Kinda kanal

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg

Kinda kanal, utgår från sjön Roxen i Östergötland, följer i sydlig riktning Stångån, genomlöper Linköping samt sjöarna Erlången, Stora Rengen, Järnlunden och Åsunden.

Via Roxen har kanalen förbindelse med Göta kanal.

Från kanalens södra ände är det cirka 30 km till Östersjön vid Västervik.

I mitten av 1700-talet diskuterades planer för att kanalisera Stångån.

1799 gav kung Gustav IV Adolf klartecken till bygget.

1803 inleddes bygget, som dock drabbades av praktiska och finansiella svårigheter.

1865-1871 byggdes kanalen. Längd 80 km varav 27 km bearbetad längd. Nivåskillnad 23,2 m. 15 slussar.

  • Slussarna medgav fartyg av 24,6 m längd, 4,6 m bredd och 1,49 m djupgående.
  • De ligger vid: Nykvarn, Tannefors (3 slussar), Hackefors (enkelsluss med höjd 8 m), Hjulsbro, Slattefors, Sturefors, Hamra (2 slussar), Hovetorp (4 slussar) och Brokind.

1948 passerade 418 fartyg med sammanlagt nettotonnage 29 000 ton.

1963 bildades stödföreningen Kinda kanals vänner, som har till ändamål att verka för kanalens fortbestånd. Föreningen har gett ut ett sjökort över kanalen, som är utprickad men inte fyrbelyst.

Kanalen drivs (2013) av AB Kinda Kanal.


Jfr kanal, Göta kanal.