Kustradiostation

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kustradiostation, station för kommunikation mellan fartyg och land, gäller både per telegrafi och telefoni.


Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg

Svenska Kustradiostationer. Enligt Svensk Fyrlista 1942:

"De i förteckningen upptagna kustradiostationerna (beteckning R) är samtliga öppna för allmän trafik. Namnen på de stationer, vilkas trafik i regel sker telegrafiskt, anges med fetstil versaler (t. ex. BODEN), medan namnen på telefonistationerna är angivna med vanlig stil (t.ex. Boden).

De i förteckningen uppgivna vågtyperna för stationerna ha följande betydelse:

Från en del kustradiostationer sänds dagligen på vissa tider s.k. trafiklistor. Härvid anropas alla de fartyg, till vilka telegram finnas på stationen eller till vilka radiotelefonsamtal är beställda från plats i land. Undvik att anropa en kustradiostation omedelbart före eller under den tid dess trafiklista sänds.

Över telefonistationerna i Härnösand, Stavsnäs, Malmö och Göteborg kunna radiotelefonsamtal expedieras mellan rikstelefonabonnent i land och fartyg, som är utrustat med radiostation för ändamålet. Utväxling av dylika samtal är dock (år 1942) tills vidare förbjuden.

Station Anropssignal Sändfrekv. kHz Vågtyper Mottagfrekv. kHz Anmärkning
Luleå SDF Luleå radio 2 765 A3 3 440 Avses färdig år 1942
BODEN SAI 464 A1 A2 Trafiklistor sänds på 500 kHz kl 0605, 0905, 1305, 1705 och 2155 MET.

Stationen hålls stängd under den tid sjöfarten i norra delen av Bottenhavet upphört för vinterperioden.

Boden SAI Boden radio 1 650 A3
HÄRNÖSAND SAH 464 A1 A2 Trafiklistor sänds på 500 kHz kl 0000, 0400, 0800, 1200, 1600 och 2000 MET.

På 2585 kHz 3 minuter före varje udda timme MET (kl 0057, 0257, 0457 MET osv), Stationen hålls stängd under den tid sjöfarten i Bottenhavet upphört för vinterperioden.

STAVSNÄS SDJ 464 A1 A2 Trafiklistor sänds på 500 kHz kl 0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 MET.

På 1763 kHz 3 minuter efter varje udda timme MET (kl 0103, 0303, 0503 MET osv).

Stavsnäs SDH Stavsnäs radio 1 763 A3 2 315
TINGSTÄDE SAE 461 A1 A2 A3
Tingstäde SAE Tingstäde radio 2 765 A3 3 440
KARLSKRONA SAA 464 A1 A2 A3
Malmö SDP Malmö radio 2 575 A3 3 110 Trafiklistor sänds på 2 575 kHz 3 minuter före varje jämn timme MET (kl 2357, 0157, 0357 MET osv).
GÖTEBORG SAB 458 A2 Trafiklistor sänds på 500 kHz kl 0100, 0500, 0900, 1300, 1700 och 2148 MET.
GÖTEBORG SAG 4 055 A2 4 140 Trafiklistor sänds på 1 755 kHz 3 minuter efter varje jämn timme MET (kl 0003, 0203, 0403 MET osv).
GÖTEBORG SAG 5 595 A2 5 520 Trafiklistor sänds på 5 595 kHz kl 0000, 1000, 1400 och 1800 MET.
GÖTEBORG SAG 8 525 A2 8 260 Trafiklistor sänds på 8 525 kHz kl 0100, 0500, 0900, 1200, 1600, 1700 och 2300 MET.

Presstelegram med svenska nyheter sändas kl 2200 METpå 8525 kHz och repeteras kl 0200 på samma frekvens. Båda utsändningarna efterföljas omedelbart av trafiklista

GÖTEBORG SAG 12 695 A2 12 420
Göteborg SDG Göteborg radio 1 755 A3 2 037


Jfr fyrskepp, fyr, radiofyr, riktad radiofyr, radiopejl, markvåg, morsealfabetet, bäring, radiofrekvens, TRANSIT, GPS, D-GPS, Glonass, Galileo, LORAN, Decca Navigator, TORAN, Consol, Epos, radar, racon, radionavigering, Grimeton, telegraf, telefon, navigering, astronomisk navigation.