Horns Rev

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Horns Rev, dansk fyrskeppsstation väst Esbjerg, utanför Blåvandshuk, Nordsjön. Verksam 1878-1980

I området har även legat fyrskeppVyl (1888-1975) och Grådyb (1906-1956) samt därutöver fyrskeppHR 1 (1949-1952) och ER (1952-1969) för att markera minsvept led.
BlåvandshukKartaRitad.jpg
Motorfyrskib Nr I med beteckning Horns Rev, här som museum. Arkiv horns-rev.dk

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Laddar karta ...


71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1Danskt fyrväsendeSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser RevSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser Rev71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1
Klickbara karta över danska fyrskeppsstationer. Figur Leif Elsby
Motorfyrskib Nr II målat för position Horns Rev. Arkiv Fiskeri & Söfartsmuseet Esbjerg

Grundområdet

Utanför fyren Blåvandshuk ligger området Horns Rev, som fortsätter 22 M i sydvästlig riktning ut i Nordsjön. Revet kallades på segelskeppens tid för "Djävulens horn".

Fyrskeppsstationen

1878-1980 var Horns Rev fyrskeppsstation, dock indragen 1939-1945

Minst 6 fartyg har tjänstgjort på stationen

Fyrskeppsstationerna Skagens Rev, Horns Rev, Gedser Rev och Anholt Knob, drogs in 1980. Den sista danska var Mön SE.

Minsvepta leder

Under andra världskriget lade framför allt tyskar och engelsmän ut omfattande områden med mineringar. När freden väl var ett faktum återstod ett tålamodsprövande arbete med att svepa områdena fria från minor. Till att börja med koncentrerade man sig på att skapa säkra leder. De markerades tillfälligt med fyrskepp, tills man minsvept så mycket att "allt" betraktades som säkert.

Bland annat sveptes och markerades följande leder:

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV

Länk

Länk till museefartyget Horns Rev


Jfr Kattegatt, danskt fyrväsende, fyrskepp, fyrskeppsstation