Karlskoga- Filipstad kanal

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
VänernÖstra karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg

Karlskoga- Filipstad kanal, farled från Karlskoga vid Vänern till Filipstad.

Kanalen går via ett antal avlånga insjöar med mellanliggande älvar.

Totalt ingår 16 sjöar.

Vattenvägarna band ihop bergslagens gruvor, skog för träkolsframställning, järnbruk och utskeppning via vänerhamnar.

Kanalens ägare var tre fristående bolag: Norbäcks kanal, Knappfors slussbolag respektive Filipstads Bergslags och Bjurbäcks kanal.

På 1630-talet grävdes Norbäcks kanal.

1857 invigdes Karlskoga- Filipstad kanal.

  • 6 slussar, som rymde fartyg med längd 20,7 m, bredd 3,7 m, djupgående 1,2 m.
  • 1 sluss vid Knappfors, 4 slussar vid Bjurbäcken och 1 sluss vid Asphyttan.

1868, sjötrafikens bästa år, trafikerades sjösystemet av 1 227 ångfartyg och 1 847 pråmar.

1874 togs Östra Värmlands Järnväg i bruk och 1879 hade denna tagit över så gott som all lasttrafik från kanalen.

Kanalen är idag utprickad av båtklubbar och saknar fyrbelysning.


Jfr kanal, kanalbyggare, sluss.