Marstrand

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Marstrand, stad med anor, fästning, optisk telegraf, lotsplats och fyrar. Skagerack.

Staden grundades av Danmark-Norge och blev svensk 1658 (freden i Roskilde) då Bohuslän kom att tillhöra Sverige. Marstrand hade från 1782 en fyr på toppen av centraltornet (se Carlsten), och som ersattes av fyrarna Marstrands hamnfyr (se nedan) och Pater Noster. 
På den närbelägna ön Erholmen fanns en anläggning med gasverk som producerade acetylengas samt vars personal kom att utföra underhåll för Västra Lotsdistriktet. 

DKFlag.jpg NorFlag.jpg SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg


Historik om Marstrand stad och fyren på fästningen Carlsten

Se Carlsten

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Marstrands lotsplats. Betjänar sjöfarten på Marstrand och Uddevalla samt lastageplatser."

Lotsplatsen

Erholmen karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Lotsbåt i Marstrand. Foto Leif Elsby 2015
Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 57° 53',6. Long. O 11° 35',0.

1894 tillhörde lotsplatsen Göteborgs lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsålderman: Patrik Axel Söderström, f. 1849
 • Lots: Severin (Hermansson) Hellman, f. 1851
 • Lots: Stefanus Molin, f. 1847
 • Lots: Alfred (Andersson) Ekholm, f. 1860
 • Lots: Johan Edvard Schiller, f. 1859
 • Lotslärling: Axel Emil Landell, f. 1871

Lotsbarnskola

Marstrand hade ingen lotsbarnskola. Barnen till lotsarna gick i den allmänna folkskolan.


Jfr Lots, Lotsbarnskola, Göteborgs lotsfördelning, Göteborg


Marstrands hamnfyr

Marstrands hamnfyr, svensk f.d. bemannad fyrplats, ledfyr / hamnfyr i gränslandet mellan Skagerack och Kattegatt. Bemannad 1868-1914. Ersatte tillsammans med Pater Noster fyren på Carlsten.

Marstrandsleden, dvs farleden Göteborg - Marstrand. NO om norra inkoppet till Marstrands hamn
Erholmen karta ritad.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Marstrands hamnfyr. Foto Tore Olsson 2000.
Marstrands hamnfyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Marstrands hamnfyr. Foto TK.
Marstrands hamnfyr. Foto SB.
Marstrands hamnfyr. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Marstrands hamnfyr. Foto Leif Elsby 2015.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 57° 53',6. Long. O 11° 35',0. Sv. Nr. 793700. Int. Nr, C0494

1868 anlades fyrplatsen.

 • Ett i trä kombinerat fyr och boningshus på hög stenfot anlades på Lyktudden.
 • Fyrlyktan var placerad i en utbyggnad på sydvästra husknuten och innehöll lins av 5:e ordningen (375 mm Ø) med rovoljelampa. Veklampa.
 • Lysvidd: 8 M.
 • Byggnaden innehöll två lägenheter: en för fyrmästaren och en för fyrvaktaren.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Hamnfyr med fast sken. Lat. N 57° 53',6. Long. O 11° 35',0.

Norra inloppet till Marstrands hamn går mellan den höga Marstrandsön i väster och den lägre Koön i öster. Invid detsamma är på sistnämnda ö på en hög stenfot uppfört ett rödmålat boningshus, i vars sydvästra hörn är anbringad en linsfyrapparat av 5:e ordningen, som med en lysvidd av 8 minuter belyser horisonten från N 1/2 O över N och V till S. Av Marstrandsöns höga land skymmes den dock till sjöss i riktning från V 1/2 N sydvart hän, beroende dock den angivna gränslinjen i någon mån av fartygets avstånd till sjöss och dess höjd. Fartyg, som med ledning av hamnfyren vill söka Marstrands hamn genom dess norra inlopp, bör, sedan det passerat söder om Pater Nosters fyr, styra något nordostligt, tills det kommer i linjen mellan sistnämnda fyr och ledfyren, samt därefter med kurs OSO 1/4 O styra på denna sistnämnda, lämnande den höga stranden av Marstrandsön, då, med något sydligare kurs, fartyget kan ingå med lämplig ankarsättning i hamnen. Marstrands fyr anbringades 1868 och tändes samma år samtidigt med Pater Nosters fyr. Lotsar för Marstrands och näraliggande hamnar passar upp i båt utanför de yttre skären och på ön Ärholmen.”

1900 gjorde man i källaren ett acetylengasverk. Marstrands fyr blev därigenom den första acetylengasfyren i landet.

Avbemanning och personal

1914 uppfördes strax bredvid fyrhuset på ett lågt fundament av betong en fyrkur innehållande AGA-ljus.

 • Sektorindelad och automatiserad.
 • Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Marstrand hamnfyr

Och sedan

1968 var fyrkuren vit. Optisk karaktär: Bx(3) WRG 9 s 7 M. Ljusstyrka: W 300 cd, R 70 cd, G 36 cd:

1973 utbyttes AGA-ljuset mot elektriskt ljus.

Nuvarande karaktär : Fl (3) WRG 9s 10M. Lyshöjd: 7,0 m.

Marstrandsleden

Klicka här för att se fyrarna i Marstrandsleden.


Jfr Skagerack, Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, hamnfyr, Pater Noster, Carlstens fyr, acetylen, Erholmen.