Kråksundsgap

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kråksundsgap, svenskt gatt, ledfyr och f.d bemannad fyrplats 2,5 M OSO om Kärringön innanför Måseskär, vid Orust på västkusten. Skagerack. Bemannad 1890-1911. Ersatt av så småningom 4 ledfyrar med AGA-ljus.

Lysekilsleden, dvs leden Marstrand - Lysekil genom Kyrkesund. Gamla fyren O om leden, . Gattet Kråksundsgap är 0,1 M brett och ligger öppet för havet från SV. 
Hållö karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg.

Kråksundsgap ritning fyr Nr 2.
Kråksundsgap övre från 1896. Bild från 1909. Arkiv Lotsverket.
Kråksundsgap 1909 med den nya fyren (Sollid) i den gamla. Arkiv Lotsverket.
Kråksundsgap övre, även kallad Sollid, 1929 med AGA-ljus. Foto Lotsverket.
Vad som är kvar av Kråksundsgap övre, kallad Sollid. Foto Esbjörn Hillberg.
Kråksundsgap tavla. På bergskrönet skymtar husgrunden för Fyr Nr 2. Foto Leif Elsby.
Kråksundsgap Södra, fyr och kummel. Arkiv Bohusläns Museum 1954.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyr Nr 1

WGS-84 Lat. N. 58° 06’. Long. O. 11° 27’. Sv. Nr. - . Int. Nr. -

1890 uppfördes fyrplatsen på ön Högholmen, beståendes av ett kombinerat fyr och boningshus, några uthus samt brygga. (På sjökort från 1981 är ön benämnd Koppholmen).

  • Huset var flyttat från Husvik på Brännö, tillbyggt. Ritat av Emil Karlsson.
  • Fyrapparaten bestod av lins av 5:e ordningen (375 mm Ø) och fotogenlampa med veke. Ledande sektor åt SV genom Kråksundsgap.

1892 kompletterades med matkällare och borrad brunn.

1896 tillkom fyren Kråksundsgap övre. Det ingick nu i arbetsuppgifterna att även se till denna och fyren på Tenholmen. De var utrustade med "åtta-dagarslykta", det vill säga hade en behållare för fotogenbränslet med volym nog för 8 dagar.

Fyr Nr 2

1898 revs det ursprungliga fyrhuset på Högholmen och utbyttes mot ett som uppförts av Lotsverket för visning på Stockholmsutställningen (figur enligt ovan).

  • Detta var ritat 1896 av L Peterson och T Stenberg arkitektbyrå i Stockholm.

1900 byggdes verandan in.

Nya fyrar, avbemanning och personal

1911 uppfördes en åttkantig fyrkur med AGA-ljus på ön Bråtö, Kråksundsgap södra.

1911 ersattes Kråksundsgap övre med en åttkantig fyrkur med AGA-ljus.

  • Fyrarna var automatiserade och kom att ersätta den bemannade fyren på Högholmen.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Kråksundsgap

Och sedan

Det från Stockholmsutställningen flyttade huset flyttades till Vens västra fyr.

19?? uppfördes på Högholmen, vid husgrunden av fyrplatsen, en i betong och i vitt målad tavla (sjömärke).

1941 utbyttes fyrkuren på Kråksundsgap södra mot en annan.

1954 uppfördes nära vattnet på Södra Kråksundsgap ett i betong 13 m högt torn med åttakantig fyrkur, vilken ersatte den förra fyrkuren.

1956 uppfördes på norra sidan av Kråksundsgap en fyrlykta på vit förrådskur, Kråksundsgap Norra.

1968 var betongfyren vit 13 m hög med svart, konisk sockel. Lins av 4.e ordningen (500 mm Ø). AGA-ljus.

  • Optisk karaktär: Bx(2) WRG 6 s 8 M. Ljusstyrka: W 480 cd, R 120 cd, G 60 cd.

199? försågs betongfyren med solpaneldrift. AGA-ljuset nedmonterades.

Nuvarande karaktär (Kråksundsgap södra): Fl(2) WRG 6 s 8 M. Lyshöjd: 13,0 m.

Länkar

Lysekilsleden

Klicka här för att se fyrarna i Lysekilsleden.


Jfr Skagerack, Västerhavet, svenskt fyrväsende, ledfyr, Erholmen, Ven (västra), Måseskär, livet