Malmö lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Malmö lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Kalmar lotsfördelning till Göteborgs lotsfördelning.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Öresund karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Malmö lotsfördelning. Kontoret låg i Malmö.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Carl Henrik Ramsten, f. 1842
  • Överlots av 1:a grad: Wilhelm Fredrik August Norberg, f. 1827
  • Reservfyrmästare: Carl Elias Unonius, f. 1837
  • Skrifbiträde: Gustaf Waldemar Eriksson, f. 1863

Lotsstation Malmö Vykort.jpg

Lotsstationen och Navigationsskolan i Malmö. Vykort.

Chefsångaren "Malmö"

1894 arbetade här:

  • Styrman: Johan Hoff, f. 1850
  • Maskinist: Johan Andersson Norin, f. 1856
  • Eldare: Axel Gren, f. 1867
  • Kock och biträde: Olof Svensson, f. 1856

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Åhus 1 1 2 2 6
Simrishamn 1 1 - 2 4
Ystad 1 1 3 - 5
Trelleborg 1 - 2 1 4
Öresunds södra lotsstation 1 1 16 3 21
Limhamn - - 1 1 2
Malmö 1 2 6 3 12
Landskrona 1 1 2 1 5
Helsingborg 1 1 2 1 5
Öresunds norra lotsstation 1 5 11 2 19
Höganäs 1 - 1 1 2
Engelholm 1 1 1 - 3
Torekov 1 - 4 - 5
Summa summarum 12 14 54 17 93

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrfolk
Simrishamn - 1 - 1
Sandhammaren 1 2 2 5
Ystad 1 1 1 3
Smygehuk 1 1 - 2
Fsk falsterborev 1 2 3 6
Skanör - 1 - 1
Fsk Oskarsgrundet 1 1 2 4
Fsk Kalkgrundet 1 1 2 4
Malmö 1 1 - 2
Barsebäck - 1 - 1
Haken 1 1 - 2
Ven 1 1 - 2
Helsingborg 1 1 - 2
Fsk Svinbådan 1 2 3 6
Kullen 1 1 1 3
Engelholm - 1 - 1
Vingaskär - 1 - 1
Hallands Väderö 1 1 1 3
Summa summarum 13 21 15 49

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Kartan visar några sjömärken i området år 1852

Laddar karta ...


LÄGERHOLMEN. Under Åhus lotsplats. Stenkummel i fyrkantig form, 14 fot högt, hvitkalkadt, är stående på 11 fots hög grund och tjenar till rättelse vid angöringen af Landö hamn och att utmärka detta låga skär. Lat. N. 55°57'. Long. 14°28' ost om Gr. Pl. XIII.

LINDÖ. Äfvenledes under Åhus lotsplats. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad fyrkantig tafla på toppen, är 30 fot högt och står på 11 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Landö hamn. Pl. XIII.

Åhus sjömärken Södra båken, Lots-uppassningshuset, Norra båken och Amiralitets-båken. Ur Underrättelser 1852

ÅHUS SJÖMÄRKEN. Dessa utgöras af fyra, nemligen:

1:o Södra båken, bestående af en 50 fot hög spira med jernstag, hvitmålad fyrkantig tafla på toppen och Hvitfärgad gles brädbeklädnad vid foten. Denne, i förening med Åhus kyrktorn, tjenar till rättelse vid inseglingen genom södra gattet;

2:o Lots-uppassningshuset, rödfärgadt, beläget uti Espet omkring 140 alnar söder om förstnämnde båk och nära intill stranden, har midten af östra gafveln hvitfärgad, och vid denna gafvel är upprest en 30 fot hög, hvitmålad utkiksstång. Tjenar till rättelse under kryssning samt till utkik för lotsarne;

3:o Norra båken, 40 fot hög, af spiror, i form af en pyramid, täckt med trekantigt tak. Den är stående på en hög sandkulle omkring ½ mil N.N.O. från Åhus och tjenar, i förening med Fjelkinge backe, till inseglingsmärke genom södra gattet till Åhus; och

4:o Amiralitets-båken, 56 fot hög, med ett hvitmåladt kors på toppen, står emellan den sistnämnde och åmynningen och tjenar till rättelse under kryssning på inre redden. Pl. XIII.

YSTAD. 2:ne fyrar. Se Pl. III.

FALSTERBO. Fyr. Se Pl. III.

Fyrfartyget CYKLOPEN. 2:ne fyrar. Se Pl. IV.

SKANÖR. Stångmärke, 45 fot högt, rödfärgadt, med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen, är stående på utmarken söder om Skanör. Tjenar till rättelse vid inseglingen mellan Bred- och Kogrunden. Pl. XIII.

LIMHAMN. Hörer under Malmö lotsplats. Stångmärke, rödfärgadt, 46 fot högt, med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen. Grunden, hvarå märket står, har 30 fots höjd öfver vattnet. Tjenar till rättelse för seglationen genom Flintrännan. Lat. N. 55°35'. Long. 12°55' ost om Gr. Pl. XIII.

MALMÖ. Hamnfyr. Se Pl. IV.

LANDSKRONA. Hamnfyr. Se Pl. IV.

LANDSKRONA. 2:ne stångmärken, rödfärgade, af hvilka det ena, upprest på Wallen N:o 1, är 80 fot högt med hvitmålad tafla på toppen samt flög, och det andra, vid Badhuset, 56 fot högt med hvitmålad tafla på toppen samt kula. Tjenar till rättelse vid inseglingen till hamnen. Pl. XIII.

HELSINGBORG. Hamnfyr. Se Pl. IV.

HÖGANÄS. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen samt svartmålad tunna derofvan, är 58 fot högt ocvh står på 14 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Höganäs, under hvilken lotsplats detta märke hörer. Lat. N. 56°12'. Long. 12°33' ost om Gr. Pl. XIII.

KULLEN. Fyr. Se Pl. IV.

WRENEN. Under Torekovs lotsplats. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad arm eller visare, 26 fot högt, och

WINGASKÄR. Under Torekovs lotsplats. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad arm eller visare, 19 fot högt. Dessa båda märken, som synas nära en mil till sjös, äro uppförda till rättelse för inseglingen till ankarsättning öster på Hallands Väderö, hvarunder de skär, hvarpå dessa märken stå, skola lämnas wester om fartyget. Pl. XIII.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal