Tånge, svensk f.d. bemannad fyrplats på en udde VNV om Falkenberg. Kattegatt. Västerhavet. Bemannad 1843-1964

Vidsträckta landgrundningar och flera fritt liggande grund finns i alla riktningar från fyren. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1961)

MorupsTångeStrip1872.jpg

Morups Tånge enligt Beskrifning 1872.


Morups Tånge karta ritad.jpg
Oc 8s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Morups Tånge fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Morups Tånge lins. Foto Esbjörn Hillberg.
Morups Tånge lampväxlare och lins. Foto Esbjörn Hillberg.
Morups Tånge. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Morups Tånge fyrbyn. Foto Esbjörn Hillberg.
Morups Tånge fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Morups Tånge fyr. Foto Leif Elsby.
Morups Tånge fyrplatsen 1925. Foto Lotsverket.
Morups Tånge fyrplatsen 1978. Arkiv Halmstad Stad Museum.
Morups Tånge renovering 1952. Foto Lotsverket.
Här pejlas riktningen till ett fartyg med radiosändare.
Morups Tånge fyr. Foto Leif Elsby.
Morups Tånge. Vykort.
Morups Tånge från stranden. Foto Lotsverket 1918.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
734300 C 0716 N 56 56, O 12 22 Oc WRG 8s 18,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1843 1843 1962 1964 28 29


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Morups Tånge fyr. Belägen nordväst om Falkenberg i Morups socken av Hallands län. Postadress: Morup. Telegramadress: Rt. 9, Falkenberg.

Fyren byggdes år 1843."

Området

Vidsträckta landgrundningar och flera fritt liggande grund finns i alla riktningar från fyren.

Fyren tändes

1842-1843 anlades fyrplatsen. Ett i sten cirka 28 m högt torn planerat för spegelfyrapparat, men byggt och försett med lanternin för fyrapparat med 2:a ordningens lins. Ritat av J T Byström.

Original optik: 2:a ordningen (1400 mm Ø) dioptrisk trumlins med 6+6 inslipade ringar, 6 fack á 60° samt 180° folierad spegel, Henry Lepaute år 1842 samt trevekig moderatörlampa för rovolja

1847 nedmonterades ett fack ur linsen.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Morups Tånge. Stillastående Lentillefyr af 2:a ordningen.

Lat. N 56° 55'12". Long. O. om Ferrö 30° 31'36". Long O. om Greenwichs meridian 12° 21'51"

Detta fyrtorn, som är beläget på den mot Kattegatt något utskjutande låga landtudden Morups Tånge, en mil nord från staden Falkenberg, uppfördes under åren 1842 och 1843 samt tändes första gången den 31 Oktober sistnämnda år. Lysningsapparaten är en lentille af 2:a ordningen med stillastående sken. Den upplyser hela horisonten till sjös. Fyrtornet är 70 fot från grunden till altanen; grunden är 16 fot och fyrljusets höjd öfver vattenytan är 98 fot. Fyren bör alltså synas på 3 1/2 à 4 mils afstånd.

Enligt Underrättelser 1852

MORUPS TÅNGE. Stillastående Lentillefyr af 2:dra ordningen.

Lat. N. 56°55'12”. Long. O. om Ferrö 30°31'36”. Long. O. om Greenwichs meridian 12°21'51”.

Detta fyrtorn, som är beläget på den mot Kattegat något utskjutande låga landudden Morups Tånge, en mil N. från staden Falkenberg, uppfördes under åren 1842 och 1843 af sten i rund form samt hvitrappades. Lysningsapparaten är en lentille af 2:a ordningen med stillastående sken, hvilket upplyser hela horisonten till sjös. Fyren tändes första gången den 31Oktober 1843. Tornet är 70 fot högt från grunden till altanen; grunden är 16 fot hög och fyrljusets höjd öfver vattenytan är 98 fot. Fyren bör alltså synas på 3 ½ à 4 mils afstånd. Pl. V.

1863 utbyttes de folierade speglarna mot catadioptrisk krona med 6 fack (12 ringar) och krans med 5 fack (5 ringar).

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Linsfyr med fast sken. Lat. N. 56° 55’,4. Long. O. 12° 21’,9.

  • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 98 fot (29,4 m).
  • Fyrtornet: av sten, vitt med röda bälten
  • Lysvidd: 16 (distans)minuter.
  • Grundens höjd över vattenytan: 16 fot (4,8 m).
  • Lysfält: alla riktningar mot sjön.
  • Tornets höjd från grund: 93 fot (27,9 m).

Tornet är uppfört på den en mil nordväst Falkenberg utskjutande udden, varefter fyren benämnes. Linsapparaten av 2:dra ordningen. Tornet av sten, vitt med två röda bälten, är ett gott dagmärke. Det uppfördes 1842 och 1843 och sistnämnda år tändes fyren första gången den 1 november.”

1887 utbyttes oljelampan för rovolja mot fotogenlampa med veke.

Lux-ljus

1907 utbyttes fotogenlampan med veke mot Lux-ljus.

