Lasse-Maja

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Maskaron.jpg

Lasse-Maja, tillnamn för Lars Larsson Molin (1785-1845), en av 1800-talets mest kända svenska förbrytare och åsyna vittne till fyrenCarlstens fästning.

Uppväxt

1785 föddes han i Ramsberg i Bergslagen. Fadern var en välbeställd bergsman, titulerad patron, och dog då Lars var 8 år gammal. Lars började sin beryktade bana vid 16 års ålder med att stjäla pengar av sin styvfar. Iförd kvinnokläder avledde han efterspaningarna.

  • 1801-1813 försörjde han sig delvis genom tjuvnad. Han var emellertid duktig på sömnad och matlagning. Han var verksam bland annat i Örebro, Arboga, Västerås och Stockholm. En gång var han kammarjungfru. Två gånger var han husmamsell, båda gångerna träget uppvaktad med frierier. En tid var han biträde i det kungliga köket. Åtminstone två gånger var han hederligt förlovad, ena gången med en bondson, andra gången med en småländsk kommunister.
  • 1811 i februari blev han angiven och fängslad då han stod och tittade på vaktparaden i Stockholm.

Dömd

  • 1813 dömdes han till 40 par spö, uppenbar kyrkoplikt och livstids fängelse på Carlstens fästning i Marstrand. Han anlände dit 17 september 1813 och såg på vägen ljuset från Carlstens fyr. Han blev av med blacken om foten och fick i stället länkar. Det dröjde inte länge förrän han blev kock hos place-majoren Ehrenstolpe. Mat vankades i rikt mått. Han fick gå ut i staden Marstrand och göra alla uppköp.
  • 1823 gjorde han ett misslyckat flyktförsök och återbördades efter att ha passerat Göta älv. Vid framkomsten till fästningen fick han femtio prygel och fick en två lispunds järnblack om foten. Se viktmått. Så småningom mildrades den hårda behandlingen och han avancerade till värdigheten av kommendantens hushållerska.

Levnadsminnen

  • 1833 skrev han och utgav sina levnadsminnen. Boken var på 210 sidor, kostade 32 skilling banco och trycktes i ett stort antal upplagor, enligt uppgift ett 50-tal. Den fullständiga titeln: "Den byxlöse Äfwentyraren eller den Riksbekante Lasse-Majas besynnerliga öden och lefnadsberättelser, under dess willande bana från hans barndomsår till år 1813, då han i följd af begångna förbrytelser blifwit enligt Kongl. Swea Hofrätts utslag dömd och forslad till Marstrands fästning Carlsten, på lifstids fångenskap. Af honom Sjelf berättad."

Turistattraktion

  • På 1830-talet, då ångbåtarna började göra lustturer i skärgården, gjordes många resor till Marstrand för att som den tidens stora turistattraktion livs levande få åse den beryktade Lasse-Maja livs levande. Söndagspubliken släpptes in genom fästningens portar och fick genom fånggårdarnas gallerverk fritt prata och skämta med de livstidsdömda., Små slöjdarbeten, souvenirer, såldes av de dömda. Priset kan antas ha stått i proportion till den dömdes brott och ryktbarhet.
  • 1835 besökte kronprinsparet Oscar och Josephine Marstrand. Han fick då besöka kronprinsessan ombord på den kungliga jakten Esplendian, sedermera ombyggd till fyrskepp Nr 9 Diana.

Benådad

  • 1837 presenterades han för Karl XIV Johan vid dennes besök på fästningen 16 augusti. Han benådades i december.
  • 1838 den 8 januari blev han frigiven. Han sågs på många platser i landet men bosatte sig sedan i Närke.
  • 1845 avled han vid 60 års ålder som hemmansägare i trakten av Arboga. Begravd på Arboga kyrkogård.


Jfr Carlsten, Diana, straff.