Högby

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Högby, svensk f.d. bemannad fyrplats på Ölands nordöstra del, Mellersta Östersjön. Bemannad 1898-1967.

På Ölands ostkust
Högby karta ritad.jpg
LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Högby. Foto Esbjörn Hillberg.
Trappan till Lanterninen, Högby. Foto Esbjörn Hillberg.
Högby lins. Foto Esbjörn Hillberg.
Högby. Foto UV.
Högby. Foto Esbjörn Hillberg.
Högby från stranden. Foto Leif Elsby.
Mistsignalkanon Högby. Foto Leif Elsby.
Högby på udden. Foto Leif Elsby.
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
548700 C 7266 N 57 09, O 17 03 LFl(2) 12s 12,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1898 1898 1967 1967 23 21,7


Fyren tändes

Högby vid Galärvarvet. Arkiv Stadsmuseet i Stockholm.jpg

Högby fyrtorn, här vid vid Galärvarvet i Stockholm, innan flytten till fyrplatsen. Uppfördes till Allmänna konst och industriutställningen 1897. Arkiv Stadsmuseet i Stockholm.


1897-1898 anlades fyrplatsen. Tornet, som var 23 m högt, var en variant av "öppet pelartorn i järn" med en moderniserad form, med lanternin innehållande fotogenlampa med veke och 3:e ordningens lins. Fyren var konstruerad av Carl Fraenell och var tillverkad på Bergsunds Mekaniska Verkstad. Boningshuset i kalksten med skiffertak var ritat av J Höjer. Fyr och fyrapparat hade visats på Konst- och Industriutställningen 1897 i Stockholm.

Lux-ljus

1908 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus.

Elektriskt ljus

1946 utbyttes Lux-ljuset mot elektriskt ljus.

  • Fyr och fyrplats anslöts från det allmänna elnätet.

Avbemanningoch personal

1967 automatiserades fyren. Linsen byttes till 3:e ordningen (1000 mm Ø) trumlins med 2 fack à 90° + öppen 180°. Elklipp.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Högby

Och sedan

1968 var tornet vitt.

Nuvarande optik: 3:e ordningen (1000 mm) AGA dioptrisk trumlins med 7+7 inslipade ringar, 2 fack á 90° + öppen 180°. 60W och 10W 10,3V glödlampa, elklipp. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl(2) W 12s 12,5M. Lyshöjd: 21,7 m.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 2:a ordningen. Vitt 23 m högt nedtill öppet fyrtorn av järn. Fyren anlagd år 1898.
Läge och natur Fyrplatsen ligger på ett sandrev på Ölands ostkust.
Bostäder Fm 2 rum och kök, Fv 1 rum och kök. Värmeledning, vatten och avlopp.
Kommunikationer Buss- och tågförbindelse Löttorp-Borgholm, 46 km.
Postanstalt Löttorp. Väg dit: 5 km landväg.
Handelsbod Löttorp och Högby. Väg dit: 5 resp. 3 km landväg.
Skola B-skola i Löttorp. Realskola i Borgholm. Inackorderingsbidrag utgår ej.
Övrigt Fyren skall elektrifieras under år 1944.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda. Inga övernattningsplatser. Ägaren som bor där året runt kan ej visa fyren.
Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg brofästet Öland - Högby fyr c:a 63 km. Kör väg 136 norrut, tag av strax söder om Löttorp/Högby och kör rätt österut på en fin lokalväg till fyren längst ut på udden.
Övrigt Fyren uppfördes ursprungligen till Stockholmsutställningen år 1897 för att förevisa den senaste fyrtekniken. Konstruktör var överfyringenjör John Höjer som var en nydanare inom svensk fyrteknik och också mentor för Gustaf Dalén. Konstruktionen liknar en Heidenstamfyr men är smäckrare och har böjda ytterben. Efter Stockholmsutställningen nedmonterades fyren som var tillverkad av Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm och flyttades 1898 till Högby där den monterades ihop igen och tändes. På lanternintaket finns en vindflöjel samt väderstrecksarmar. Höjer har även ritat det vackra bostadshuset (numera privatägt) invid fyren som är helt olika alla andra fyrbostäder i landet.

Den trevekiga fotogenlampan från 1898 byttes år 1908 mot ett trelågigt luxljus som år 1936 ersattes av ett enkellågigt luxljus. År 1945 elektrifierades fyren (1000W 230V lampa).

Fyrplatsen är belägen långt ut på en grusbank på Ölands ostkust ca 40 km NNO Borgholm. Kusten är låg med mycket jordbruk. Bönderna som bodde runt fyren var till en början mycket negativa till bygget då de, genom fyrens ljus, gick miste om lönande vrakgods på stranden där fyren hade placerats.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1978, fyren samt huset byggnadsminne 2008

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Öland, planlins, trumlins, spegellins, Lux-ljus, Heidenstammare, järnfyr, Kapelludden, Ölands Norra Udde