Karlskrona ledfyrar

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Karlskrona ledfyrar. Åren 1870-1878 bildade ett fyrskepp och ett fyrtorn en enslinje för insegling till hamnen i Karlskrona. Den ersattes 1918 av en enslinje bildad av två nybyggda fyrar: Karlskrona övre respektive nedre.

Åren 1870-1878 bildade fyrskeppet Jerskullen en enslinje med fyren Söderstjärna. 1918 ersattes den av två nya fyrar: Karlskrona övre respektive nedre. De är i ens i 012,5 grad. 
(släckt).jpg


Karlskrona karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg

För ledning till Karlskrona hamn bildade åren 1870-1878 fyren Söderstjärna en enslinje med fyrskeppet på station Jerskullen. Figur Leif Elsby.
Fyrskepp Nr 10A Odin som låg på station Jerskullen. Figur Leif Elsby.
Karlskrona övre. Foto E Hillberg.
Karlskrona nedre. Foto E Hillberg.
Laddar karta ...


Fyrskepp och fyr

Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”2:ne ledfyrar. Den inre med fast, vitt sken, den yttre med fast, rött sken.

Den inre, vita fyren utgörs av en linsapparat av 5:te ordningen, anbringad i lanterninen på ett torn av järn, uppfört på holmen Söderstjärna vid östra änden av Kronovarvet (Lat. N. 56° 9’,0. Long. O. 15° 35’,8). Dess lysfält är från O över S och V till VNV. Fyrljuset brinner på en höjd av 39 fot över vattenytan. Inre fasta fyrtornet är vitmålat. Dess nedre del skyms av en framför liggande mur, på vilken ett vitmålat fält motsvarar foten av tornet, sett från sjön.

Den yttre, röda fyren är på ett mindre fartyg, förtöjt på redden omkring 2 minuter i SSV från den fasta fyren, öster om, men nära intill grundet Jerskullen. Fyrapparaten utgörs av en fotogenlampa med sideralsken, anbringad i lanterninen på ett mindre torn, uppbyggt på fartyget. Fyrljuset brinner på en höjd av 16 fot över vattenytan. Fyrfartyget är rödmålat och dess torn tecknat med lutande röda och vita ränder. Det utlägges icke före den 1:ste mars och intages den 15:de december varje år. Ombord finns gonggong för signalering under tjocka.

Båda fyrarna lyser under någorlunda siktigt väder 2 till 3 minuter utanför de yttersta grunden. Den röda fyren syns under den vita, ända tills man kommer innanför fästningarna. För att leda det sk Kungsdjupet fritt in mellan grunden, behöver fyrarna inte synas fullkomligt överens, utan kunna de hållas så skilda från varandra, att varderas ljus kan väl urskiljas. Fartyg, som vill in till Karlskrona och angjort Utklippan samt passerat väster om den på 1 à 2 minuters avstånd, styrande NNO, bör ett par minuter innanför klippan äga sikte av såväl den vita, som den röda fören, varefter de hålls ens eller nära varandra, tills fartyget kommit i närheten av fyrfartyget, som skall lämnas väst om kurslinjen. Innanför fyrfartyget finns god ankarsättning antingen öster därom, under Tjurkölandet, eller väster därom under Aspölandet.

Ledfyrarna anbringades 1870 och tändes första gången på hösten samma år. Lotsar passar upp i båt utanför grunden och på Aspö.”

Två nya fyrar

1918 byggdes två nya fyrar. "De bildade en enslinje i 012,5 grader. Den leder fritt från sjön genom sundet mellan Aspö och Kungsholmen till sektor 1) på fyren Godnatt."

  • Karlskrona nedre på Stumholmen. Vitt 24 m högt torn i sten. Lins av 3:e ordningen. Fyrkaraktär K 8 s W 14 M.
  • Karlskrona övre, 1 300 m från föregående. Vitt 15,5 m högt torn i sten. Lins av 3:e ordningen. Fyrkaraktär Bx 1,5 s WRG 17 M.

Fortsättning: Se Karlskrona.

Återanvändning

släcktes 1878,
demonterades 1879,
flyttades och återuppfördes i Ystad hamn 1879.


Jfr Södra Östersjön, svenskt fyrväsende, hamnfyr, Karlskrona, linsfyr, järnfyr, sideralsken, fyrskepp, fyrskeppsstation, Söderstjärna, Jerskullen, Odin, Godnatt