Kapare

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

kapare, utövare, som av Kronan sanktionerats att bedriva sjöröveri.

Sjörövare och pirater bedrev samma verksamhet som kaparna, men utan tillstånd, och var därför i lagens mening illegala fribrytare.

Kaperiet var en del i ett lands krigföring.

Det skedde till ingen kostnad för kronan och till privat vinning för utövarna.

Kaperiet var inriktat på att slå mot fiendens handel.

Gathenhielms familjevapen

Historik.jpg Symbol fyr.jpg Symbol Person.jpg

Under medeltiden

Kaperiet tog form under medeltiden. Snabbt och enkelt bytte egendom ägare.

 • Tillståndet kallades för kaparbrev och innebar vissa förpliktelser, bland annat att låta en prisdomstol bedöma det rättmätiga i rovet.
 • Övergrepp var vanliga. Ofta räckte det med att en del av lasten var avsedd för ett fientligt land eller hade en enstaka ägare från fienden.
 • Handelsfartyg under fientlig flagg uppbringades, "togs i pris", och fördes i hamn.

Lasse i Gatan

Sveriges kanske mest kände kapare var Lars Gahte (1689-1718), senare adlad med namnet Gathenhielm. Han kallades även för "Lasse i Gatan" efter fädernegården Gatan i Onsala.

 • Under det Stora Nordiska kriget 1700-1721 utförde han som befälhavare - och senare ledare av flera kaparflottiljer - många kaperier med Göteborg som bas. Samtiden ansåg att hans kaperier var bragdrika. 1717 fick han titeln kommendör.
 • Efter hans död fortsatte kaperiet, nu lett av hans änka Ingela Gathenhielm.
 • Amiralitetsdomstolar i Göteborg och Karlskrona gjorde en bedömning av rättmätigheten samt värdet på last och fartyg, som sedan såldes.
 • Efter det att Kronan fått sitt tillföll nettot kaparen med besättning.

Francis Drake

Englands kanske mest kände kapare var Francis Drake (1545-1596).

 • Med sina kaparfärder till Västindien och Sydamerika tillfogade han spanjorerna svåra avbräck.
 • Han gjorde 1577-1580 historiens andra världsomsegling. Syftet var kaperi och upptäckt.
 • 1588 deltog han som en av ledarna i kampen mot "den oövervinnerliga armadan".
 • På sin tredje resa hade han som hjälp med sig en kopia av H4, världens första fungerande kronometer, vilket hjälpte honom att finna longituden med astronomisk navigation.

Östersjön

Flertalet östersjöfolk har vid något tillfälle sänt ut pirater för att härja i grannarnas farvatten.

 • Under 1100-talet attackerade sjörövare från de västslaviska venderna de danska öarna och de områden som nu är svenska.
 • 1135 brände de ner det norska Kungahälla vid nuvarande Kungälv.
 • 1187 lades Sigtuna i aska av sjörövare från Karelen och Baltikum.
 • 1226 bevittnade Vilhelm av Modena hur svenska flickor togs till fånga för att säljas som sexslavar till befolkningen på den baltiska ön Ösel.

På 1390-talet blomstrade åter kaperiet i Östersjön.

 • Den svenske kung Albrekt av Mecklemburg hade 1389 blivit fängslad av drottning Margaretas styrkor.
 • Kriget fortsatte med att Vitaliebröderna engagerades. De anlade kaparnästen från Mecklemburg i söder till Bottenviken i norr.
 • Städer som Malmö och Bergen attackerades.
 • 1394 intogs Visby, som fyra år senare befriades av Tyska orden (tyska korsriddare i Baltikum) 1398.
 • Vitaliebröderna övergick då till att koncentrera sig på Nordsjön.
 • 1457 drevs den svenske kung Karl Knutsson i exil. Han saknade medel och tog till en billig krigföring mot sina motståndare.
Från Preussen sände han ut ett flertal kapare i avsikt att tillfoga fiendens handel skada. De var vedervärdiga.

Visborg, vid staden Visbys södra del, var ett sjörövarnäste under många år.

 • 1439 blev kung Erik av Pommern avsatt och var inte längre Kalmarunionens ledare.
 • Han flyttade då till Visborg och ledde under ett decennium ett grymt sjöröveri.
 • Några decennier senare axlades manteln av den danske adelsmannen Ivar Axelsson Tott.
 • Under det tidiga 1500-talet och med vederbörligt tillstånd av kung Kristian II leddes från Visborg en kaparflotta av den legendariske Sören Norby.

Förbjudet men lever kvar

Under 1500-talet bedrev Danmark och Sverige en kapprustning och byggde ut sina flottor.

 • Kaperi och sjöröveri upphörde.
 • Det är inte lätt att vara fribrytare då starka styrkor finns i närheten.

1856 förbjöds kaperiet i Parisdeklarationen och anses numera strida mot folkrätten.

Idag

Idag är sjöröveriet fortfarande en realitet, bland annat utanför östra Afrika och i Sydostasien.


Jfr Göteborg, Karlskrona, Gathenhielm, sjörövare, straff.