Heidenstammare

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg Historik.jpg Symbol fyr.jpg Kompassros ritad.jpg Vantskruv.jpg

Heidenstammare, en av Gustaf von Heidenstam konstruerad fyrtyp utformad som fackverkskonstruktion av järn och med standardiserade delar likt ett Meccano.

Den prefabricerade ”Heidenstammaren” lät sig med jämförelsevis kort byggtid uppföras på fyrplatsen. Monteringsarbetet av fyren på Väderöbod tog fyra veckor på fyrplatsen.

Tabell

______________________ Antal __ Höjd
Byggår_ Fyrplats _____ moduler _ m ___ Anmärkning
 • 1862 __ Sandhammaren ____ 5 __ 29,4 __ Dubbelfyr. Södra fyren i drift. Den norra fyren nedmonterad 1894 och 1905 uppförd i Pite-Rönnskär.
 • 1863 __ Häradskär _______ 5 __ 29,4 __ I drift.
 • 1865 __ Måseskär ________ 3 __ 21,7 __ Släcktes 1978 men kvar som sjömärke.
 • 1867 __ Väderöbod _______ 2 __ 19,0 __ Släcktes 1964. Skrotad genom fällning och sänkt.
 • 1868 __ Pater Noster ____ 6 __ 32,0 __ Släcktes 1977 men kvar som sjömärke.
 • 1870 __ Utklippan _______ 3 __ 30,9 __ I drift. Tornet placerat ovanpå befintlig byggnad.
 • 1871 __ Skag ____________ 2 __ 17,5 __ Släcktes 1957. 1965 flyttad till Jävrebyn.
 • 1872 __ Rödkallen _______ 3 __ 21,4 __ Släcktes 1974 men kvar som sjömärke.
 • 1872 __ Kapelludden _____ 6 __ 31,8 __ I drift.
 • 1874 __ Svenska Högarna _ 2 __ 18,4 __ I drift.
 • 1905 __ Pite-Rönnskär ___ 7 __ 37,0 __ Flyttad från Sandhammaren. Två moduler tillkom. Släcktes 1973.


Här visas hur de såg ut i 1872 års utförande (Pite-Rönnskär dock senare):

Rödkallen Utklippan ritad.jpg
Figur Leif Elsby

Fördelar

Fördelarna med ”Heidenstammarna”, öppet pelartorn av järn, var flera.

Delarna var standardiserade, vilket innebar att man kunde lägga ut tillverkningen på anbudsförfarande på mekaniska verkstäder och skeppsvarv.

Anbuden kunde jämföras, något som resulterade i en attraktiv kostnad.

Fyrarna var jämförelsevis lätta, vilket underlättade transporten till byggplatsen samt, på de platser med lös mark (till exempel Sandhammaren), medgav enklare grundläggning med skruvpålsgrund.

Tiden för bygget på fyrplatsen var så kort att fyren kunde uppföras under ett sommarhalvår.

Fyrarna kunde demonteras (vilket gjordes med det ena tornet på Sandhammaren fyrplats) och flyttas till annan fyrplats. Så gjordes och blev Pite-Rönnskär med två nytillverkade sektioner.

Delarna till fyren göts, bearbetades och varmgalvaniserades. En nackdel med järn är att det rostar och kräver fortlöpande underhåll. Dock har von Heidenstam även konstruerat andra typer av fyrar.


Jfr Heidenstam, fyr, Ludvigsbergs, Eriksberg, Hällefors bruk, Överum, Owens faktori.

Jämför även överbyggnaden på fyrtornen Hållö och Landsort.