Mistsignalkanon

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

mistsignalkanon, kanon för att avge akustisk mistsignal eller

- för att besvara ljudsignal från fartyg i osiktigt väder eller

- för att varna fartyg som styr farlig kurs mot grund eller farligt nära det egna fyrskeppet.


Måseskär nya och gamla fyr samt mistsignalkanon. Foto Esbjörn Hillberg

Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Skott från mistsignalkanonenMåseskär fyrplats. Mynningsflamman från svartkrut syns normalt knappt i dagsljus. Lägg även märke till "puffen" ur fänghålet. Bildruta från en lyckad videoinspelning augusti 2017. Foto Raimo Niklasson. Denna kanon är 6-pundig, av typ Aschling och tillverkad på Hällefors bruk
Måseskär fyrmästare med mistsignalkanonen 1919. Foto Lotsverket
Kanonhuset på Östergarn Västra 1925. Foto Lotsverket
Nidingens 3 mistsignalkanoner. Foto Lotsverket
MistsignalkanonHanö. Foto Leif Elsby
MistsignalkanonHögby. Foto Leif Elsby


Lösa skott

I detta sammanhang förstås "lösa skott", det vill säga utan kula. Annars hade man ju skadat den man ville hjälpa.

Historik

Användandet av kanon för att skjuta varningsskott från fyrplats framfördes 1760 av viceamiral Elias Jerlström (1689-1763).

Men det dröjde innan det infördes, troligen för att det ansågs vara för dyrt.

  • Mistsignalkanonerna utgjordes från början av mynningsladdare tagna från gamla örlogsfartyg.
  • Mynningsladdare laddas framifrån, det ursprungliga sättet.
  • Bakladdare laddas bakifrån och har en mekanism för detta.

I Sverige infördes signalkanon först på fyrskeppen för att användas som komplement till mistklockan.

  • Därigenom minskades också risken att fyrskeppen skulle bli påseglade.
  • 1863 infördes mistsignalkanon på fyrplatsen Hirtshals i Danmark
  • 1869 blev Vinga första svenska fyrplats som fick mistkanon.
  • Nidingen installerades 1875 tre framladdade mistsignalkanoner erhållna från kustartilleriet och örlogsflottan. Med dessa sköts varningsskott om fartyg sågs gå mot, eller styra för nära, reven. Som svar på ljudsignaler avgivna av fartyg i mistigt väder sköts 3 på varandra följande skott.

Mynningsladdare

År ______ Fyr/fyrskepp _________________ Anmärkning

Not: Med uttrycket trepundig menas en kanon med kaliber för skjutande av en kula gjord i järn och med en vikt av tre skålpund, dvs 3 x 425 gram = 1275 gram

"av kommendör Engströms konstruktion"

Mistsignalkanon enligt kommendör Engströms konstruktion. Detalj ur foto från Lotsverkets arkiv
Mistsignalkanon enligt kommendör Engströms konstruktion. Figur Leif Elsby

Från 1884 infördes en av kommendör C E Engström konstruerade bakladdad mistkanon (laddas "bakifrån" ungefär som en "modern" kanon), "av kommendör Engströms konstruktion", som kom att ersätta de äldre mynningsladdarna.

  • Den stod på en lavett av trä och oftast inne i ett skjul, endast mynningen stack ut.

Följande svenska fyrplatser försågs med denna

Period ________ Fyrplats __________ Anmärkning

Lyssna på svenska & norska mistsignaler

Klicka här för att lyssna

Länkar

Lavett1.jpg Lavett2.jpg Lavett3.jpg Lavett4.jpg


Jfr mistsignal, knallsignalapparat, Nautofon, Hällefors bruk, Överums bruk.