Hållö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hållö, svensk ö och f.d. bemannad fyrplats i Bohuslän, Skagerack. Bemannad 1842-1969.

Smögenleden, dvs farleden Lysekil - Smögen. Ön ligger knappt 1 M syd om Smögen, norra sidan av inloppet till Brofjorden. Hållö bjuder på bad och spännande strövtåg. Ön är ganska flack, lagom stor och "lätt-gådd". Den består huvudsakligen av röd bohusgranit med hällar slipade av inlandsisen. Huset med radiopejlen är ombyggt till café och vandrarhem. Fyrplatsens maskinhus är ombyggt till kapell, populärt för vigslar. Fyren visas för allmänheten, se nedan. Floran bjuder på rariteter som engelsk fetknopp. 

HållöStripLEE.jpg

Hållö fyr och fyrplats. Foto Leif Elsby 2018.


Hållö karta ritad.jpg
Fl 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Hållö fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Hållö fyr. Foto Leif Elsby 2019.
Hållö fyr o kapell. Foto Esbjörn Hillberg.
Hållö slipade hällar, omtyckta även av mås. Foto TK.
Hållö fyrplats från sjön. Foto Leif Elsby.
Hållö fyrplats från sjön. Foto Leif Elsby 2019.
Hållö. Foto Lotsverket.
Hållö spegel- och linsfyr. Figur Leif Elsby.
Hållö. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Fyrbyn på Hållö. I bakgrunden bron Smögen-Kungshamn. Foto Leif Elsby 2012.
Ritning Fyrmästarbostaden Hållö. Riksarkivet Göteborg.
Hållö fyrbyn sedd från norr. Foto Tore Olsson 1986.
Hållö fyrpersonalens bostäder. Foto Tore Olsson 1986.
Hållö trappa till egna hamnen. Foto Tore Olsson 1986.
Hållö fyrbyn sedd från syd. Foto Leif Elsby 2019.
Hållö fyrplats sedd från fyrbyn. Foto Leif Elsby 2019.
Hållö fyrby och kapell sedd från tornet. I bakgrunden Smögen och Kungshamn. Foto Leif Elsby 2019.
Lux-ljus. Figur Leif Elsby.
Linsen på Hållö ersattes av roterande strålkastare modell PRB-46. Foto Esbjörn Hillberg.
LED-armatur NR 1. Foto E Hillberg.
Ljuset från Hållö sänds numera ut från en LED-armatur. Arkiv dn.se
Hållö fyrlykta typ LED. Foto Leif Elsby 2019.
Hållö 1936. Foto Lotsverket.
Hållö fyr med maskinhus för mistsignal och radiofyr. Foto NN.
Hållö mistlur. Arkiv Lotsverket.
Hållö nautofonen på SO udden. Klicka här för att lyssna Hållö Nautofon Klicka här, 3 ljud var 60s. Foto Tore Olsson 1986.
Hållö radiomast. Foto Leif Elsby 2012.
Här pejlas riktningen till ett fartyg med radiosändare.
Hållö mistrelä. Foto Lotsverket 1928.
Hållö mistmaskinrum tavla. Foto Lotsverket 1929.
Hållö vattenutkastare vid lanterninens tak. Foto Leif Elsby 2019.
Hållö nybyggda kapell, populärt för vigslar. På platsen stod förr maskinhuset för mistsignal, radiofyr och reservkraft. Foto Leif Elsby 2019.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
835700 C 0375 N 58 20, O 11 13 Fl 12 s 21 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1842 1842 1969 1969 20 39,2


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Hållö fyr. Belägen norr om Lysekil utanför Smögen, Kungshamns socken av Göteborgs och Bohus län. Postadress och telegramadress: Smögen"

Båk

1812 uppfördes en båk på Hållö.

Enligt Underrättelse 1842

HÅLLÖ, invid Sälön.