1925 installerades en apparat med intermittenshylsa med urverk och lod, lodvikt 45 kg.

Pejlstation

På 1920-talet hade Telegrafstyrelsen en station för radiopejl intill fyren.

Elektriskt ljus

1930 utbyttes Lux-ljuset mot elektriskt ljus.

1961 var fyrkaraktären Int WRG 10s 16M. Ljusstyrka: 44 000 HK (vit sektor), 11 000 HK (röd sektor) resp 5 500 HK (grön sektor).

MorupsTångeALO22020.jpeg MorupsTångeALO42020.jpeg MorupsTångeALO12020.jpeg MorupsTångeALO52020.jpeg MorupsTångeALO32020.jpeg

Morups Tånge. Foto Ann-Louise Gustavsson 2020.

Avbemanning och personal

Augustson folke arthur elias 1947.jpg

Fyrmästare Folke Augustsson.


1962 helautomatiserades fyren genom att förses med dalén-ljus som reserv.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Morups Tånge

Och sedan

1968 var tornet målat vitt med svart bälte.

  • Optisk karaktär: Int 8 s 16 M. Ljusstyrka: W 50 000 cd, R 14 000 cd, G 7 000 cd.

Nuvarande optik: Originaltrumlinsen med 6+6 inslipade ringar används fortfarande men nu med 5 fack á 60° och krona samt krans (förändrad år 1863 enligt nedan), linshöjd: krona 825, trumma 825, krans 494 = 2144 mm. 1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

  • Det är den äldsta i drift varande linsen i Sverige.

Nuvarande karaktär: Oc WRG 8 s 18,5 M. Lyshöjd: 29 m. Racon: ( _ _ ) 30 s 17 M.

Bilder ritade av Samuel Hedlund

Morups Tånge Fyr 1.jpg Morups Tånge Fyr 2.jpg Morups Tånge Fyr 3.jpg Morups Tånge Fyr 4.jpg Morups Tånge Fyr 5.jpg Morups Tånge Fyr 6.jpg

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, sem.-vik. hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: III. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Halvautomatisk elektrisk fyr, lins 2:a ordningen. Ingen mistsignalering. Vitt 27,5 m högt fyrtorn av sten, försett med svart bälte.
Läge och natur 11 km V Falkenberg på en udde intill Glommens fiskeläge. Sand, mycket dålig växtlighet.
Bostäder 4 rum och kök. El. ljus i bostaden, i övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn. Landning med småbåtar direkt på stranden.
Kommunikationer Cykel eller buss från Glommen till Falkenberg.
Postanstalt Långås. Väg dit: 10 km.
Handelsbod Glommen. Väg dit: 1,5 km.
Skola Folkskola i Hule, 6 km från fyrplatsen. Realskola i Falkenberg, 11 km.
Övrigt Ingen tjänstebåt. Vattenbrunn 5 m från bostaden. Stormvarningsstation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Två hus som är sålda till en privatperson. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Göte Johansson 0707-272528, Morups Tånge Fyrsällskap, www.morupstange.se. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Närmaste större samhälle är Glommen ca 10 km nordväst Falkenberg. Bilväg ända fram till fyren. Kör av från väg E6 vid trafikplatsen Morup, kör till Glommens samhälle, sedan mot Morups Tånge och tag därefter Fyrvägen till fyren.
Övrigt Morups Tånge har haft samma franska linsapparat allt sedan fyren byggdes och är idag den äldsta fungerande linsfyren i Sverige som har kvar sin ursprungliga lins (den första linsfyren byggdes 1841 på Vinga men denna lins är sedan länge tagen ur drift).

Fyren tändes 31 oktober 1843, klassificerades då som stillastående lentillefyr af 2:a ordningen och dess sken syntes 3½-4 mil vid klart väder.

År 1847 borttogs ett fack á 60° på ursprungslinsen och uppsattes på Ölands Södra Udde. År 1863 togs de folierade speglarna ned och ersattes med en katadioptrisk 6 fack krona (12 ringar) och 5 fack krans (5 ringar) Rovoljelampan ersattes 1887 av en fyrvekig Denechaux fotogenlampa (yttervekens yttre diameter 9 cm) och 1907 av luxljus. År 1925 installerades en intermittentapparat med urverk och lod (vikt 45 kg). Fyren elektrifierades 1930 och fick en 750W lampa (220V) som byttes mot en 1000W lampa år 1945.

Tornet hade på 1800-talet två röda bälten. Samtidigt med fyren byggdes ett bostadshus vari all fyrpersonal bodde. Detta bostadshus är helt och hållet rivet och ersatt av de nuvarande bostadshusen som byggdes 1870-71. På 1920-talet hade telegrafstyrelsen en landpejlingsstation intill fyren.

Skydd enligt lag Föreslagen som byggnadsminne, fyr och ett bostadshus. Natur- och fågelskyddsområde

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Kattegatt

Klicka här för att se fyrarna i Kattegatt.


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, fyroptik, folierad spegel, Lux-ljus, intermittenshylsa, dalén-ljus, radiopejl, racon.