Malmö redd

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Malmö Redd, vattenområde utanför staden Malmö, har gett namn åt en kombinerad fyrskepps- och lotsstation samt ett fyrskepp (Fyrskepp Nr 27 Malmö Redd). Öresund. Fyrskeppsstationen verksam 1876-1969

Öresund. Sjollen är ett grundområde NV om Flintrännans norra ände. Grundområdet består av rullsten med ett minsta djup av 2 m, sträcker sig SV- NO, är cirka 1,5 M långt och 0,5 M brett. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Symbol racon.jpg Symbol lysboj.jpg

Fyrskepp Nr 10A Odin som Malmö redd. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Fyrskepp Nr 10A Odin. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 2B Almagrundet målad som LOTS Malmö Redd. Arkiv Åke Persson
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fyrskeppet Malmö redd. Beläget sydost om Sjollen i Öresund, utmärker Flintrännans angöring norrifrån och är dess ändpunkt räknat sydifrån, desslikes angöringspunkt för Malmö. Ombord är stationerade lotsar för Malmö och Flintrännan.

År 1880 utlades för första gången på sin nuvarande plats lotsgallioten på Malmö redd med lotsar ombord, därmed avlösandes Sjollens fyrskepp, som legat där sedan 1875.

Det första fartyget som utlades var en galliot, ett gammalt örlogsskrov av obetydlig storlek, låg under däck. Den hade först legat som fyrskepp vid JerskullenKarlskrona redd.

Den ersattes år 1892 med ett för stationen särskilt byggt fartyg, som även det traditionsenligt fick heta galliot och även namnet Odin. Det är byggt med snipform akter för upphalandet av båten att den ej skall slå sönder sig under valvet. Fyrbelysningen var intill 1921 linslanternor, som hissades under en gaffel, två lanternor, då lots fanns ombord och vädret var sådant attbåt kunde gå ut, en då ingen lots fanns ombord eller då vädret omöjliggjorde ombordsättande av lots. År 1921 utbyttes denna föga strålande belysning (fartyg hade vid en del tillfällen tagit gallioten för en vanlig ankarliggare) mot AGA-ljus i ett torn, visande rött blixtljus.

År 1906 anordnades mistsignalering med knallsignaler för ångfärjorna på routen Malmö - Köpenhamn, och år 1922 anordnades undervattensklocka.

Besättningen på lotsgallioten var från början och intill år 1919 3 man, nu 5. Förste uppbördsmannen var Frans Ludvig Fransson, senare hamnroddare i Malmö, en av de tidigaste besättningsmännen Sven Larsson, sedermera fyrbiträde vid Kullens fyr.

Vid hård strömsättningb och vind har lotsgallioten flera gånger blivit påseglad. Båten har vid flera tillfällen ej kunnat ta sig åter från att ha satt ombord eller avhämtat lots, utan måst segla till närmaste land, Malmö hamn, Lomma eller Barsebäck. Berättelserna härom skulle bli legio, ty de äro många."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Sjollen / Malmö Redd låg från början cirka 1 M O om Sjollens norra kant, på cirka 14 m djup och botten bestående av rullsten på position Lat. N. 55° 38’ 4". Long. O. 12° 57’ 4". Stationen kallades då Sjollen.

”Fartyget utmärker Flintrännans angöring norrifrån och är dess ändpunkt söderifrån räknat. Dessutom är det angöringspunkt för Malmö.

Fyrfartygets station är 1 distansminut öster om grundet Sjollen i NNV-lig riktning från Malmö. Djupet är här omkring 8 famnar (14 m). Fyrfartyg utlades första gången å Sjollen 1875.

Fartyget är till skrovet rödmålat, försett med torn och med SJOLLEN i vita bokstäver på bägge sidor. Under tjocka eller mistig luft signaleras med en större ringklocka på backdäck. Då lotsflagg blåser finns lots ombord.”


1876-1969 var Sjollen / Malmö Redd fyrskeppsstation

1914-1919 var fyrskeppsstationen tillfälligt indragen pga första världskriget.

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

1968 hade fyrskeppet ett fyrtorn och en mast med toppkula samt ordet LOTS i vita bokstäver på sidorna. Radarreflektor. Lins av 6:e ordningen. Elektriskt ljus.

  • Lotsuppassningen är anordnad på fyrskeppet. När lots finnes ombord är under dager en lotsflagga hissad på masten och under natten en vit lanterna (F W) på en stång över fyrlanterninen.
  • Optisk karaktär: Mo (A) R 9 s 9,0 M. (1 + 1 + 3 + 4). Lyshöjd: 7,8 m. Ljusstyrka R 800 cd.
  • Akustisk karaktär: Tyfon 1 kort och 1 långt ljud var 60 s. (1,5 + 2,0 + 5,5 + 51,0). Som reserv klämtning med klocka: 4 slag var 120 s.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Malmöredd samt fyrpersonal Sjollen

Fyrskepp Nr 27 Malmö Redd

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr fyrskepp, Öresund, svenskt fyrväsende, mistsignal, morsefyr, Flintrännan, Kalkgrundet, Oskarsgrundet, lots