Islandsberg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Islandsberg, ledfyr och f.d. bemannad fyrplats syd Lysekil och Gullmarn i Bohuslän, Skagerack. Bemannad 1883-1938.

Lysekilsleden, dvs leden Marstrand - Lysekil genom Kyrkesund. O om farleden. På sydvästra delen av Skaftölandet. 
 Den "gamla" fyren är släckt och ersatt av ett 7,1 m högt fyrtorn med rött tak. I vit sektor 031,5 - 034 grad ligger fyren Hättan. Röd sektor 034 - 038,5 grad leder fritt mellan Hättan och grunden V därom (Jörn m fl). Gränsen R-G 048 grad utgör girmärke (se Hättan). Gränsen G-R 086 grad leder fritt från sjön mot fyren. 

Islandsberg4KentHolmberg2023Strip.jpg

Islandsberg en solig vinterdag. Foto Kent Holmberg 2023. Gamla fyren i mitten, nya till vänster.


Hållö karta ritad.jpg
Fl(4) 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Islandsberg. Foto Leif Elsby 2015.
Islandsberg. Foto Leif Elsby 2015.
Islandsbergs "nya" fyr. Foto Leif Elsby 2018.
Islandsbergs kummel. I fjärran skymtar Gullholmen samhälle. Foto Leif Elsby 2019.
Islandsberg. Foto Esbjörn Hillberg.
Islandsberg. Foto Lotsverket 1925.
Islandsberg vykort.
Lux-ljus. Figur Leif Elsby.
Islandsberg. Arkiv Hugo Hallgren 1900.
Islandsberg. Arkiv Hugo Hallgren.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 58 12, O 11 24 (släckt) 13 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1883 1938 1938 1938 6 16


Fyren tändes

Fyrplatsen ligger på en klippbrant blottad för sydvästlig vind. Utanför är sjön nästan alltid orolig och krabb. Passagen har ett dåligt rykte.

1883 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och bostadshus med på ena gavelns övervåning, bakom en fönsterrad, placerad linsapparat. Husets gavel mot sjön var målad vit, resten av huset rött. Byggnaden tillverkad av snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg.

Original optik:

IslandsbergLinsOchPersienSjöfartsmuseetAkvariet.jpg

Lins tillverkad av Barbier & Cie 1883, von Otters persiennapparat med urverk och lod, här i förvar hos Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.


1883, samtidigt med anläggandet av Islandsbergs fyrplats, byggdes också de närbelägna och obemannade fyrplatserna Ösö och Fredagsholmen, vilka båda sköttes av personalen på Islandsbergs fyrplats. Dessa båda var försedda med åtta-dagarslykta.

1893 byggdes en fotogenbod.

Lux-ljus

1912 utbyttes fotogenlampan med veke mot Lux-ljus. Lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: F W och K WR. Lysvidd: 13 M.

Fyrsken Gräns Gräns
Vit tvåklipp 31 37
Vitt, fast 37 42
Röd enklipp 42 61
Vit tvåklipp 61 80
Vitt, fast 80 91
Röd enklipp 91 108
  • Det förstnämnda vita, fasta skenet utvisar farleden V om Hättan och den sistnämnda farleden S om Bonden. Fyrljuset bortskymmes av Västra Gräsholmen och Bonden.
  • Uti den med fast vitt sken belysta västra större sektorn finns på c:a 0,7 M avstånd från fyren ett grund med 5,3 m djup och två grund med 7 m djup.

Ny fyr

1938 byggdes en ny fyr i betong 425 m norr den gamla. AGA-ljus med 4:e ordningens (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 200° och skärm 160°. Fyrkaraktär: Bx(4) WRG 12s 12M. W 600 cd, R 150 cd, G 75 cd. Lyshöjd: 13,5 m. Vitt 7,1 m högt fyrtorn.

Avbemanning och personal

1938 med den nya fyren tänd släcktes den gamla fyren.

  • Lins och fyrapparat monterades ner.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Islandsberg

Och sedan

1948, efter att ha stått obebodd sedan 1938, såldes den gamla fyrplatsen till privatperson sjökapten Parrow och hans hustru Karin Parrow, syster till Evert Taube.

1968 Nya fyren: vitt 7,1 m högt fyrtorn.

  • Optisk karaktär: Bx(4) WRG 12 s 7,6 M. W 400 cd, R 100 cd, G 50 cd. AGA-ljus.

197? Nya fyren: överdelen på fyren, en fyrkur modell åttakantig fyrkur i järn, var angripen av rost och byttes mot en rund fyrkur i plast.

  • Den "gamla" blästrades, målades och "återuppstod" som fyren på Musskären, utanför Arendal och Volvo-museet i Göteborg.

Idag har fyren byggts om från AGA-ljus till elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.

Nuvarande karaktär gamla fyren: (släckt)

Nuvarande utseende (nya fyren): Vitt 7,1 m högt fyrtorn med rött tak

Nuvarande karaktär (nya fyren): Fl(4) WRG 12 s 7 M. Lyshöjd: 13,5 m.

Länkar

  • Radio SR Islandsberg och Taubes känsla för fyrar, program av Peter Gropman 2022 (9:30 min). Medverkande: David Anthin, litteraturvetare och Taubekännare. Christer Hjelmsten, son till Karin Hjelmsten som bodde några år på fyrplatsen.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda. Inga övernattningsplatser.
Ägare Islandsbergssällskapet AB
Kontaktperson -
Vägbeskrivning Fyrplatsen är belägen söder om Grundsund. Tag av från E6 vid Herrestad strax norr om Uddevalla och kör västerut på väg 161 mot Fiskebäckskil och därefter mot Grundsund (totalt c:a 30 km). Innan Grundsund tag av söderut längst inne i Valbyfjorden. En drygt 2 km rätt krånglig stig går över bergen till den nedlagda och privatägda fyren. Titta på anslaget vid grinden när du kommer fram för det kan hända att du får besöka det privata området.
Övrigt Det kombinerade fyr- och bostadshuset byggdes 1883. Huset innehöll två lägenheter, en för fyrmästaren och en för fyrvaktaren. Fyrplatsen är högt belägen längst ut mot det öppna västerhavet på klipporna som avslutar Skaftölandet. Fritidsbåtar undviker att passera utanför fyren i hårt väder då vågorna kan bli mycket höga.

Fyren tändes första gången 7 november 1883. Fyrapparaturen inrymdes på vinden bakom en fönsterrad på västra gavel av huset. Hela gaveln var vitmålad (sjömärke) till skillnad från resten av huset som var rödmålat. Fotogenlampan ersattes av luxljus år 1912.

Den gamla fyren togs ur drift 1938 och ersattes av den 7,1 m höga, vita, obemannade AGA-fyren (nr. 825200, int.nr. C 0400) belägen norr om den gamla nästan nere vid vattnet. Denna fyr har numera en 4:e ordn. dioptrisk trumlins 200° + 160° skärm (LLGA-500), 2x10W 10,3V lampa, klipp, fotocell, solpanel och batterier.

Skydd enligt lag ej

Lysekilsleden

Klicka här för att se fyrarna i Lysekilsleden.


Jfr Skagerack, Västerhavet, svenskt fyrväsende, ledfyr, fyroptik, spegellins, von Otter, Lux-ljus, solpaneldrift, Bark & Warburg.