Kapelludden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kapelludden, svensk f.d. bemannad fyrplats på Kapelludden på Ölands ostkust, Mellersta Östersjön. Bemannad 1872-1967.

Fyrplatsen Kapelludden fick år 1884 sitt nuvarande namn efter att tidigare kallats Ölands Östra. 

KapelluddenStrip1872.jpg

Förtoning över Kapelludden enligt Beskrifning 1872.


Kapelludden karta ritad.jpg
LFl 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Kapelludden. Foto Esbjörn Hillberg.
Kapelludden. Foto Esbjörn Hillberg.
Kapelludden linsen. Foto Esbjörn Hillberg.
Kapelludden. Vykort.
Kapelludden. Foto Lotsverket.
Kapelluddens fyrbyggare 1872. Smeden Larsson. Järnarbetaren Nilsson. Carl Filip Höffner, Carl Hult och M Andersson.
Kapelludden. Foto NN.
Kapelludden. Foto Leif Elsby 2010.
Kapelludden. Dimman lättar. Foto Leif Elsby 2010.
Kapelludden. Foto Leif Elsby 2010.
Kapelludden. Foto Leif Elsby 2010.
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
549800 C 7270 N 56 49, O 16 51 LFl 10s 12,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1872 1872 1967 1967 31,8 29,7


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Kapelluddens fyr. Belägen på Ölands ostkust i Bredsätra socken, Kalmar län. Lyser över farvattnet mellan Öland och Gotland. Postadress: Bredsätra. Telegramadress: Rt. Borgholm 2.

Fyren byggdes år 1872 av fyringenjör A. T. Gellerstedt (poet och medlem i Svenska Akademien) och tändes första gången den 1 november 1872. Ljuskällan var först rovoljelampa, som sedermera ändrades till fotogen och år 1907 till lux-ljus.

De första fyrmännen vara: C. A. Ljunggren, J. O. Olsson, C. E. Söderström.

Post, skola och kyrka ligger på omkring 5 kilometers avstånd. Till järnvägsstation är avståndet 9 kilometer och till närmaste stad, Borgholm, 17 km."

Fyren tändes

1871-1872 anlades fyrplatsen. Fyrtornet av järn var cirka 32 m hög och utgjordes av ett "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstammare", försett med lanternin, lins och rovoljelampa. Fyrtornet tillverkades på Helsingborgs Mekaniska Verkstad. Ritat av A T Gellerstedt. Boningshusen tillverkades av snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg.

  • Linsen av 2:a ordningen (1400 mm Ø) var en catadioptrisk planlins med 16 fack à 22,5°, krona (18 ringar) och krans (7 ringar), omgående, lagrad på 8 metallhjul, urverk med lod, lodvikt 132 kg.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med tindrande sken. Lat. N 56° 49',3. Long O 16° 50',6.

  • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 100 fot (30,0 m).
  • Fyrtornet: öppet pelartorn av järn, rött.
  • Lysvidd: 14 (distans)minuter.
  • Grundens höjd över vattenytan: 4 fot (1,2 m).
  • Lysfält: sjövart runtom horisonten norrifrån till SSV.
  • Tornets höjd från grund: 107 fot (32,1 m).

Fyrtornet är uppfört på Kapelludden på Ölands östra kust, något norr om en där befintlig ruin av ett kapell. Linsapparaten, av 2:dra ordningen, omgående, visar under loppet av 1 minut 6 starka blänkar, vardera av 4 sekunders varaktighet och med omkring 6 sekunders mörka mellantider. Tornet är rödmålat och NNV därom ligger fyrbetjäningens ävenledes rödmålade bonings- m fl hus. Tornet jämte den omnämnda kapellruinen utgör goda dagmärken. Fyrinrättningen uppfördes under 1871 och 1872, och fyren tändes första gången sistnämnda år."

1884 bytte fyrplatsen namn från Ölands Östra till Kapelludden.


Fotogen

1887 utbyttes lampan för rovolja mot fotogenlampa med veke.

1892 byggdes ett fotogenförråd.

Lux-ljus

1908 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus.

1942 elektrifierades fyren.

Avbemanning och personal

1967 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Kapelludden

Och sedan

1967 Planlinsen utbyttes mot en 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med 2 fack à 90°, öppen 180°. Elklipp.

1968 var tornet 31,8 m högt, målat rött, nedtill öppet. Lins av 3:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

  • Optisk karaktär: B W 10 s 16,0 M. Lyshöjd: 29,7 m. Ljusstyrka: W 50 000 cd.

2000 var tornet 31,8 m högt, målat rött, nedtill öppet.

2021 genomgick fyren en omfattande renovering och målning till nyskick, såväl utvändigt som invändigt.

Kapelludden1MRietz2021.jpg Kapelludden2MRietz2021.jpg Kapelludden3MRietz2021.jpg Kapelludden4MRietz2021.jpg

Foto Magnus Rietz 2021


Nuvarande optik: 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med 7+7 inslipade ringar, 2 fack á 90° + öppen 180°. 60W och 10W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl W 10s 12,5M. Lyshöjd: 29,7 m.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm.
Klass Fyrplats klass: III. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 2:a ordningen. Rött 31,8 m högt nedtill öppet fyrtorn av järn. Fyren anlagd år 1872.
Läge och natur Fyrplatsen ligger på Ölands ostkust.
Bostäder Fm 4 rum och kök, därav 1 rum på vinden utan eldstad. El. ljus, för övrigt inga bekvämligheter
Hamn Hamn saknas.
Kommunikationer Ingen båt, platsen landfast. Cykel eller fotvandring till närmaste järnvägsstation 9 km. Till Borgholm 9 km bilväg.
Postanstalt Bredsätra. Väg dit: 5 km.
Skola B-skola 5 km från platsen. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Meteorologiska observationer men ingen stormvarningsstation. Hårt dricksvatten. Brunnen håller ej vatten sommartid, De flesta inköp göres i Borgholm.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Tillhör Fortifikationsverket. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg brofästet Öland - Kapelludddens fyr c:a 37 km. Kör väg 136 norrut, tag av vid Strandtorpshage (c:a 9 km söder om Borgholm) och kör åt öster över Öland till Sörby, kör sedan norrut till Bredsätra, tag av där och kör slutligen en lokalväg sydost mot Kapelluddens fyr.
Övrigt Fyren ritades av A.T.Gellerstedt och byggdes och monterades upp på Helsingborgs Mekaniska Verkstad varefter den nedmonterades och transporterades till Kapelludden där den monterades ihop igen som ett slags stort mekanopussel. År 1887 byttes den trevekiga lampnäbben för rovolja ut mot en fyrvekig lampnäbb för fotogen. Troligtvis var lampan en moderatörlampa med utbytbar lampnäbb. År 1908 installerades trelågigt luxljus och år 1942 elektrifierades fyren (1000W 230V lampa). År 1990 byttes linsen av 2:a ordningen mot nuvarande lins av 3:e ordningen.

Fyrens namn före år 1884 var Ölands Östra Fyr. Den är mycket vackert belägen och några hundra meter SW om fyren finns ruinen av Sankta Birgittas kloster från 1300-talet.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1978, fyren, ökat byggnadsminne 2008, fyrbostaden

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Mellersta Östersjön

Klicka här för att se fyrarna i Mellersta Östersjön.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Öland, Lotsverket, linsfyr, rovolja, fotogen, Heidenstammare, Lux-ljus, dalén-ljus, Pater Noster