Krikeudde

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Krikeudde, svensk obemannad ledfyr, nu nedlagd, i Norra Kvarken.

Västra Kvarken. Nordmalingsfjärden. NO om farleden. F.d. ledfyr för inseglingen till Nordmaling.
Holmögadd karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019.
Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019.
Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019.
Krikeudde ritning. Källa: Riksarkivet.
Laddar karta ...


Laddar karta ...

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 63 29,6. Long. E 19 35,8.

1890 anlades fyrplatsen bestående av ett litet fyr- och upppassningshus med rum för fyrapparat och vaktrum samt fotogenförråd och uthus.

  • Fyrhuset målades vitt, övriga byggnader rött.
  • Fyrbyggnaden ritades av John Höjer (1849–1908), som var Kungliga Lotsstyrelsens huvudarkitekt och överfyringenjör.
  • Linsapparaten bestod av en Fresnel-lins av 5:e ordningen med rotator enligt L. Fr. Lindbergs konstruktion, så kallad Lindbergs rotator.
  • Rotatorn bestod av en ställning med skärmar som roterade runt ljuset med hjälp av värmen från lågan, vilket gav ett blinkande sken med lika långa ljus- och mörkerperioder.
  • Fyrlyktan lyste ut genom två fönster. Den lyste med vitt klippljus söderut och även inåt mot Nordmaling.
  • Nedanför fyrplatsen fanns ett målat vitt märke, som tillsammans med stugan gav riktningen in i Nordmalingsfjärden.

1913 automatiserades fyren med AGA-ljus.

1921 hade fyren AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx(2) WRG 6s 9M. Två korta tätt på varandra följande blänkar var 6:e sek. Lysvidd: W 9M, R 7M, G 6M. Lyshöjd: 5 m. Vitt fyrhus.

  • Den södra vita sektorn leder mellan S:a Brotthällan och det väster om Lillhällan belägna, med en ruskprick utmärkta grundet, den norra vita sektorn leder mellan Flasarna och de öster därom belägna grunden.

1928 drogs fyren in, nu ersatt av fyren Kyrkhälludden.

Nuvarande utseende: -

Nuvarande karaktär: (släckt)

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Krikeudde.

  • Fyrvaktare under perioden 1890–1928 var Erik Åström från Järnäsklubb.

Och sedan

Lotsverket sålde fyren 1928 till de fyra syskonen Emma, Astrid, Birger och Gerda Holm från Nordmaling som använde den på somrarna.


Krikeudde Fasaddetaljer.jpg Krikeudde Snickarglädje.jpg Krikeudde Fyrplats1.jpg

Snickeridetaljer Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019.


Byggnaderna är i originalskick och miljön är en av de bäst bevarade i sitt slag i landet.

Länkar

Västra Kvarken

Klicka här för att se fyrarna i Västra Kvarken.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan