Läsö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läsö, dansk ö, fyrplats och fyrskeppsstation ungefär mitt emellan Skagen och Anholt. Kattegatt

LäsöKartaRitad.jpg
Karta över Läsö. Syrodde syns längst till höger

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

Laddar karta ...

WGS-84 Lat. N 57° 15’. Long. O 10° 45’

Området och fyrskepp

Från öns NV spets löper ett 13 km långt rev med ett djup av 2-3 m.

Revet Läsö Trindel markerades med den första danska fyrskeppsstationen och fick namnet Läsö Trindel.

Området har även markerats med fyrskeppsstationerna Läsö Rende och Läsö Nord

Fyr och falska fyrljus

1619 i en strandningsförordning utställd av kung Christian IV hade öns befolkning rykte om sig att tända falskt fyrljus, se vrak.

1649 den 26 september slöts en traktat mellan de holländska staterna och Danmark om att fyr skulle uppföras på Läsö.

1651 lät Jens Pedersen Grove uppföra som fyr två lanternor, vardera med 8 glasrutor och ett talgljus. Skagens fyr hade ett (1) ljus och fyren på Läsö fick därför två (2) för att förväxling inte skulle ske. Dock hade Nidingen dubbelfyr. Läsö tändes första gången den 16 november 1651 men blev inte långlivad.

1656 omtalades Läsö fyr sista gången.

1791 föreslår Poul Löwenörn att en fyr skulle uppföras på Läsö Trindel.

1791 framlägger Poul Löwenörn i sin plan för det danska fyrväsendet även att en dubbelfyr skulle uppföras på Läsö. Ena fyren skulle placeras i vattnet på Läsö Trindel och den andra på land. Kostnaden 70 000 danska riksdaler förhindrade dock genomförandet.

1829 utlades ett fyrskepp vid Läsö Trindel, den första danska fyrskeppsstationen. Det tändes första gången i juni månad.

1922 uppfördes på Läsö en båk försedd med ledfyr, Syrodde. Båken i järn var 7 m hög. Den utrustades med en lanterna, där Blaugas användes som bränsle. Ljusstyrka 642 cd.

19?? uppfördes kassunfyren Läsö Rende.


Jfr Skagen, Anholt, Nidingen, danskt fyrväsende, Jens Pedersen Grove, Löwenörn, fyrskepp, Blaugas, Läsö Trindel, Läsö Rende, Läsö Nord