Lidköping

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lidköping svensk obemannad ledfyr i inloppet till Lidköping, södra delen av Värmlandssjön, Vänern.

Fyren, som är den tredje på denna plats, står på östra hamnarmen, O om farleden. Den är idag ett vitt 8,2 m högt fyrtorn med rött bälte. 
KartaRitadVänernSödra.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Hamnfyren i Lidköping står på den östra pirarmen. Foto Esbjörn Hillberg 2020.
Lidköpings tredje fyr byggd 1911. Den gula skärmen är en kantmarkering för farleden. Foto Hans Bleeker 2015.
Lidköping. Foto Tore Olsson 1995.
Hamnfyren. Arkiv Lidköping Kommun 2008.
Lidköping. Foto Arthur Ahlberg.
Lidköping hamnpir och fyr 1937. Arkiv Västergötlands museum.
Lidköping 30-tal. Vykort.
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
959000 C6797-85 N 58 31, O 13 10 Fl(3) WRG 9s 13,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1852 1911 1956 - 8,2 10,7


Om hamnen och fyrarna

Staden Lidköping har sitt namn efter floden Lidan med sitt utlopp längst in i Kinneviken. Staden växte fram på 1400-talet. Storhetstiden som sjöfartsstad inföll dels på 1600-talet, dels under 1800-talet. Framför allt var Lidköping en utskeppningshamn för spannmål. Den långsmala Kinneviken i södra Vänern kan fort förvandlas till ett farligt farvatten vid hårda vindar.

Åren 1848-1853 byggdes hamnen om och fördjupades. De två hamnpirarna fick det utseende de nästan fortfarande har än idag. Pirarna byggdes av huggen gråsten och kalksandsten och vars gångbana senare täckts med ett lager betong. Den östra piren är störst och kostades på med stenpollare, sirligt utformat järnstaket och stentrappa till vattenbrynet från pirhuvudet.

Där placerades den fyr där den nuvarande står. Den första var ett torn i trä, senare flyttat till Hällekis. Det andra var ett passningshus med torn. Den tredje är det åttakantiga torn i kalksandsten som idag står på platsen.

Västra piren försågs med en enklare fyr 1946 och som på 1970-talet ansågs överflödig och togs bort

Fyrvaktaren var bosatt i staden. Under slutet av 1800-talet till tidigt 1900-tal hette fyrvaktaren Söderström.

Fyren tändes

EsbjHillberg193.jpg

Lidköpings första fyr, åren 1852-1871, flyttades sedan till Hällekis i Vänern. Foto Esbjörn Hillberg.


1852 uppfördes ett åttakantigt vitt torn av trä. Det gjordes i samband med muddringen i hamnen vid floden Lidans utlopp.

Original optik: Troligen parabolisk spegel (diameter 50 cm), roterande, urverk med lod och fotogenlampa.


Lidköping vid Vänern uppförd 1871. foto Hugo Hallgren 1903.jpg LidköpingVykort.jpg

Lidköpings andra fyr. Foto Hugo Hallgren 1903 resp. vykort.


1871 byggdes ny fyr bestående av ett rött trähus (NO sidan vit) med en fyr på taket.

1911 byggdes nuvarande fyr i form av ett stentorn. Det är 8,2 m högt, åttakantigt och byggt med kalksandsten. Det hade ursprungligen en bar fasad med murningar i mönster.

  • Fyren fick AGA-ljus, som till sin natur är automatiskt
  • Den gamla fyren revs.

1946 förstärktes skenet. Samtidigt byggdes en ny fyr på den andra, västra, pirarmen bestående av ett järnstativ med linslykta med AGA-ljus

På 1940- eller 1950-talet fick tornet putsad yta, som målades vit med rött bälte

1956 fick fyren elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

1994 ersattes gasreserven av batterireserv.


Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins 360° (LBSA-500). Glödlampa. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Fl(3) WRG 9s 13,5M. Lyshöjd: 10,7 m.

Personal

För info om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Lidköpings fyr

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej.
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyren är belägen längst ut på östra hamnpiren i Lidköpings hamn.

Besök även den tidigare fyren i Lidköping från 1852 som numera står på vågbrytaren i Hällekis. Kör av vägen i Hällekis. Inne i samhället kör du ner till bad- och campingplatsen där fyren finns på vågbrytaren.

Övrigt Lidköpings första fyr (1852) var ett åttakantigt vitt torn av trä som år 1871 flyttades till Hällekis där den står än i dag. Den är väl renoverad men släckt sedan 1967.

Den andra fyren i Lidköping som byggdes 1871 bestod av ett litet rött fyrkantigt trähus (NO sidan vit) med en fyr på taket. Fyren utrustades med en planlins av 4:e ordn. (500 mm), roterande, urverk med lod och fotogenlampa. Den revs 1911 då nuvarande stentorn byggdes varvid AGA gasljus installerades. År 1946 byggdes en fyr även på den andra pirarmen bestående av en AGA linslykta monterad på ett mindre järnstativ. År 1956 ersattes gasen i 1911 års fyr av elektricitet med gasreserv och 1994 ersattes gasreserven av batterireserv.

Den ståtliga stenpiren på vilken fyren är belägen är den äldsta bevarade stadshamnpiren i Vänern och härstammar från 1847-53 då fyrplatsen anlades. Piren är gjord av släthuggen gråsten och har en gångbana av kalksten som med tiden har blivit delvis pågjuten med betong.

Skydd enligt lag Lidköping ej men Hällekis föreslagen som byggnadsminne

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.


Inloppen till Hönsäter och Lidköping

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots, kantmarkering