Lat. N. 58° 20'30". Long. O. 29° 25'50"

Enligt Kongl. Maj;ts nådiga beslut, skall en fyr inrättas på Hållö, och början gjordes redan förlidet år. Den kommer att blifva en omgående spegelfyr och bör i höst kunna vara färdig att tändas. För Fartyg, som af ström eller annan orsak komma i den så kallad Nordost-bugten, blifver denna fyr af en väsendtlig nytta.

Fyren tändes

1841-1842 anlades fyrplatsen. Båken revs. Hållö fyrtorn konstruerades för att vara en täckt stenkolsfyr, men då det cirka 10 m höga, cylindriska tornet byggdes så hade ritningarna ändrats till omgående spegelfyr. Tornet murades med stenblock från platsen (granit). Lanterninen av järn byggdes av Owens faktori i Stockholm.

 • Fyrplatsens bebyggelse uppfördes i en samlad grupp några hundra meter från fyrtornet.

”Fyrtornet är uppfört på södra delen av Hållön, ungefär på mitten av öns längd närmast stora inloppet till Kungshamns hamn mellan Hamnskärs och Stenskärs stångmärken. Fyrbetjäningens bostadshus ligger öster om, men på något avstånd från tornet och är rödmålade. Öns jämna utseende gör, att torn och övriga byggnader är goda dagmärken; dock skyms i NV och N bostadshusen av berg."

Original optik:

 • 9 paraboliska speglar (spegeldiameter 52 cm) och 9 envekiga rovoljelampor med oföränderlig oljeyta, allt monterat på en cirkelrund järnring, omloppstid 6 min

1844 byggdes ny brygga.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Hållö. Omgående Spegelfyr.

Lat. N 58° 20'30". Long. O. om Ferrö 29° 25'45". Long O. om Greenwichs meridian 11° 16'

Uppå Hållön, belägen omkring 1/4 mil S.O. från Sälö Känningsbåk, uppfördes åren 1841 och 1842 ett fyrtorn af sten, hvaruti anbragtes en omgående spegelfyr, bestående af 9 reverberer eller speglar, så placerade, att de under omloppstiden, 6 minuter, gifva nio blinkar eller kortare sken med korta mörka mellantider, hvarigenom någon förvexling icke bör äga rum med Marstrands fyr, hvilken under en omloppstid af 8 minuter allenast visar 4 blinkar. Fyrtornet, som är hvitrappadt, har 35 fots höjd från grunden till altanen och från fyrljuset till vattenytan 122 fot, hvarföre skenet alltså bör synas på 4 mils afstånd. Byggnaden är uppförd på S.O. sidan af Hållön, ungefärligen på mitten af öns längd närmast stora inloppet till Kongshamn. Fyren är synlig i alla väderstreck från sjön med undantag av ett halft streck, eller då fyren är emellan S.O. 1/2 O. och S.O. t. O. på kompassen, då den bortskymmes af Sälö båk. Fyren tändes första gången den 1 November 1842. "

Enligt Underrättelser 1852

HÅLLÖ. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 58°20'30”. Long. O. om Ferrö 29°25'45”. Long. O. om Greenwichs meridian 11°16'.

Uppå Hållön uppfördes åren 1841 och 1842 ett rundt fyrtorn af sten, stående på 77 fots hög grund och omkring ¼ mil S.O. från Sälö känningsbåk. Deruti anbragtes en omgående lysningsapparat, bestående af 9 reverberer ellerspeglar, så placerade, att de under omloppstiden, 6 minuter, gifva 9 blinkar eller kortare sken, med korta mörka mellantider, hvarigenom någon förvexling icke bör äga rum med Marstrands fyr, hvilken under en omloppstid af 8 minuter endast visar 4 sken. Fyrtornet, som är hvitrappadt, har 35 fots höjd från grunden till altanen och från vattenytan till fyrljuset 122 fot, hvarföre skenet alltså bör synas på 4 mils afstånd. Tornet är uppfördt på S.O. sidan af Hållön, ungefärligen på midten af öns längd närmast stora inloppet till Kongshamn. Fyren är synlig i alla väderstreck från sjön med undantag af ett halft streck, eller då fyren är emellan S.O. ½ O. och S.O. t. O. på kompassen, då den bortskymmes av Sälö båk. Fyren tändes första gången den 1 November 1842. Pl. V.


