Lux

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lux, 1) enhet för belysning och 2) firmanamn.


F W.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Vantskruv.jpg

Lux-ljus. Figur Leif Elsby
Primuskök. Digital Museum.
Blåslampa Primus. Digital Museum.
Axel Wenner-Gren, flerårig ledare för Electrolux


1) Lux enhet för belysning

1) benämning på enheten (sorten) för den fysikaliska egenskapen belysning, dvs ljusflödet per ytenhet.

 • Ljusflödet mäts i lumen och yteneheten mäts i kvadratmeter. 1 lux = 1 lumen / m2.

2) Lux firmanamn

2) namn på den firma, som bland annat kom att utveckla och tillverka det sk Lux-ljuset använt för fyrbelysning.

 • Firman kom så småningom att utvecklas till AB Electrolux.

1901 grundades firma Lux i Stockholm av fil dr Sven Carlsson, "för att exploatera en af honom jämte verkmästaren H. Rustige som konstruktör utarbetad fotogenglödljuslampa för ytterbelysning", kallad Lux-lampa.

 • Man tillverkade även fotogenkök för matlagning (idag ihågkommet som gamla tiders sk Primuskök patenterat 1891 av F W Lindqvist. Primuskök är dock ett varumärke för AB Primus. Se primusglödljus).
 • Man tillverkade även fotogendrivna blåslampor.
 • Principen är att fotogen, eller motsvarande flytande bränsle, värms så mycket att det förgasas och fotogengasen under tryck når brännarmunstycket, där den brinner med en het men svagt lysande blåaktig låga.

Export

En variant är den av amerikanen Kitsen år 1901 uppfunna PVB-brännaren (Pressurized Vapour Burner). Idén att använda PVB-brännaren för fyrändamål kom från Frankrike och tillverkningen togs upp av firma Lux.

 • Firman lyckades att utveckla en ännu bättre konstruktion kombinerat med glödnät.
 • Den patenterades och kallades "Lux-brännare" eller "Lux-ljus".
 • Den blev en stor exportartikel. Bland annat fick man ordern för fyrbelysning för Suez-kanalen.
 • Lux-ljuset kom även att bli vanligt i många svenska fyrar.

För Lux-ljus som fyrljus: se Lux-ljus

Konkurrent till AGA AB

Runt 1910 hade konkurrensen från elektricitet vuxit och försäljningen av fotogenkök minskade. Man sökte därför alternativa produkter att tillverka.

1910 började firma Lux att tillverka elektriska dammsugare.

1912 anställdes Axel Wenner-Gren som säljare i Tyskland.

 • Han var framgångsrik, tog fram bättre modeller och bildade företaget Svenska Elektron AB.

1912 började Firma Lux i direkt konkurrens med AGA AB att även tillverka acetylenljus och klippapparater.

1916 försökte Gustaf Dalén att sätta stopp för den nya konkurrensen från firma Lux.

 • AGA AB lyckades att köpa aktiemajoriteten i Firma Lux.

1918 sålde Gustaf Dalén hälften av AGA AB's innehav av Lux-aktier till Axel Wenner-Gren.

Electrolux

1918 Firma Lux och det av Wenner-Gren ägda dammsugarföretaget Elektron gick samman. Av detta bildades 1919 AB Elektrolux.

1923 köpte man av Baltzar von Platen och Carl Munter patentet för elektriskt kylskåp.

 • Det gav ytterligare en ben för AB Electrolux att stå på.
 • En omfattande tillverkning såg dagens ljus i Motala.

1924 förvärvade Wenner-Gren resterande Lux-aktier innehavda av AGA AB och fick på så vis full kontroll på AB Electrolux, ett dotterbolag till firma Lux.

När Wenner-Gren lyckades skaffa sig monopol på Platen och Munters kylskåpsaggregat, lades grunden för den Wenner-Grenska förmögenheten.


Jfr tillverkare, Lux-ljus, fotogen, dalén-ljus, acetylen, AGA AB, primusglödljus, ASEA