Hårleman

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hårleman, Carl (1700-1753), arkitekt, överintendent, slottsarkitekt, reseskildrare, fyrbyggare.

Han gjorde flera utlandsresor. Han var en mycket produktiv arkitekt. Ett imponerande antal slott och herrgårdar uppfördes efter hans ritningar. Därutöver: observatoriet och Strömsborg i Stockholm, rådhuset och gymnasiet i Karlstad, Ostindiska kompaniets hus i Göteborg, fästningsverk och militära byggnader i Karlskrona, Landskrona, Kristianstad och Lovisa, ny- och ombyggnad av kyrkor, ett större antal inredningsarbeten. Han var "en fint bildad man", nära vän till Linné och Elvius. Som elever har han haft Karl Fredrik Adelcrantz och Carl Johan Cronstedt.

Han gjorde sina studier för arkitekterna G J Adelcrantz och N Tessin d.y.


Carl Hårleman

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Maskaron.jpg

Personalia

1721-1727 gjorde han utlandsresa till Frankrike och Italien för att studera byggnadskonst.

1727 utnämndes han till slottsarkitekt och hovintendent.

1731-1732 gjorde han utlandsresa till Paris för att till Sverige värva franska arkitekter. När han kom hem var han inspirerad av den franska rokokon.

1738 invaldes han i sekreta utskottet. Han var politiskt aktiv som medlem i hattpartiet. Två gånger föreslogs han till att bli riksråd men avböjde båda gångerna.

1741 utnämndes han till överintendent.

1744-1745 gjorde han utlandsresa till Paris för att studera byggnadskonst.

1749 ritade Carl Hårleman handelsman Niclas Jocobssons stora byggnad för sockerraffinaderiet i Brunnsparken.

På 1750-talet uppfördes Ostindiska kompaniets hus vid Norra Hamngatan i Göteborg efter ritningar av Hårleman (sedan 1833 disponerade av Götegorgs historiska museum).

Har för sjöfarten ritat

  • 1740 Örskär fyr. Tornet i gråsten cirka 33 m högt med sexkantig bas övergick efter cirka halva höjden till cylindrisk form och kröntes av en altan med lanternin för spegelapparat.


Jfr arkitekt, Adelcrantz, Cronstedt, Hårleman, Tempelman, Örskär.