Hållö ritning 1868.jpg Hållö Fyr 1868.jpg

Hållö ritning spegelfyr resp linsfyr.

Linsfyr

1868 byggdes fyren om från spegelfyr till linsfyr. Samtidigt ökades fyrens lyshöjd för att bättre synas. Lanterninen utbyttes och höjdes med en i järn 5 meter hög konformad överbyggnad konstruerad av Nils Gustaf von Heidenstam. Fyrljusets höjd över vattenytan ökades till cirka 40 m (132 fot). Trappan i tornet utbyttes mot en i järn. Påbyggnaden bär tydliga likheter med toppen på "klassiska Heidenstamare". Spegelfyren utbyttes mot en omgående 2:a ordningens lins med oljelampa för rovolja.

En ny brunn anlades.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med tindrande sken. Lat. N. 58° 20’,2. Long. O. 11° 13’,4.

 • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 132 fot (39,6 m).
 • Fyrtornet: nedtill sten, vitt; upptill järnplåt, rött
 • Lysvidd: 16 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 77 fot (23,1 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 67 fot (20,1 m).

Linsapparaten av 2:dra ordningen visar vid omgåendet inom var 5:te sekund en blänk av 2 sekunders varaktighet. Fyren lyser runt om horisonten, men skyms i vinkeln NV t ½ V till NV t V av den höga båkenSälö. Stentornet är vitt och påbyggnaden av järn röd. Stentornet uppfördes 1841 och 1842 och den därpå anbringade omgående spegelfyren tändes sistnämnda år. Linsapparaten uppsattes 1868, sedan tornet erhållit den koniska påbyggnaden av järnplåt.”

Fotogen

1887 utbyttes oljelampa med veke och för rovolja mot en fotogendriven Carcelbrännare med 6 vekar.

1892 byggdes en fotogenbod.

1894 uppsattes en knallsignalapparat på tornet för mistsignalering.

1901 uppfördes en byggnad för förvaring av knallpatroner.

Lux-ljus

1907 utbyttes Carcelbrännaren med 6 vekar mot Lux-ljus. Fyrens ljusstyrka: 72 000 Hefnerljus.

1922 uppförde Kungliga Telegrafverket cirka 200 m syd om tornet ett hus med radiopejlstation. Det tjänstgjorde även som boningshus för de två telegrafisterna. Fartyg kunde anropa och få sin bäring bestämd av stationen.

1924 levererades en cistern för fotogen till fyrplatsen.

1932 byggdes i betong och järn en brygga samt uppsattes en båtkran.

1935 förklarades fyrtornet som byggnadsminne.

1936-1937 anlades en ny brunn, en ny brygga vid båthamnen samt uppfördes av virke från det nedlagda fyrhuset i Klövskär ett nytt boningshus med källare.

1943, den 22:e oktober, nödlandade det beskjutna svenska kurir- och transportplanet Gripen på Hållö. Två av de femton ombord överlevde kraschen.

1947-1948 drogs elkabel till Hållö och fyrplatsen elektrifierades.

Elektriskt ljus

1948 utbyttes Lux-ljuset mot elektriskt ljus, glödlampa.

1951 installerades en dieseldriven anläggning för reservkraft för fyr och mistsignal.

1961 var tornet upptill rött, nedtill vitt.

1969 automatiserades fyren.

 • För att öka fyrljusets styrka ut mot havet kompletteras fyrljuset med 2st xenonljus med reflektorer i 180° mot havet.

1974 ersattes trumlinsen med en spegelreflektorfyr.

1984 Fyrapparaten utbyttes till PRB-46 Mk I (sealed-beam-lampor monterade två över varandra i en cirkel), cirka 0,5 m Ø, och under denna PRB-46 Mk II som är reserv, samtliga omgående.

