Lysekil

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lysekil, svensk stad med hamn, lotsplats och hamnfyr i Bohuslän och som också varit "fyrfabrik". Skagerack.

Till Lysekil kommer man "utifrån" via Skagerack eller från nordväst från Hållö via inomskärsleden Smögenleden och Brofjorden eller från syd från Marstrand via Lysekilsleden eller "inifrån" via Gullmarn.

Västerifrån utifrån Skagerack och in till Lysekil passerar man fyrarna Gäven, Gulskären, Byxeskären, Flatholmen, Stångholmen, den museala fyren Stångehuvud och i södra hamnen Släggabåden samt Lysekils Redd. I området finns också kassunfyrarna Brandskärsflak och Dynabrott.

I Lysekil finns också en bana för avmagnetisering av fartyg.

I området finns Gullmarn och Brofjorden med Sveriges hamn Nr 2 i storlek vad gäller hanterat gods. 

InloppLLSvenskLots1965.jpg

Inloppet till Lysekil. Svensk Lots 1965.


Hållö karta ritad.jpg
Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Vantskruv.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg Livet.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
F.d. fyren Gåsklåvan, nu i stadsmiljö. Foto Leif Elsby 2017.
Gamla fyrkuren till Kråksundsgap södra nu som rondellfyr i Lysekil. Foto Leif Elsby 2018.
"Fyrfabriken" Lysekil. Byggplatsen skymtar i trädets vänstra kant. Foto Gellerstad.
Pålbädd för bygget av en kassunfyr. Foto Gellerstad.
Teleskopfyren Svinbådan sjösätts med ett plums i Lysekils hamn. Arkiv Bror Martinsson.
Kassunfyren Svinbådan sjösätts i Lysekil. Foto Vilgot Andersson.
Kassunfyren Trubaduren. Foto Esbjörn Hillberg.
Fångdammsfyren Trubaduren sjösätts i Lysekil. Arkiv Contraktor.
Trubaduren bogseras från Lysekil. Arkiv G Kjellgren.
Brandskärsflak och Dynabrott görs i ordning vid kaj i Lysekil. Foto Marie Tilosius.
Brandskärsflak och Dynabrott sedda från Drottninggatan i Lysekil. Arkiv Bror Martinsson.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


LysekilSjömärkenLEE2014.JPG DSC05996.JPG

Maritim utsmyckning i Lysekil. Foto Leif Elsby 2014.


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Göteborgs lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Emilius Hörman, f. 1846
  • Lotsålderman: Carl Robert Lycke, f. 1831
  • Mästerlots: Napoleon Hörman, f. 1849
  • Lots: Johan Fritz Hörman, f. 1849
  • Lots: Johan Anton Johansson, f. 1856
  • Extra lots: Gustaf Melius Wallin, f. 1865
  • Lotslärling: Mauritz Elis Halvardsson, f. 1873

Lotsbarnskola

Lysekil hade ingen lotsbarnskola. Barnen till lotsarna gick i den allmänna folkskolan.

Avmagnetisering

Vid södra hamnen i Lysekil finns en avmagnetiseringsstation. Denna är markerad av fyrarna Lysekils Avmagnetisering Väst resp Ost som är placerade på dykdalberna i avmagnetiseringsbanan.

Fyrar kring Lysekil

1812 uppfördes på Hållö en båk, ersatt 1842 av en fyr, som 1868 höjdes till nuvarande storlek.

1835 uppfördes på Gäven ett 15 meter högt stångmärke. Det var samtidigt en utkik för lotsarna. I en storm blåste det omkull på grund av sitt stora vindfång.

1883 byggdes den då bemannade fyren Islandsberg och de obemannade ledfyrarna Fredagsholmen och Ösö för ledning utifrån till skyddat vatten syd Lysekil. De var försedda med veklampa.

1890 byggdes de obemannade ledfyrarna Stångehuvud, Bläckhall, Svensholmen och Flåttarna för ledning inomskärs från Lysekil nordvart till Smögen och Gravarne. De var försedda med veklampa.

1917 byggdes de obemannade ledfyrarna Gäven, Gulskären och Flatholmen för insegling till Lysekil. De var försedda med automatiskt AGA-ljus.

Samma år byggdes ledfyrarna Fredagsholmen om och Ösö ersattes av Grötö, båda med AGA-ljus.

1938-1941 skedde om- och tillbyggnad av inomskärslederna, inte minst påkallat av andra världskriget.

1960 byggdes de obemannade ledfyrarna Gåsklåvan, Ormestad, Tungenäs och Knähammar för ledning in i Gullmarn-Saltkällefjorden.

1974 byggdes och tändes ett antal nya fyrar för markering av farleden in till Brofjorden: Dynabrott, Brandskärsflak, Tån, Kåvra, Tinnholmen, Stretudden Nedre och Övre, Lindholmen mellersta, östra och västra samt Fiskebäcksvik.

Fyrfabrik

Kassfyr2LLTerjeF.jpg KassfyrLLTerjeF.jpg

Fyrarna Pinhättan och Svinbådan under bygge vid Grötökajen. Foto Terje W Fredh.

På Grötökajen i södra hamnen i Lysekil byggde man kassunfyrarna Pinhättan, Svinbådan och Trubaduren samt tre fyrar för Flintrännan (Kalkgrundet, Oskarsgrundet NE, Oskarsgrundet SW), m.m.. Att det gjordes just här berodde inte enbart för att området var lämpligt utan också på grund av den höga arbetslösheten hos stenarbetarna. AMS stöttade tillverkningen ekonomiskt.

1957 sjösattes kassunen av plåt vid Grötökajen i Lysekil till fyren Pinhättan, placerad vid Barsebäck.

1958 byggdes teleskopfyren Svinbådan kassunfyr, syster till Nordvalen vilken emellertid byggdes samtidigt i Jävre-Sandholmen.

1961 byggdes Kalkgrundet kassunfyr, Oskarsgrundet NE, Oskarsgrundet SW.

1963-1964 byggdes fångdammsfyren Trubaduren.

1973 gjordes Brandskärsflak och Dynabrott färdiga vid Grötökajen. De hade då bogserats från Jävre-Sandholmen där de tillverkats.


Fyrar byggda / färdigställda i Lysekil

Arkiv G Kjellgren. Klick i bilden länkar vidare

Pinhättan kassunfyr

Klick i bilden gör den större. Återgå med backpil

Svinbådan kassunfyr

Oskarsgrundet NO resp SV

Trubaduren

Den första fyr utbogserad som fångdammsfyr.

1963-1964, på vintern, byggde Byggnads AB Contractor fyren vid kajen på Grötö i Lysekil.

  • Kostnad enligt kontrakt 2,0 MKr. Se riksdaler.
  • Kassunens bottendiameter 19 m, tillkommer utkragad överdel.

1964 sjösattes fyren.

Och sedan

Sedan återställdes området för "fyrfabriken" och återlämnades till Lysekils hamn.

Fyrvandring

I Lysekil kan man göra en torrskodd fyrvandring. Här beskriven av Magdalena Skalegård. Filen är nedladdningsbar, storlek cirka 5,5 MB.

Nedladdningsbar manual: Torrskodd fyrvandring i Lysekil

Länkar

Lysekilsleden

Klicka här för att se fyrarna i Lysekilsleden


Jfr avmagnetisering, dykdalb, kassunfyr, Töre, Jävre-Sandholmen, Brofjorden, Smögenleden, Gullmarn, Uddevallalederna, Lysekilsleden, Skagerack