Ledskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledskär, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i Norra Östersjön. Bemannad 1867-1903.

Farleden Sävsundet - Oxelösund. Sävösundsleden. På sydöstra udden av klippan Ledskär , SO om Nyköping. 120 m O om den västra, 150 m V om den östra farledsgrenen.
Ledskär var en av de första fyrarna i en serie som skapades för att göra inomskärsleden genom den sörmländska skärgården farbar under dygnets mörka timmar. Ledskär, Bokö och Femörehuvud stod färdiga år 1867. 1887 stod Alen klar. Det kombinerade fyr- och boningshuset på Ledskär hade en yta av 30 m2 och var på ett rum och kök. Här kom tre fyrvaktare (den enen efter den andre) att tjänstgöra och bo med sina familjer.

LedskärStrip1872.jpg

Förtoning över Ledskär enligt beskrifning 1872.


Landsort karta ritad.jpg
Iso 3s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Ledskär. Foto Sune Wilhelmsson 2016.
Det kala skäret Ledskär. Foto Sune Wilhelmsson 2016.
Samma ritning användes för Måsknuv, Näskubben, Bokö, Ledskär och Femörehuvud fyr. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Ledskär ledfyr. Foto Lotsverket 1925.
Ledskär ledfyr. Foto Lotsverket 1925.
Ledskär ledfyr. Foto Lotsverket 1931.
Ledskär. Arkiv Bergshammars Hembygdsförening.
Ledskär. Arkiv Bergshammars Hembygdsförening.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Förhistoria

På kartor över skärgården från 1600-talet finns det lilla Ledskär markerat. Namnet antyder att farleden som passerar här är av gammalt datum. Den omnämns i den danske kung Valdemars jordebok från 1200-talet.

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 58° 42’,1. Long. O 17° 13’,3. Sv. Nr. 451400. Int. Nr. C6794

1867 uppfördes fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och boningshus med på ena långsidan burspråk för oljelampa med spegel för sideralsken. Ritat av AT Gellerstedt. Byggt på snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast sken uti inomskärsleden genom Södermanlands skärgård från Södertälje till Bråviken. Lat. N 58° 42',2. Long. O 17° 13',7.

Ledskärs fyr tjänar till ledning för fartyg, som kommer från Oxelösund och skall passera Nyköpingsviken eller den sk Örsbaken. Fyrlyktan är anbringad på södra sidan av fyrvaktarehuset, och fyren lyser i riktningar från SO över S och V till NV. Farleden går väster om fyren. Huset är rödmålat.” Bokö, Ledskär och Femörehuvud ”fyrar, vilka är försedda med spegelapparat, hålls tända från solens nedgång till dess uppgång, så länge is ej hindrar sjöfarten i näraliggande farleder. Fyrarna anbringades 1867 och tändes första gången på hösten samma år."

1884 anlades en brunn.

1886 uppfördes en fristående mindre fyrkur av trä med lins av 6:e ordningen. Fyren i bostadshuset släcktes.

Ny fyr

1892 ersattes fyrkuren i trä av en rund järnkur flyttad till den södra änden av Ledskär.

1921 hade fyren veklampa med lins av 6:e ordningen. fyrkaraktär F WR 6M. Lyshöjd: 6,9m. Vitt runt fyrtorn av betong och järn.

  • Ledskär passeras på östra sidan. N om fyren begränsas farleden österut av rött fast sken; i övriga riktningar mot farleden visar fyren vitt fast sken.

Avbemanning och personal

1903 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ledskär

1903 Byggnaderna togs bort.

Hur man levde

Levnadsförhållandena var ofta knala och ibland dramatiska. Vintertid då isen varken bar eller brast var man strandsatta och isolerade. Då var man hänvisad till de förråd som man lyckats skrapa ihop. När maten var slut så var den slut. Då fick man lägga sig med hungern slitande i tarmarna. Vid ett tillfälle 1885 var man avskurna i hela fem veckor.

Den förste fyrvaktaren hette Anders Petter Andersson. Han flyttade in 1867. 1875 efterträddes han av Johan Hägg, som omkom i tjänsten år 1879 under tragiska omständigheter. Han hade tagit båten till Idklubben för att därifrån ta sig över isen till Femörehuvuds fyrplats. Men han kom aldrig tillbaka. Han hittades flera dagar senar ihjälfrusen på Idklubben. Förutom hustru efterlämnade han tre små barn på Ledksär. De fick flytta ut för att näste fyrvaktare skulle bo i tjänstebostaden.

In flyttade fyrvaktare Gustav Alfred Sjögren med hustru och fem barn. Han var den tredje och siste fyrvaktaren på Ledskär. Han och hans hustru satte ytterligare åtta barn till världen på den lilla ön.

Bemanningen av Ledskärs fyr upphörde 1903. Fyrvaktare Sjögren flyttade då till Skansholmen och blev tillsyningsman för fyrarna. Av stugan och bodarna finns idag bara grunderna kvar. Stugan flyttades till Lilla Äspskär utanför Oxelösund.

Och sedan

1941 hade fyren AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: K WR 3s 9 M. Lyshöjd: 6,9 m. Vit fyrkur.

1987 utbyttes fyrkuren i järn mot en i plast. AGA-ljuset utbyttes mot elektriskt ljus med solpaneldrift.

Nuvarande utseende: Vit fyrkur

Nuvarande karaktär: Iso WRG 3s 6,6 M. Lyshöjd: 6,9 m.

Länkar

Sävösundsleden

Klicka här för att se fyrarna i Sävösundsleden


Jfr Norra Östersjön, Mellersta Östersjön, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ensfyr, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, Landsort, sideralsken, Femörehuvud, Bokö, livet