Mistsignal lyssna

Klicka här för att lyssna Hållö Nautofon Klicka här , 3 ljud var 60s: 7 + (2) + 2 + (2) + 2 + (45)

Klicka här för mera: Mistsignal ljud

Lotsbarnskola

1875-1899 hade Hållö lotsbarnskola. Lärare var: Maria Mollberg, Ida Andersson, Elise Banck och Mathilda Simonsson.

 • 1875 Maria Mollberg, 78 dagar, 15 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1876 Ida Andersson, 38 dagar, 6 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1877 Ida Andersson, 39 dagar, 8 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1878 (uppgift saknas)
 • 1879 Ida Andersson, 65 dagar, 10 elever varav 10 lots-/fyrbarn
 • 1880 Elise Banck, 74 dagar, 9 elever varav 7 lots-/fyrbarn
 • 1881 Elise Banck, 73 dagar, 7 elever varav 7 lots-/fyrbarn
 • 1882 Elise Banck, 72 dagar, 8 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1883 Elise Banck, 80 dagar, 6 elever varav 6 lots-/fyrbarn
 • 1884 Elise Banck, 74 dagar, 5 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1885 Elise Banck, 78 dagar, 8 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1886 Elise Banck, 77 dagar, 6 elever varav 6 lots-/fyrbarn
 • 1887 Elise Banck, 70 dagar, 6 elever varav 6 lots-/fyrbarn
 • 1888 Elise Banck, 66 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1889 Elise Banck, 70 dagar, 3 elever varav 3 lots-/fyrbarn
 • 1890 Elise Banck, 73 dagar, 6 elever varav 3 lots-/fyrbarn
 • 1891 Elise Banck, 73 dagar, 9 elever varav 6 lots-/fyrbarn
 • 1892 Mathilda Simonsson, 73 dagar, 6 elever varav 6 lots-/fyrbarn
 • 1893 Mathilda Simonsson, 77 dagar, 6 elever varav 6 lots-/fyrbarn
 • (uppgift saknas)
 • 1895 Mathilda Simonsson, 77 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1896 Elise Banck, 79 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1897 Elise Banck, 80 dagar, 5 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1898 Elise Banck, 83 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1899 Elise Banck, 77 dagar, 5 elever varav 4 lots-/fyrbarn

1900 upphörde Hållös lotsbarnskola. Barnen gick sedan i den allmänna folkskolan.

Avbemanning och personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hållö

Och sedan

1987/1988 stängdes mistsignaleringen.

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, dvs 13 stycken behölls i drift, varav Hållö var en.

1993 Radiofyr Hållö, ID LL, frekvens 290,5 kHz

2000 var tornet fasadbelyst.

2008 ersättes PRB-46 mot en 3-lagers Sabik 350 LED-armatur.

2011 ersättes denna mot en 2-lagers Sabik 350 LED-armatur.

Nuvarande optik: LED-armatur.

Nuvarande karaktär: Fl W 12 s 10 M. Lyshöjd: 40,0 m.

Fyrmuseum

På Hållö har man i fyrtornets markplan samlat berättelser och "prylar" som beskriver fyrplatsen.

HållöTrevekigBrännareLEE2019.jpg

HållöMuseum4LEE2019.jpg HållöMuseum3LEE2019.jpg HållöMuseum2LEE2019.jpg HållöMuseum1LEE2019.jpg

Trevekig fotogenbrännare. 2 x parabolisk spegel med lykta. 2 x Sealed-beam-lykta typ PRB. Foto Leif Elsby 2019.


3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Hållö Fyr 1.jpg Hållö Fyr 2.jpg Hållö Fyr 3.jpg Hållö Fyr 4.jpg Hållö Fyr 5.jpg Hållö Fyr 6.jpg

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. fr.o.m. 1943 hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: C.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 2:a ordningen. Nautofon. 2 st. 7 hkr. Bolinder råoljemotorer. Fyrtornet som är 20 m högt har upptill en c:a 5 m hög konisk järnmantel, är för övrigt av sten och vitkalkat. Fyren anlagd 1842.
Läge och natur Rätt stor delvis gräsbevuxen ö i havsbandet S Smögen, c:a 1,5 km lång och 1 km bred. Sommarföder flera kor samt får. Planteringsland c:a 200 kvm för varje befattningshavare.
Bostäder 3 st. bostadshus. Fm 3 rum och kök, tambur och förstuga. Fv 2 rum och kök, samt hall och förstuga. Fb 2 rum, kök, hall och förstuga. Värmeledning i Fv-bost. Ej vattenledning, avlopp eller el.ljus. Badrum beviljat för år 1943-44.
Hamn Någorlunda skyddad brygga finnes samt båtkran.
Kommunikationer Lotsverket håller motorbåt för resa till Smögen eller Gravarne. Inga bestämda resor fastställda.
Postanstalt Smögen, c:a 1 dist.-min. inomskärsled, som har ångbåtsförbindelse med Lysekil-Göteborg, och via båt till Gravarne, bussförbindelse till Dingle järnvägsstation.
Handelsbod Smögen.
Skola I Smögen A-skola. Realskola i Gravarne samt Uddevalla. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Inga besvärligheter med dricksvatten.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Tre hus med tre lägenheter disponeras av SjöV´s fritidsnämnd. Det gamla telegrafhuset är ombyggt till vandrarhem och rum kan bokas via föreningen Utpost Hållö, 0523-30317, www.utpost-hallo.nu Det finns även ett vackert kapell, ett nytt naturum/museum samt ett fyrmuseum i tornet.
Ägare SjöV äger fyren och alla fyrbostäder medan andra hus har olika ägare. Ön ägs av Sotenäs kommun.
Kontaktperson Bengt Wall 073 801 64 00. Föreningen Hållö Fyr www.hallofyr.se
Vägbeskrivning Närmaste större ort är Smögen/Kungshamn. Kör väg E6 norrut från Göteborg till Gläborg (c:a 87 km). Därefter väg 162 och 171 till Smögen (c:a 27 km). Sommartid finns det regelbundna båtturer från Smögens brygga till Hållö. Turen tar 10 min och kostar ca 100:- t.o.r. Kontakta Stig Andersson Smögen 0523-31267, 0706-913633. Det finns även en liten men bra båthamn på ön.
Övrigt En båk uppfördes på Hållö redan 1812 men den revs då man byggde den första ca 12 m. höga fyren 1842. Fyren tändes 1 november 1842, klassificerades då som omgående spegelfyr och dess sken syntes 4 mil. År 1868 byggdes tornet om, förlängdes och försågs med en konisk påbyggnad av järn och en ny lanternin (ritad av Heidenstam). Samtidigt installerades en trevekig moderatörlampa för rovolja, en 2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar, 16 fack á 22,5° med katadioptrisk krona (18 ringar) och krans (7 ringar) på alla fack, Henry Lepaute 1868, roterande på 10 metallhjul, drygt 1 sek blänk var 5 sek, linshöjd: krona 843, trumma 810, krans 445 = 2098 mm, urverk med lod (vikt 143 kg, lodlina 14,8 m). Fyren har ännu idag samma utseende som efter 1868 års ombyggnad. År 1887 byttes näbben i moderatörlampan ut mot en fyrvekig näbb för fotogen, år 1907 installerades luxljus (gamla lampan i reserv) och år 1948 elektrifierades fyren.

Linsen från 1868 byttes år 1969 ut mot PRB-46 Mk I (sealed beam lampor placerade två uppe på varandra i en cirkel) och ca 0,5 m och under dessa lampor en reservbelysning av typ PRB-46 Mk II, alla lampor roterade. I början av 2000-talet installerades lysdioder.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935, fyren. Förslag om ökat byggnadsminne, hela fyrplatsen. Ön är naturreservat.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna i Våra fyrar 1944.

Smögenleden

Klicka här för att se fyrarna i Smögenleden.


Jfr Skagerack, Fjällbackaleden, svenskt fyrväsende, täckt stenkolsfyr, spegelfyr, fyroptik, fyrkaraktär, Owens faktori, Heidenstam, radiofyr, radiopejl, mistsignal, Nautofon, sealed-beam, Brofjorden, PRB-46, LED, inlandsis