Kopparstenarna

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kopparstenarna, grundområde norr om Gotska Sandön i Östersjön, har gett namn åt en fyrskeppsstation samt två fyrskepp (Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna och Fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna). Mellersta Östersjön. Verksam 1883-1915

Grundområdet är cirka 3 M långt och 0,5 M brett och är en undervattensrygg i förlängning från Gotland och Gotska Sandön. Kanterna är branta. Det ligger i öppet hav cirka 10 M NNV om Gotska Sandön och är en skeppskyrkogård. Dess exakta läge och omfattning kom till kännedom först i senare delan av 1800-talet. 
Kopparstenarna karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg LotsSymbol2.jpg Lur ritad.jpg Symbol lysboj.jpg

Fyrskepp Nr 12 Grepen. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Kopparstenarna låg cirka 1 M NV om banken, på cirka 30 m djup och botten bestående av sand på position Lat. N. 58° 13’ 15". Long. O. 19° 9’ 3".

”Fyrskeppets station är NV om det farliga grundflaket Kopparstenarna 10 distansminuter N till V om Gotska Sandön. På omkring 17 famnars djup förankrades här ett fyrfartyg första gången 1883. Det var det tidigare vid Grepen förlagda nummer 12 som efter åtta år vid den förra stationen flyttades hit.

Fyrfartyg med fast vitt sken Fyrapparat: fotogenlampa med tvenne vekar och sideralspegel. Lågans höjd över vattenytan: 6,5 m. Lysvidd: 9 distansminuter.

Skeppet har kort peke, akterspegel och en kortare mast på backdäcket. På ett vitt däckshus finns ett uppåt avsmalnande sexkantigt trätorn med lanternin. Skrovet liksom tornets övre del är rödmålat. I stora bokstäver syns namnet KOPPARSTENARNE på sidorna. Vid disig luft eller tjocka signaleras med mistsiren eller växelvis med gonggong och klocka. Det nuvarande fartyget är tänkt att inom en snar framtid ersättas av ett planerat nybygge.”


1883-1915 var Kopparstenarna fyrskeppsstation

Sex fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1880-1915 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Kopparstenarna

Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna

Fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, fyrskepp, fyrljusreflektor, mistsignal, tyfon, radiofyr, Gotska Sandön, lysboj