Megrundet

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Megrundet grundområde i den västra delen av Vänern, har gett namn åt en fyrskeppsstation, ett fyrskepp (Fyrskepp Nr 31 Megrundet) samt den bottenfasta fyr som ersatte fyrskeppsstationen. Megrundet fyrskeppsstation verkade 1883-1919

Vänern. Flera grund finns i riktningarna N - O - S inom ett största avstånd av 1,3M  
Vänern karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Symbol kassfr.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 31 Megrundet. Målad före 1937. Arkiv Vänermuseet
Fyrskepp Nr 31 Megrundet. Arkiv Motala Industrimuseum
Besättning på Fyrskepp Nr 31 Megrundet. Arkiv Hammarö Skärgårdsmuseum
Fyrskepp Nr 31 Megrundet med ny lanternin. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Megrundet kassunfyr som avlöste fyrskeppet. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Laddar karta ...


Området

Grundområdet består av sten, ligger långt ut från land, ungefär mitt i Dalbosjön, är långsträckt och ligger i vattenbrynet. Man ser inte land åt något håll med undantag av berget Kinnekulle.

Megrundet har under alla tider varit en av sjöfarande fruktad plats. I slutet av 1700-talet kan det ha varit markerat med en stång men sedan hände inte mycket. 1834 togs ett omtag för att få grundet markerat för att undvika ytterligare sjöskador. Men det krävdes att ångfartyget Idog år 1880 skulle gå på och bli vrak, och åtta dagar senare förlisningen av ångfartyget Trollhättan då nio personer omkom, innan något hände. Kungl. Maj:t biföll en anhållan om anskaffandet av ett fyrskepp.

1911 rapporterade lotsbefälhavaren att "ett på Megrundet stående stångmärke bestående av ett stativ med järnvägsräls med stång av trä och en tunna i toppen, föregående vinter blivit avbrutet av isen. Det hade därför under hela föregående år icke varit utmärkt på grund av då varande höga vattenstånd. "

Före 1937 kunde vattenståndet variera 2,5 m under året, innan Vänern blev nivåreglerad.

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Megrundet låg cirka 1 M S om den södra änden av Megrundet, på cirka 18 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 58° 44’ 45". Long. O. 12° 50’ 50".

1883 den 15 juli markerades grundet med Fyrskepp Nr 31 Megrundet

  • Fyrljuset hade linsapparat av 5:e ordningen och visade vitt fast sken
  • Det satt på ett gult runt torn med yttre stege

1904 byttes linsen mot omgående spegel och karaktären ändrades till blänk

1909 fick Megrundets fyrskepp en mistklocka med ett urverk som drev ett slagverk, en klang var 30:e sekund.

1883-1919 var Megrundet fyrskeppsstation

Ett (1) fartyg har tjänstgjort på stationen

Personal

  • 1890 var August Olsson fyrvaktare. Biträdande fyrvaktare var Axel Hultqvist och Edvard Johansson.
Vid 1900-talets början hade personalen utökats med ett ytterligare biträde som även var kock
  • 1905 - 1912 Paulus Hultquist, fyrmästare

För mer info om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Megrundet fyrskepp

Megrundet kassunfyr

Megrundet kassunfyr tändes första gången den 1 augusti 1919

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden
Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn
Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden
Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev
Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan
Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr fyrskepp, Vänern, svenskt fyrväsende, Venerns Seglationsstyrelse, kassunfyr